Seminarium „Cyfryzacja a nieruchomości – token jako alternatywny instrument wyceny na rynku nieruchomości”

sty 30, 2023

Zapraszamy na pierwsze wydarzenie inicjujące Real Estate Data Forum, które odbędzie się już 9 grudnia 2021 r. w godzinach 10:00-12:30 w formule on-line, podczas którego eksperci – prawnicy, ekonomiści, naukowcy oraz przedstawiciele biznesu reprezentujący obszar cyfryzacji – zaproszą do szerszej dyskusji i szukania instrumentów wdrożenia cyfryzacji na rynku nieruchomości.

Podczas wydarzenia zdefiniujemy sens ekonomiczny, społeczny oraz finansowy transformacji cyfrowej sektora nieruchomości. Będziemy dyskutować o dostępnych technologiach umożliwiających ten proces – cyfryzacji w zakresie obrotu nieruchomościami, cyfryzacji prowadzenia procesów inwestycyjnych i procesach projektowania oraz eksploatacji nieruchomości. Ustalimy także istnienie możliwych barier i wyzwań prawnych, które należy pokonać by proces mógł odnieść sukces biznesowy.

ZAPRASZAMY DO REJESTRACJI – https://form.lazarski.pl/real-estate-data-forum

Podczas pierwszego seminarium – Tokenizacja na rynku nieruchomości – omówimy możliwości jakie dla rynku nieruchomości daje posługiwanie się innowacyjnym cyfrowym instrumentem będącym wehikułem wartości, wyceny i własności nieruchomości.
• Określimy jaki jest potencjał cyfryzacji sektora – w Polsce i za granicą, przy czym porównamy sektory komercyjny i mieszkaniowy rynku nieruchomości w wybranych krajach (np. USA, UK, Chiny, Niemcy, Francja) i jak modele wyceny mają wpływ na obrót na rynku nieruchomości.
• Będziemy szukali odpowiedzi na pytanie, czy nieruchomości to zasób majątkowy czy też instrument inwestycyjny.
• Spróbujemy spojrzeć na problem od strony praktyków na rynku cyfryzacji aktywów, w tym przede wszystkim w technologii blockchain.
• Będziemy szukali sensu dla wykreowania alternatywnych metod wyceny i transferu własności nieruchomości pod kątem wyzwań i problemy – cyfryzacja (blockchain i tokenizacja.)

Planujemy już kolejne debaty, które skierujemy do instytucji zarządzających portfelami nieruchomości, finansujących procesy budowlane oraz nabywanie nieruchomości, jak również od ekonomistów i naukowców badających te problemy. Wreszcie przyjrzymy się kwestii transferu pokoleniowego nieruchomości – w kontekście barier i wyzwań. Zaproponujemy Państwu pomoc w odpowiedzi na szereg nurtujących rynek nieruchomości problemów związanych z cyfryzacją.

Prelegentami wydarzenia będą:

Prof. dr hab. Jan K. Solarz
Profesor tytularny ekonomii Jan Krzysztof Solarz łączy praktykę w sektorze bankowym, z akademicką karierą w prywatnym sektorze szkolnictwa wyższego. Połączenie teorii z praktyką zaowocowało monografiami o zarządzaniu ryzykiem systemowym w sektorze finansowym oraz COVID-19. Nicią przewodnią jego licznych publikacji książkowych jest zarządzanie innowacjami finansowymi, początkowo w formie pozabankowego pośrednictwa finansowego obecnie w obszarze alternatywnych finansów cyfrowych. Dorobek prof. dr hab. Jana Krzysztofa Solarza wyróżnia instytucjonalno-ewolucyjne podejście do przedmiotu badania oraz behawioralna perspektywa zaleceń praktycznych w ramach nanofinansów oraz komparatystyki finansów. Aktualnie pracuje w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie.

