Justyna Bójko

Lider Praktyki

 

Prawo energetyczne

Wykonujemy analizy stanów prawnych majątku sieciowego i budynków, due diligenece infrastruktury oraz zakładów energetycznych. Doradzamy przy opracowaniu koncepcji wykorzystania infrastruktury.

Nasi prawnicy świadczyli usługi doradztwa prawnego w zakresie regulowania stanu prawnego infrastruktury energetycznej. Doradzaliśmy przy realizacji transakcji dotyczących wydzielenia i sprzedaży zorganizowanych części przedsiębiorstwa stanowiących samodzielne zakłady produkcyjne.

Zajmujemy się kompleksowym przygotowaniem umów dotyczących przyłączenia, przesyłu, dostaw mediów.

Współpracowaliśmy z organami administracji, samorządami a także organizacjami przy opracowaniu planów zagospodarowania przestrzennego i zaopatrzenia mieszkańców w media, przygotowaniu projektów inwestycyjnych jak np. rozbudowa magistrali, budowa nowych źródeł ciepła.

Doradzamy w zakresie pozyskania dofinansowań i środków unijnych na realizację projektów energetycznych. Sporządzamy opinie, analizy i raporty w zakresie regulacji prawa ochrony środowiska oraz prawa energetycznego.


REGULOWANIE STANU PRAWNEGO INFRASTRUKTURY ENERGETYCZNEJ

 • badanie stanu prawnego infrastruktury energetycznej
 • doradztwo prawne w zakresie regulowania stanu prawnego infrastruktury energetycznej
 • sporządzanie opinii, analiz i raportów w zakresie regulacji prawa energetycznego
 • usługi doradztwa prawnego dla spółek energetycznych i consultingowych w energetyce
 • ocena stanu prawnego infrastruktury energetycznej należącej do państwowego przewoźnika kolejowego

 

MAJĄTKI ENERGETYCZNE

 • doradztwo prawne w zakresie sprzedaży i budowy infrastruktury energetycznej
 • doradztwo w zakresie przygotowania i negocjowania zakupu spółek lub składników majątku energetycznego 

BIEŻĄCA OBSŁUGA PRZEDSIĘBIORSTW ENERGETYCZNYCH

 • bieżąca obsługa przedsiębiorstw sektora energetycznego
 • przygotowanie i organizacja spółdzielni energetycznych zajmujących się obrotem energią elektryczną
 • przygotowanie procesów zagospodarowania nieruchomości oraz inwestycji – ze szczególnym uwzględnieniem zakładów przemysłowych
 • reprezentacja Klientów przed organami regulacyjnymi
 • pomoc w pozyskaniu dofinansowań i środków unijnych
 • pomoc prawna w przedmiocie prowadzenia postępowań administracyjnych dotyczących pozyskania koncesji, pozwoleń i decyzji w procesie produkcyjnym
 • prowadzenie spraw związanych z oddziaływaniem na środowisko i neutralnością klimatyczną

 

INWESTYCJE ENERGETYCZNE

 

 • doradztwo w zakresie przygotowania i negocjowania umów związanych z zaopatrzeniem w media, realizacji budowy przyłączy energetycznych
 • wsparcie prawne w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na wybudowanie (lub zaprojektowanie i wybudowanie) obiektów infrastrukturalnych (w tym instalacji energetycznych)
 • przygotowanie procesów zagospodarowania nieruchomości oraz inwestycji
 • techniczno-prawne wsparcie procesów przygotowania i realizacji inwestycji energetyce – w zakresie projektowania, zagospodarowania terenu, nadzoru nad realizacją robót budowlanych
 • doradztwo w sprawach związanych z ochroną środowiska przy inwestycjach przemysłowych i infrastrukturalnych
 • doradztwo przy realizacji projektów farm wiatrowych off-shore

  Przywiąż się do nas

  Klienci wybierają nas i zostają z nami na lata ponieważ:

  • Nasi prawnicy to skuteczni specjaliści z wieloletnim doświadczeniem, którzy doradzają Klientom zarówno publicznym jak i prywatnym.
  • Świadczymy usługi prawne rzetelnie, oferując najwyższy standard obsługi oraz elastyczność w zakresie ustalania zasad współpracy bez skomplikowanych struktur.
  • Potrafimy przewidzieć ścieżkę rozwoju projektów i budować zespół doradców zgodnie z potrzebami Klienta.
  • Współpracujemy z ekspertami branżowymi – inżynierami, naukowcami
   i wybitnymi praktykami.
  • Publikujemy, prowadzimy szkolenia i bierzemy udział w debatach, kongresach i konferencjach, a także pełnimy funkcje społeczne 
   w organizacjach sektorowych związanych z naszą specjalizacją.
  • Przede wszystkim z pasją zaczynamy i kończymy naszą pracę.

  Dlatego – przywiąż się do nas!

  JUSTYNA BÓJKO

  Radca prawny, Partner Zarządzający
  Radca prawny, Partner w kancelarii JBW, twórczyni think tanku Forum Infrastruktury, Członek
  Instytutu Prawa Nowych Technologii i Ochrony Danych Osobowych Uczelni Łazarskiego w
  Warszawie.
  Specjalizuje się w doradztwie w procesie inwestycyjnym. Posiada doświadczenie w doradztwie
  prawnym przy realizacji inwestycji kubaturowych i infrastrukturalnych, przygotowaniu analiz dla
  inwestorów, przygotowaniu umów w procesie budowalnym oraz projekt managemencie inwestycji
  budowlanych.
  Specjalizuje się w doradztwie prawnym w zakresie infrastruktury (w tym infrastruktury krytycznej)
  oraz cyberbezpieczeństwa. Zajmuje się prawnymi zagadnieniami w zakresie środowiska, energetyki
  oraz infrastruktury. W zakresie regulacji stanów prawnych, projektowania i budowy doradzała w
  zakresie infrastruktury liniowej takiej jak drogi, koleje, sieci ciepłownicze, energetyczne, gazowe i
  telekomunikacyjne, inwestycje wodne, portowe oraz związane z infrastrukturą morską i pod wodami
  płynącymi. Uczestniczyła także w przygotowaniu projektów regulacji i umów z zakresu PPP oraz
  doradzała przy procesach inwestycyjnych z wykorzystaniem majątku kolejowego.
  Doradzała w zakresie nabycia majątku przy największych transakcjach prywatyzacyjnych w Polsce –
  w sektorze hutniczym, stalowym, stoczniowym, wydobywczym i przemysłowym.
  Zajmowała się zagospodarowaniem gruntów poprzemysłowych – hut, stoczni, zakładów sektora
  stalowego i wydobywczego. Świadczyła usługi doradztwa prawnego przy rewitalizacji,
  przekształceniu oraz nowych projektach inwestycyjnych.
  Reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych związanych z procesami
  budowy infrastruktury, rozliczenia inwestycji, roszczeń związanych z robotami budowlanymi.
  Doradza w sprawach z zakresu zamówień publicznych, a także prowadzeniu sporów związanych z
  roszczeniami budowlanymi.
  Ekspertka prawa rynku rolnego – specjalizujący się w regulacjach UE z zakresu zielonego ładu i
  pozarolniczych form działalności.
  Obecnie rozwija także praktykę z zakresu prawa ochrony środowiska, popularyzacji ESG i zasad
  zrównoważonego rozwoju.
  Konsultantka think tanku Forum Infrastruktury, pomysłodawczyni i współautorka Zeszytów
  Infrastruktury Krytycznej, jest także autorką szeregu publikacji.
  Specjalizacje: prawo cywilne, gospodarcze, obrót nieruchomościami i prawo budowlane,
  infrastruktura w tym infrastruktura krytyczna, inwestycje i planowanie przestrzenne, zamówienia
  publiczne, prawo nowych technologii, cyberbezpieczeństwo, ochrona środowiska i prawo rolne.