Justyna Bójko

Lider Praktyki

 

Nieruchomości

Świadczymy pomoc prawną przy analizach i regulacjach stanów prawnych nieruchomości (due diligence gruntów i inwestycji). Zajmujemy się regulacją stanów prawnych gruntów publicznych i prywatnych, prowadzimy postępowania z zakresu dekretowego i sporów dotyczących regulacji prawnych. Doradzamy w sprawach z zakresu zagospodarowania przestrzennego i planów miejscowych.

Specjalizujemy się w doradztwie prawnym przy realizacjach inwestycji budowlanych i procesie inwestycyjnym, w  tym w przygotowaniu inwestycji ze znacznym udziałem środków publicznych (PPP).

 

Posiadamy duże doświadczenie w przygotowaniu umów związanych z robotami budowlanymi, a następnie doradztwie w procesie realizacji. Przygotowujemy umowy dla największych inwestycji w kraju, w tym oparte o FIDIC. Na zlecenie klientów prowadzimy także projekt management.

Doradzamy klientom w zakresie kupna nieruchomości i umów dzierżawy, najmu oraz obciążeń i służebności. