Justyna Bójko

Lider Praktyki

 

Agro prawo

Świadczymy usługi doradztwa prawnego na rzecz wielu Klientów z branży spożywczej i produkcji rolnej. Realizujemy procesy due diligence w zakresie nabycia lub restrukturyzacji przedsiębiorstw sektora rolno-spożywczego. Posiadamy doświadczenie w projektach dotyczących majątku produkcyjnego, regulowania stanów prawnych oraz budowy infrastruktury na obszarach wiejskich.

Jesteśmy zaangażowani w opiniowanie i przygotowanie rozwiązań w zakresie ochrony i administrowania danymi rolniczymi, w tym przygotowania projektów dla instytucji samorządowych i opracowań. Doradzamy w zakresie cyfryzacji sektora rolnego i implementacji nowych technologii w produkcji rolnej.

Prowadzimy sprawy związane z planowaniem na obszarach wiejskich, podziału gruntów, przygotowania studiów i planów miejscowych. Doradzamy w zakresie  nabycia gospodarstw rolnych oraz związanych z przekazaniem gospodarstw.

Specjalizujemy się w doradztwie w zakresie programów dotyczących bioróżnorodności, polityki Europejskiego Zielonego Ładu i strategii UE w zakresie zrównoważonego rolnictwa.

 

GRUNTY ROLNE

 • doradztwo w sprawach nabycia gruntów rolnych, gospodarstw rolnych, przekazania gospodarstw
 • prowadzenie postępowań w zakresie zmiany kwalifikacji gruntów
 • prowadzenie spraw związanych z planowaniem na obszarach wiejskich
 • doradztwo i reprezentacja w postępowaniach w sprawach planów miejscowych
 • doradztwo przy podziałach gruntów, dzierżawie gospodarstw
 • prowadzenie sporów sądowych w zakresie gruntów rolnych, sporów granicznych i związanych z nabyciem i spadkobraniem gospodarstw rolnych

 

ŚRODKI PRODUKCJI ROLNICZEJ

 • doradztwo prawne na rzecz Klientów z branży rolno-spożywczej i produkcji rolnej
 • procesy due diligence w zakresie nabycia lub restrukturyzacji przedsiębiorstw sektora rolno-spożywczego
 • regulowanie stanów prawnych oraz budowy infrastruktury na obszarach wiejskich
 • umowy nabycia, leasingu majątku produkcyjnego, maszyn rolniczych i usług rolniczych

CYFRYZACJA ROLNICTWA

 • przygotowanie rozwiązań w zakresie ochrony i administrowania danymi rolniczymi
 • opiniowanie w zakresie bezpieczeństwa obrotu danymi rolniczymi
 • przygotowanie projektów z zakresu cyfryzacji w rolnictwie dla instytucji samorządowych
 • doradztwo w zakresie cyfryzacji sektora rolnego dla organizacji samorządu producentów rolnych i spożywców
 • doradztwo prawne przy implementacji nowych technologii w produkcji rolnej

 

PROGRAMY UE I BIORÓŻNORODNOŚĆ

 • doradztwo w zakresie programów dotyczących ochrony i finasowania wsparcia bioróżnorodności
 • opracowania w zakresie polityki Europejskiego Zielonego Ładu
 • monitorowanie polityki UE w zakresie zrównoważonego rolnictwa
 • przygotowanie opracowań w zakresie eko-rolnictwa, finasowania działalności ze środków UE oraz nowych rozwiązań (ekoschematów)
 • doradztwo w zastosowaniu instrumentów neutralności klimatycznej

 

POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ

 • doradztwo prawne przy podejmowaniu pozarolniczych form działalności
 • pomoc prawna i reprezentacja w postępowaniach administracyjnych, doradztwo w zakresie przygotowania dokumentów i wniosków
 • przygotowanie analiz dla organizacji społecznych form pozarolniczej działalności
 • doradztwo przy umowach zwianych z pozarolniczą działalnością gospodarczą

Przywiąż się do nas

Klienci wybierają nas i zostają z nami na lata ponieważ:

 • Nasi prawnicy to skuteczni specjaliści z wieloletnim doświadczeniem, którzy doradzają Klientom zarówno publicznym jak i prywatnym.
 • Świadczymy usługi prawne rzetelnie, oferując najwyższy standard obsługi oraz elastyczność w zakresie ustalania zasad współpracy bez skomplikowanych struktur.
 • Potrafimy przewidzieć ścieżkę rozwoju projektów i budować zespół doradców zgodnie z potrzebami Klienta.
 • Współpracujemy z ekspertami branżowymi – inżynierami, naukowcami
  i wybitnymi praktykami.
 • Publikujemy, prowadzimy szkolenia i bierzemy udział w debatach, kongresach i konferencjach, a także pełnimy funkcje społeczne 
  w organizacjach sektorowych związanych z naszą specjalizacją.
 • Przede wszystkim z pasją zaczynamy i kończymy naszą pracę.

Dlatego – przywiąż się do nas!

JUSTYNA BÓJKO

Radca prawny, Partner Zarządzający
Radca prawny, Partner w kancelarii JBW, twórczyni think tanku Forum Infrastruktury, Członek
Instytutu Prawa Nowych Technologii i Ochrony Danych Osobowych Uczelni Łazarskiego w
Warszawie.
Specjalizuje się w doradztwie w procesie inwestycyjnym. Posiada doświadczenie w doradztwie
prawnym przy realizacji inwestycji kubaturowych i infrastrukturalnych, przygotowaniu analiz dla
inwestorów, przygotowaniu umów w procesie budowalnym oraz projekt managemencie inwestycji
budowlanych.
Specjalizuje się w doradztwie prawnym w zakresie infrastruktury (w tym infrastruktury krytycznej)
oraz cyberbezpieczeństwa. Zajmuje się prawnymi zagadnieniami w zakresie środowiska, energetyki
oraz infrastruktury. W zakresie regulacji stanów prawnych, projektowania i budowy doradzała w
zakresie infrastruktury liniowej takiej jak drogi, koleje, sieci ciepłownicze, energetyczne, gazowe i
telekomunikacyjne, inwestycje wodne, portowe oraz związane z infrastrukturą morską i pod wodami
płynącymi. Uczestniczyła także w przygotowaniu projektów regulacji i umów z zakresu PPP oraz
doradzała przy procesach inwestycyjnych z wykorzystaniem majątku kolejowego.
Doradzała w zakresie nabycia majątku przy największych transakcjach prywatyzacyjnych w Polsce –
w sektorze hutniczym, stalowym, stoczniowym, wydobywczym i przemysłowym.
Zajmowała się zagospodarowaniem gruntów poprzemysłowych – hut, stoczni, zakładów sektora
stalowego i wydobywczego. Świadczyła usługi doradztwa prawnego przy rewitalizacji,
przekształceniu oraz nowych projektach inwestycyjnych.
Reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych związanych z procesami
budowy infrastruktury, rozliczenia inwestycji, roszczeń związanych z robotami budowlanymi.
Doradza w sprawach z zakresu zamówień publicznych, a także prowadzeniu sporów związanych z
roszczeniami budowlanymi.
Ekspertka prawa rynku rolnego – specjalizujący się w regulacjach UE z zakresu zielonego ładu i
pozarolniczych form działalności.
Obecnie rozwija także praktykę z zakresu prawa ochrony środowiska, popularyzacji ESG i zasad
zrównoważonego rozwoju.
Konsultantka think tanku Forum Infrastruktury, pomysłodawczyni i współautorka Zeszytów
Infrastruktury Krytycznej, jest także autorką szeregu publikacji.
Specjalizacje: prawo cywilne, gospodarcze, obrót nieruchomościami i prawo budowlane,
infrastruktura w tym infrastruktura krytyczna, inwestycje i planowanie przestrzenne, zamówienia
publiczne, prawo nowych technologii, cyberbezpieczeństwo, ochrona środowiska i prawo rolne.