Dr Marlena Wach, radca prawny
Ekspert z ponad 20-letnim doświadczeniem w zakresie PZP, zarządzania bezpieczeństwem teleinformatycznym, danych osobowych, AML, prawa telekomunikacyjnego, IT, nowych technologii, prawa autorskiego, mediów, infrastruktury, cloud computing, sztucznej inteligencji, Internetu rzeczy, big data, prawa konkurencji i konsumentów. Od wielu lat świadczy usługo doradcze w zakresie baz danych, danych osobowych, RODO, know-how, ochrony praw autorskich, własności przemysłowej, prawa energetycznego, poufności oraz zabezpieczeń. Ekspert w zakresie obsługi prawnej w ramach projektów inwestycji szerokopasmowych, implementacji systemów informatycznych, przeprowadzania analiz dotyczących infrastruktury i sieci, a także w zakresie obsługi prawnej w ramach projektów inwestycji szerokopasmowych, implementacji systemów informatycznych.

Robert Wojciechowski – Prezes Zarządu Izby Gospodarczej Blockchain I Nowych Technologii
Ekspert w dziedzinie strategicznego marketingu i zarządzania w różnych branżach. Od 30 lat zajmuje się tradycyjnymi finansami, a od ponad 5 lat blockchain i kryptowalutami. W swojej karierze pracował dla czołowych firm z branż E-Commerce, Facility Management i Media. Uczestniczył w tworzeniu m.in Związku Kontroli Dystrybucji Prasy i Polskiego Badania Czytelnictwa. W 2000 roku organizował również Polskie Badania Internetu, których był Prezesem Zarządu. Prezes Zarządu Izby Gospodarczej i Nowych Technologii Blockchain. W OAAM Consulting Ltd wspiera podmioty w strategii blockchain i tokenizacji biznesu.

Dr Marcin Daniecki, Of Counsel – Kancelaria JBW
Ekspert rynku kapitałowego, z wieloletnim doświadczeniem w kształtowaniu jego struktur i instytucji. Doświadczenie zdobywał pracując w administracji rządowej sektora finansów publicznych. Specjalista z zakresu legislacji oraz interpretacji przepisów sektora instytucji finansowych. Ekspert i doradca w wielu procesach, tworzenia i przekształcenia rynku kapitałowego w Polsce. Prowadził działalność akademicką – w zakresie finansów, form pozyskiwania źródeł finansowania, innowacji finansowych, bankowości, zarządzania systemami bezpieczeństwa informacji. Brał udział w pracach nad powołaniem regulowanego, wtórnego, publicznego pozagiełdowego obrotu papierami wartościowymi, tj. segmentu rynku kapitałowego zwanego jako Centralna Tabela Ofert (obecnie, Bondspot S.A.) Dr M. Daniecki obecnie zajmuje się prawem nowych technologii. Jest też członkiem Rady Programowej Stowarzyszenia Cloud Community Europe Polska i Szefem jego Grupy Roboczej ds. Fintech. Jest prezesem Fundacji Instytut Badań i Edukacji Planowania Finansowego (FIBEPF) o profilu badawczo-edukacyjnym zorientowanym na obszar planowania finansowego, jak również blockchain, Fin-Tech i inne nowe technologie. Dr. Marcin Daniecki współpracuje z Blockchain Alliance, jest członkiem EU Blockchain Observatory and Forum oraz Fintech Connector.

Anna Katarzyna Nietyksza – Prezes Zarządu Cloud Community Europe Polska
Anna Katarzyna Nietyksza jest międzynarodowym ekspertem ds. funduszy i regulacji UE, Specjalizuje się w Gospodarce Cyfrowej w tym Cloud Computing, Cyberbezpieczeństwie, Big Data i Telekomunikacji oraz inteligentnej energetyki. Prezes EFICapital sp. z o.o, Stowarzyszenia Eurocloud Polska oraz Członek Rady Eurocloud Europe, założycielka Cloud Community Europe. Założycielka, Prezes Zarządu do 2014 EFICOM- grupy notowanej od 2008 roku na rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Dostarczyła ponad 250 mln PLN funduszy UE dla klientów oraz wprowadziła 6 spółek na rynek New Connect. Założycielka i Prezes EuroRSCG Polska, Prezes Business Press, dziennikarka we Francji.Była w grupie roboczej Agenda Cyfrowa, “Cloud Computing”, “Cyberattacks”, “Digital Skills”, “Interoperability” Cyberataki w UE”, “Umiejętności Cyfrowe w UE”, “Interoperacyjność”. Była również Sprawozdawcą Opinii Komisji Europejskiej: „Nowego Pakietu Telekomunikacyjnego UE”, “Gospodarki opartej na Danych”, Nowych Regulacji Bankowych UE”, „Europejskich Funduszy Venture”. Jest absolwentką Prawa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Paris I Sorbonne.

Dr Dawid Sobczyński – prawnik, ekspert od finansów
Dr Dawid Sobczyński jest prawnikiem i ekspertem finansowym z ponad 15-letnim doświadczeniem w pracy w krajowym i europejskim środowisku prawnym, regulacyjnym i biznesowym. Posiada niekwestionowane doświadczenie jako specjalista od prawa finansowego, ekspert i konsultant w dużych instytucjach infrastruktury rynku papierów wartościowych, w szczególności jako Business Development & Strategy Consultant, Legal & European Affairs Manager, Contracts, Company Law & Sectoral Regulations. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji UW (2000 r.), ukończył roczne studia prawa amerykańskiego (1999-2000 r.) w Center for American Law Studies współorganizowane przez UW oraz University of Florida, w 2003 ukończył podyplomowe studia prawa europejskiego MATRA prowadzone we współpracy Centrum Europejskiego UW oraz University of Maastricht. Uczestniczył w wielu projektach unijnych, m.in. TARGET2-Security, rozwój i nadzór nad systemami rozrachunku papierów wartościowych. Jego głównymi obszarami specjalizacji są analiza operacyjna i funkcjonalna, sporządzanie i negocjowanie umów oraz dokumentacji prawnej głównie w kontekście unijnych regulacji sektorowych (MIFID II, CSDR, EMIR, AIFMD, UCITS, Prospekt, MAR) na rynku finansowym.

Zbycie przedsiębiorstwa w trybie Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

Wobec kształtującej się dopiero praktyki wykonania Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1497 z późn. zm.)...

Kancelaria JBW partnerem prawnym konferencji „Polska-Ukraina-Świętokrzyskie. Przestrzeń dla wspólnego biznesu” 22.11.2023

W dniu 22.11.2023 r. Kancelaria JBW wzięła udział w Konferencji pn. „Polska-Ukraina-Świętokrzyskie. Przestrzeń dla wspólnego biznesu”, którego była także patronem prawnym. Organizatorem konferencji była Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza Przedstawicielstwo w Kielcach,...

Krótki przewodnik po Green Lease

Krótki przewodnik po Green Lease Rynek nieruchomości szuka sposobów na realizację celów zrównoważonego rozwoju, sposobów na zmniejszenie swojego śladu węglowego, zwiększenia atrakcyjności. Przyczyniło się to do powstania nowego typu umowy najmu komercyjnego zwanego...

ESG – rozwijamy praktykę

Pojęcie „dalszego odszkodowania” z tytułu opóźnionego, odwołanego lotu lub odmowy przyjęcia na pokład

O prawie pasażera do uzyskania zryczałtowanego odszkodowania w przypadku odwołania, opóźnienia lotu lub odmowy przyjęcia na pokład pisaliśmy w poprzednich artykułach:...

Błąd na tablicy odlotów?

Lotniska odgrywają kluczową rolę w dzisiejszym świecie, zapewniając połączenia międzynarodowe i umożliwiając milionom ludzi podróżowanie w różne zakątki globu. W tym złożonym środowisku, gdzie często panuje pośpiech i deficyt czasu, tablice odlotów i przylotów pełnią...

Obowiązek pomocy pasażerom o ograniczonej sprawności w przewozie lotniczym

Osoby o ograniczonej sprawności ruchowej lub pasażerowie o ograniczonej mobilności stanowią jedną z najszybciej rosnących grup pasażerów w lotnictwie. Podróżnymi są też coraz częściej małe dzieci. Czy ich uprawniani są podobne? Czy port lotniczy może odmówić...

Znaj swoje prawa w podróży – zapowiedź kontynuacji cyklu o prawie lotniczym

Rozpoczęły się wakacje, na lotniskach tłumy. Okres nasilonego ruchu turystycznego to też czas sprawdzianu dla działalności operacyjnej przewoźników lotniczych. Prawdopodobnie podejmą oni wszelkie racjonalne środki aby uniknąć opóźnień lub odwołania lotów. Jeśli jednak...

Holizm prawniczy i nowe zawody prawnicze

Rolą prawnika jest ustalenie nie tylko celu jaki Klient chce osiągnąć, lecz także przyczyn dla których chce go osiągnąć. Czy zatem prawo jest nauką społeczną która wymaga podejścia holistycznego? Holizm (z greckiego holos, czyli całość) to filozoficzna koncepcja...

Nowe zasady  sprzedaży produktów rolnych lub spożywczych oraz wyrobów rękodzieła wytworzonych w gospodarstwie rolnym

Od dnia 1 stycznia 2022 r. obowiązuje Ustawa z dnia 29 października 2021 r.[1] o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników, która wprowadza obowiązek każdej gminy do wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty....

Kancelaria JBW partnerem prawnym konferencji „Polska-Ukraina-Świętokrzyskie. Przestrzeń dla wspólnego biznesu” 22.11.2023

W dniu 22.11.2023 r. Kancelaria JBW wzięła udział w Konferencji pn. „Polska-Ukraina-Świętokrzyskie. Przestrzeń dla wspólnego biznesu”, którego była także patronem prawnym. Organizatorem konferencji była Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza Przedstawicielstwo w Kielcach,...

Krótki przewodnik po Green Lease

Krótki przewodnik po Green Lease Rynek nieruchomości szuka sposobów na realizację celów zrównoważonego rozwoju, sposobów na zmniejszenie swojego śladu węglowego, zwiększenia atrakcyjności. Przyczyniło się to do powstania nowego typu umowy najmu komercyjnego zwanego...

ESG – rozwijamy praktykę

Pojęcie „dalszego odszkodowania” z tytułu opóźnionego, odwołanego lotu lub odmowy przyjęcia na pokład

O prawie pasażera do uzyskania zryczałtowanego odszkodowania w przypadku odwołania, opóźnienia lotu lub odmowy przyjęcia na pokład pisaliśmy w poprzednich artykułach:...

Błąd na tablicy odlotów?

Lotniska odgrywają kluczową rolę w dzisiejszym świecie, zapewniając połączenia międzynarodowe i umożliwiając milionom ludzi podróżowanie w różne zakątki globu. W tym złożonym środowisku, gdzie często panuje pośpiech i deficyt czasu, tablice odlotów i przylotów pełnią...

Obowiązek pomocy pasażerom o ograniczonej sprawności w przewozie lotniczym

Osoby o ograniczonej sprawności ruchowej lub pasażerowie o ograniczonej mobilności stanowią jedną z najszybciej rosnących grup pasażerów w lotnictwie. Podróżnymi są też coraz częściej małe dzieci. Czy ich uprawniani są podobne? Czy port lotniczy może odmówić...

Znaj swoje prawa w podróży – zapowiedź kontynuacji cyklu o prawie lotniczym

Rozpoczęły się wakacje, na lotniskach tłumy. Okres nasilonego ruchu turystycznego to też czas sprawdzianu dla działalności operacyjnej przewoźników lotniczych. Prawdopodobnie podejmą oni wszelkie racjonalne środki aby uniknąć opóźnień lub odwołania lotów. Jeśli jednak...

Holizm prawniczy i nowe zawody prawnicze

Rolą prawnika jest ustalenie nie tylko celu jaki Klient chce osiągnąć, lecz także przyczyn dla których chce go osiągnąć. Czy zatem prawo jest nauką społeczną która wymaga podejścia holistycznego? Holizm (z greckiego holos, czyli całość) to filozoficzna koncepcja...

Nowe zasady  sprzedaży produktów rolnych lub spożywczych oraz wyrobów rękodzieła wytworzonych w gospodarstwie rolnym

Od dnia 1 stycznia 2022 r. obowiązuje Ustawa z dnia 29 października 2021 r.[1] o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników, która wprowadza obowiązek każdej gminy do wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty....

Pojęcie okoliczności nadzwyczajnych a prawo linii lotniczej do odszkodowania – cz. II

Niniejszy artykuł jest kontynuacją rozważań dotyczących działalności operacyjnej przewoźnika lotniczego oraz podjęcia przez niego wszelkich racjonalnych środków, by uniknąć opóźnień lub odwołań lotów1.Jak wskazaliśmy, jedną z okoliczności nadzwyczajnych, na które...

Krótki przewodnik po Green Lease

Krótki przewodnik po Green Lease Rynek nieruchomości szuka sposobów na realizację celów zrównoważonego rozwoju, sposobów na zmniejszenie swojego śladu węglowego, zwiększenia atrakcyjności. Przyczyniło się to do powstania nowego typu umowy najmu komercyjnego zwanego...

ESG – rozwijamy praktykę

Pojęcie „dalszego odszkodowania” z tytułu opóźnionego, odwołanego lotu lub odmowy przyjęcia na pokład

O prawie pasażera do uzyskania zryczałtowanego odszkodowania w przypadku odwołania, opóźnienia lotu lub odmowy przyjęcia na pokład pisaliśmy w poprzednich artykułach:...

Błąd na tablicy odlotów?

Lotniska odgrywają kluczową rolę w dzisiejszym świecie, zapewniając połączenia międzynarodowe i umożliwiając milionom ludzi podróżowanie w różne zakątki globu. W tym złożonym środowisku, gdzie często panuje pośpiech i deficyt czasu, tablice odlotów i przylotów pełnią...

Obowiązek pomocy pasażerom o ograniczonej sprawności w przewozie lotniczym

Osoby o ograniczonej sprawności ruchowej lub pasażerowie o ograniczonej mobilności stanowią jedną z najszybciej rosnących grup pasażerów w lotnictwie. Podróżnymi są też coraz częściej małe dzieci. Czy ich uprawniani są podobne? Czy port lotniczy może odmówić...

Znaj swoje prawa w podróży – zapowiedź kontynuacji cyklu o prawie lotniczym

Rozpoczęły się wakacje, na lotniskach tłumy. Okres nasilonego ruchu turystycznego to też czas sprawdzianu dla działalności operacyjnej przewoźników lotniczych. Prawdopodobnie podejmą oni wszelkie racjonalne środki aby uniknąć opóźnień lub odwołania lotów. Jeśli jednak...

Holizm prawniczy i nowe zawody prawnicze

Rolą prawnika jest ustalenie nie tylko celu jaki Klient chce osiągnąć, lecz także przyczyn dla których chce go osiągnąć. Czy zatem prawo jest nauką społeczną która wymaga podejścia holistycznego? Holizm (z greckiego holos, czyli całość) to filozoficzna koncepcja...

Nowe zasady  sprzedaży produktów rolnych lub spożywczych oraz wyrobów rękodzieła wytworzonych w gospodarstwie rolnym

Od dnia 1 stycznia 2022 r. obowiązuje Ustawa z dnia 29 października 2021 r.[1] o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników, która wprowadza obowiązek każdej gminy do wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty....

Pojęcie okoliczności nadzwyczajnych a prawo linii lotniczej do odszkodowania – cz. II

Niniejszy artykuł jest kontynuacją rozważań dotyczących działalności operacyjnej przewoźnika lotniczego oraz podjęcia przez niego wszelkich racjonalnych środków, by uniknąć opóźnień lub odwołań lotów1.Jak wskazaliśmy, jedną z okoliczności nadzwyczajnych, na które...

Pojęcie okoliczności nadzwyczajnych a prawo pasażera linii lotniczej do odszkodowania

Na jakie okoliczności „nadzwyczajne” mogą powoływać się przewoźnicy lotniczy w celu uniknięcia wypłaty odszkodowania, a które w świetle działalności lotniczej wcale zjawiskami nadzwyczajnymi nie są? Główne tezy:Przedmiotem rozważań będzie pojęcie nadzwyczajnych...

