Prawo medyczne

Nasi prawnicy posiadają wieloletnie doświadczenie w obsłudze publicznych i prywatnych jednostek ochrony zdrowia zarówno w zakresie funkcjonowania przedsiębiorstwa, jak i świadczenia usług doradztwa prawnego w obszarze prawa medycznego. W ramach tej specjalizacji reprezentujemy zarówno poszkodowanych, jak i samych lekarzy i pracowników medycznych oraz placówki medyczne. Mamy doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw związanych z postępowaniami administracyjnymi, a także prowadzeniem spraw związanych z kontraktami medycznymi, tworzeniem i prowadzeniem  podmiotów leczniczych m. in. szpitali, uzdrowisk i placówek medycznych związanych z rehabilitacją. Nasi prawnicy przez wiele lat zajmowali się obsługą prawną podmiotów sektora publicznego m. in współpracując z Ministerstwem Zdrowia, urzędem ds. kombatantów i innymi jednostkami sektora, a także prowadzeniem spraw podmiotów gospodarczych.

KONTRAKTY I UMOWY W SEKTORZE ZDROWIA

 • doradztwo prawne w obszarach związanych z rejestracją placówek medycznych, umowami sektorowymi, kontraktami medycznymi i ich rozliczeniem
 • prowadzenie audytów poprawności działania podmiotów leczniczych (w sferze administracyjnej, sferze rozliczeń z NFZ)
 • tworzenie dokumentacji niezbędnej do prowadzenia podmiotu leczniczego
 • prowadzenie postępowań w ramach Prawa zamówień publicznych

OBSŁUGA PODMIOTÓW LECZNICZYCH I UZDROWISKOWYCH

 • opracowywanie dokumentacji wewnętrznej podmiotów leczniczych (zmiany aktów założycielskich, regulaminów, itp.)
 • analizy dla nowotworzonych placówek medycznych
 • doradztwo przy budowie, rozbudowie i zmianie funkcji podmiotów

USŁUGI MEDYCZNE I PAKIETY

 • doradztwo przy tworzeniu koncepcji oferty pakietów medycznych
 • doradztwo w projektach przygotowania pakietów medycznych dla dużych podmiotów gospodarczych
 • opinie w zakresie bezpieczeństwa świadczenia usług, bezpieczeństwo danych medycznych, tworzenie aplikacji medycznych i instrumentów cyfrowych dla rynku usług medycznych

POSTĘPOWANIA

 • prowadzenie spraw związanych z roszczeniami za szkody spowodowane błędami medycznymi, czyli wadliwie wykonanymi świadczeniami zdrowotnymi (leczniczymi) lub zaniechaniem wykonania tych świadczeń, które były w danym wypadku konieczne
 • prowadzenie postępowań sądowych, w tym spraw związanych z błędami medycznymi w zakresie błędów popełnianych w trakcie zabiegów medycznych (operacji, m.in. operacji plastycznych) i innych zabiegów, błędów medycznych związanych z zakażeniami, jak również będących wynikiem nieprawidłowej diagnozy i leczenia
 • prowadzenie postępowań w sprawach prawa pracy z udziałem pracowników podmiotów leczniczych
 • dochodzenie roszczeń przed sądami cywilnymi; sprawy o zadośćuczynienie, odszkodowanie, zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji, rentę (na zwiększone w wyniku błędu medycznego potrzeby pacjenta, jak również o rentę wyrównawczą w ramach utraconych dochodów lub możliwości zarobkowych)
 • prowadzenie spraw zmierzających do ukarania sprawców w postępowaniach karnych lub dyscyplinarnych przed Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej przy Okręgowych Izbach Lekarskich i Naczelnym Sądem Lekarskim
 • prowadzenie spraw o stwierdzenie zawinionego naruszenia praw pacjenta przed Rzecznikiem Praw Pacjenta
  5

  Ryszard Strzelczyk

  Ryszard Strzelczyk

  Radca prawny

  5

  Dominika Bukało

  Dominika Bukało

  Radca prawny

  Przywiąż się do nas

  Klienci wybierają nas i zostają z nami na lata ponieważ:

  • Nasi prawnicy to skuteczni specjaliści z wieloletnim doświadczeniem, którzy doradzają Klientom zarówno publicznym jak i prywatnym.
  • Świadczymy usługi prawne rzetelnie, oferując najwyższy standard obsługi oraz elastyczność w zakresie ustalania zasad współpracy bez skomplikowanych struktur.
  • Potrafimy przewidzieć ścieżkę rozwoju projektów i budować zespół doradców zgodnie z potrzebami Klienta.
  • Współpracujemy z ekspertami branżowymi – inżynierami, naukowcami
   i wybitnymi praktykami.
  • Publikujemy, prowadzimy szkolenia i bierzemy udział w debatach, kongresach i konferencjach, a także pełnimy funkcje społeczne 
   w organizacjach sektorowych związanych z naszą specjalizacją.
  • Przede wszystkim z pasją zaczynamy i kończymy naszą pracę.

  Dlatego – przywiąż się do nas!

  JUSTYNA BÓJKO

  Radca prawny, Partner Zarządzający
  Radca prawny, Partner w kancelarii JBW, twórczyni think tanku Forum Infrastruktury, Członek
  Instytutu Prawa Nowych Technologii i Ochrony Danych Osobowych Uczelni Łazarskiego w
  Warszawie.
  Specjalizuje się w doradztwie w procesie inwestycyjnym. Posiada doświadczenie w doradztwie
  prawnym przy realizacji inwestycji kubaturowych i infrastrukturalnych, przygotowaniu analiz dla
  inwestorów, przygotowaniu umów w procesie budowalnym oraz projekt managemencie inwestycji
  budowlanych.
  Specjalizuje się w doradztwie prawnym w zakresie infrastruktury (w tym infrastruktury krytycznej)
  oraz cyberbezpieczeństwa. Zajmuje się prawnymi zagadnieniami w zakresie środowiska, energetyki
  oraz infrastruktury. W zakresie regulacji stanów prawnych, projektowania i budowy doradzała w
  zakresie infrastruktury liniowej takiej jak drogi, koleje, sieci ciepłownicze, energetyczne, gazowe i
  telekomunikacyjne, inwestycje wodne, portowe oraz związane z infrastrukturą morską i pod wodami
  płynącymi. Uczestniczyła także w przygotowaniu projektów regulacji i umów z zakresu PPP oraz
  doradzała przy procesach inwestycyjnych z wykorzystaniem majątku kolejowego.
  Doradzała w zakresie nabycia majątku przy największych transakcjach prywatyzacyjnych w Polsce –
  w sektorze hutniczym, stalowym, stoczniowym, wydobywczym i przemysłowym.
  Zajmowała się zagospodarowaniem gruntów poprzemysłowych – hut, stoczni, zakładów sektora
  stalowego i wydobywczego. Świadczyła usługi doradztwa prawnego przy rewitalizacji,
  przekształceniu oraz nowych projektach inwestycyjnych.
  Reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych związanych z procesami
  budowy infrastruktury, rozliczenia inwestycji, roszczeń związanych z robotami budowlanymi.
  Doradza w sprawach z zakresu zamówień publicznych, a także prowadzeniu sporów związanych z
  roszczeniami budowlanymi.
  Ekspertka prawa rynku rolnego – specjalizujący się w regulacjach UE z zakresu zielonego ładu i
  pozarolniczych form działalności.
  Obecnie rozwija także praktykę z zakresu prawa ochrony środowiska, popularyzacji ESG i zasad
  zrównoważonego rozwoju.
  Konsultantka think tanku Forum Infrastruktury, pomysłodawczyni i współautorka Zeszytów
  Infrastruktury Krytycznej, jest także autorką szeregu publikacji.
  Specjalizacje: prawo cywilne, gospodarcze, obrót nieruchomościami i prawo budowlane,
  infrastruktura w tym infrastruktura krytyczna, inwestycje i planowanie przestrzenne, zamówienia
  publiczne, prawo nowych technologii, cyberbezpieczeństwo, ochrona środowiska i prawo rolne.