JUSTYNA BÓJKO

Radca prawny, Partner Zarządzający JBW

Radca prawny, Partner zarządzający w Kancelarii JBW, twórczyni think tanku Forum Infrastruktury, Członek Instytutu Prawa Nowych Technologii Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Specjalizuje się prawie nieruchomości, doradztwie w procesie budowalnym oraz w zakresie infrastruktury, zamówień publicznych, PPP, prawa energetycznego i rolnego. Zajmuje się prawnymi zagadnieniami w zakresie środowiska, zielonej transformacji i zrównoważonego rozwoju oraz prawa wodnego i cyberbezpieczeństwa.

Pracowała dla sektora publicznego i prywatnego przy regulacji stanów prawnych oraz budowie  infrastruktury liniowej (drogi, koleje,  sieci  ciepłownicze,  energetyczne, gazowe i telekomunikacyjne, inwestycje wodne), lokowaniu i budowie infrastruktury w zakładach przemysłowych i portach, przygotowaniu projektów regulacji sektorowych  i umów w tym z zakresu PPP. Od 2000 roku prowadzi doradztwo przy sprzedaży i wynajmie nieruchomości, realizacji inwestycji budowalnych, analizach stanów prawnych nieruchomości oraz przygotowaniu analiz dla inwestorów, zagospodarowaniu gruntów poprzemysłowych. Kierując praktyką nieruchomości i inwestycji w kancelarii doradzała przy  nabyciu majątku produkcyjnego, rewitalizacji, przekształceniu oraz nowych projektach inwestycyjnych. Doradza w sprawach z zakresu zamówień publicznych, a także prowadzeniu sporów związanych z roszczeniami budowlanymi – m. in. rozliczeń inwestycji czy roszczeń związanych z robotami budowlanymi.

Zajmuje się sprawami dotyczącymi rynku rolnego i jego transformacji, agro rolnictwa oraz regulacji UE w zakresie finasowania zielonego ładu. Rozwija praktykę z zakresu prawa ochrony środowiska, przygotowuje szkolenia i programy ESG oraz regulacji w zakresie zrównoważonego rozwoju w sektorze budownictwa, infrastruktury, energetyki i rolnictwa.

 

Specjalizacje: prawo cywilne, gospodarcze, obrót nieruchomościami i prawo budowlane, infrastruktura w tym infrastruktura krytyczna, inwestycje i planowanie przestrzenne, zamówienia publiczne, prawo nowych technologii, cyberbezpieczeństwo, ochrona środowiska  i prawo rolne.

 

   Przywiąż się do nas

   Klienci wybierają nas i zostają z nami na lata ponieważ:

   • Nasi prawnicy to skuteczni specjaliści z wieloletnim doświadczeniem, którzy doradzają Klientom zarówno publicznym jak i prywatnym.
   • Świadczymy usługi prawne rzetelnie, oferując najwyższy standard obsługi oraz elastyczność w zakresie ustalania zasad współpracy bez skomplikowanych struktur.
   • Potrafimy przewidzieć ścieżkę rozwoju projektów i budować zespół doradców zgodnie z potrzebami Klienta.
   • Współpracujemy z ekspertami branżowymi – inżynierami, naukowcami
    i wybitnymi praktykami.
   • Publikujemy, prowadzimy szkolenia i bierzemy udział w debatach, kongresach i konferencjach, a także pełnimy funkcje społeczne 
    w organizacjach sektorowych związanych z naszą specjalizacją.
   • Przede wszystkim z pasją zaczynamy i kończymy naszą pracę.

   Dlatego – przywiąż się do nas!

   JUSTYNA BÓJKO

   Radca prawny, Partner Zarządzający
   Radca prawny, Partner w kancelarii JBW, twórczyni think tanku Forum Infrastruktury, Członek
   Instytutu Prawa Nowych Technologii i Ochrony Danych Osobowych Uczelni Łazarskiego w
   Warszawie.
   Specjalizuje się w doradztwie w procesie inwestycyjnym. Posiada doświadczenie w doradztwie
   prawnym przy realizacji inwestycji kubaturowych i infrastrukturalnych, przygotowaniu analiz dla
   inwestorów, przygotowaniu umów w procesie budowalnym oraz projekt managemencie inwestycji
   budowlanych.
   Specjalizuje się w doradztwie prawnym w zakresie infrastruktury (w tym infrastruktury krytycznej)
   oraz cyberbezpieczeństwa. Zajmuje się prawnymi zagadnieniami w zakresie środowiska, energetyki
   oraz infrastruktury. W zakresie regulacji stanów prawnych, projektowania i budowy doradzała w
   zakresie infrastruktury liniowej takiej jak drogi, koleje, sieci ciepłownicze, energetyczne, gazowe i
   telekomunikacyjne, inwestycje wodne, portowe oraz związane z infrastrukturą morską i pod wodami
   płynącymi. Uczestniczyła także w przygotowaniu projektów regulacji i umów z zakresu PPP oraz
   doradzała przy procesach inwestycyjnych z wykorzystaniem majątku kolejowego.
   Doradzała w zakresie nabycia majątku przy największych transakcjach prywatyzacyjnych w Polsce –
   w sektorze hutniczym, stalowym, stoczniowym, wydobywczym i przemysłowym.
   Zajmowała się zagospodarowaniem gruntów poprzemysłowych – hut, stoczni, zakładów sektora
   stalowego i wydobywczego. Świadczyła usługi doradztwa prawnego przy rewitalizacji,
   przekształceniu oraz nowych projektach inwestycyjnych.
   Reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych związanych z procesami
   budowy infrastruktury, rozliczenia inwestycji, roszczeń związanych z robotami budowlanymi.
   Doradza w sprawach z zakresu zamówień publicznych, a także prowadzeniu sporów związanych z
   roszczeniami budowlanymi.
   Ekspertka prawa rynku rolnego – specjalizujący się w regulacjach UE z zakresu zielonego ładu i
   pozarolniczych form działalności.
   Obecnie rozwija także praktykę z zakresu prawa ochrony środowiska, popularyzacji ESG i zasad
   zrównoważonego rozwoju.
   Konsultantka think tanku Forum Infrastruktury, pomysłodawczyni i współautorka Zeszytów
   Infrastruktury Krytycznej, jest także autorką szeregu publikacji.
   Specjalizacje: prawo cywilne, gospodarcze, obrót nieruchomościami i prawo budowlane,
   infrastruktura w tym infrastruktura krytyczna, inwestycje i planowanie przestrzenne, zamówienia
   publiczne, prawo nowych technologii, cyberbezpieczeństwo, ochrona środowiska i prawo rolne.