Przywiąż się do nas

Klienci wybierają nas i zostają z nami na lata ponieważ:

  • Nasi prawnicy to skuteczni specjaliści z wieloletnim doświadczeniem, którzy doradzają Klientom zarówno publicznym jak i prywatnym.
  • Świadczymy usługi prawne rzetelnie, oferując najwyższy standard obsługi oraz elastyczność w zakresie ustalania zasad współpracy bez skomplikowanych struktur.
  • Potrafimy przewidzieć ścieżkę rozwoju projektów i budować zespół doradców zgodnie z potrzebami Klienta.
  • Współpracujemy z ekspertami branżowymi – inżynierami, naukowcami
    i wybitnymi praktykami.
  • Publikujemy, prowadzimy szkolenia i bierzemy udział w debatach, kongresach i konferencjach, a także pełnimy funkcje społeczne 
    w organizacjach sektorowych związanych z naszą specjalizacją.
  • Przede wszystkim z pasją zaczynamy i kończymy naszą pracę.

Dlatego – przywiąż się do nas!

JUSTYNA BÓJKO

Radca prawny, Partner Zarządzający
Radca prawny, Partner w kancelarii JBW, twórczyni think tanku Forum Infrastruktury, Członek
Instytutu Prawa Nowych Technologii i Ochrony Danych Osobowych Uczelni Łazarskiego w
Warszawie.
Specjalizuje się w doradztwie w procesie inwestycyjnym. Posiada doświadczenie w doradztwie
prawnym przy realizacji inwestycji kubaturowych i infrastrukturalnych, przygotowaniu analiz dla
inwestorów, przygotowaniu umów w procesie budowalnym oraz projekt managemencie inwestycji
budowlanych.
Specjalizuje się w doradztwie prawnym w zakresie infrastruktury (w tym infrastruktury krytycznej)
oraz cyberbezpieczeństwa. Zajmuje się prawnymi zagadnieniami w zakresie środowiska, energetyki
oraz infrastruktury. W zakresie regulacji stanów prawnych, projektowania i budowy doradzała w
zakresie infrastruktury liniowej takiej jak drogi, koleje, sieci ciepłownicze, energetyczne, gazowe i
telekomunikacyjne, inwestycje wodne, portowe oraz związane z infrastrukturą morską i pod wodami
płynącymi. Uczestniczyła także w przygotowaniu projektów regulacji i umów z zakresu PPP oraz
doradzała przy procesach inwestycyjnych z wykorzystaniem majątku kolejowego.
Doradzała w zakresie nabycia majątku przy największych transakcjach prywatyzacyjnych w Polsce –
w sektorze hutniczym, stalowym, stoczniowym, wydobywczym i przemysłowym.
Zajmowała się zagospodarowaniem gruntów poprzemysłowych – hut, stoczni, zakładów sektora
stalowego i wydobywczego. Świadczyła usługi doradztwa prawnego przy rewitalizacji,
przekształceniu oraz nowych projektach inwestycyjnych.
Reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych związanych z procesami
budowy infrastruktury, rozliczenia inwestycji, roszczeń związanych z robotami budowlanymi.
Doradza w sprawach z zakresu zamówień publicznych, a także prowadzeniu sporów związanych z
roszczeniami budowlanymi.
Ekspertka prawa rynku rolnego – specjalizujący się w regulacjach UE z zakresu zielonego ładu i
pozarolniczych form działalności.
Obecnie rozwija także praktykę z zakresu prawa ochrony środowiska, popularyzacji ESG i zasad
zrównoważonego rozwoju.
Konsultantka think tanku Forum Infrastruktury, pomysłodawczyni i współautorka Zeszytów
Infrastruktury Krytycznej, jest także autorką szeregu publikacji.
Specjalizacje: prawo cywilne, gospodarcze, obrót nieruchomościami i prawo budowlane,
infrastruktura w tym infrastruktura krytyczna, inwestycje i planowanie przestrzenne, zamówienia
publiczne, prawo nowych technologii, cyberbezpieczeństwo, ochrona środowiska i prawo rolne.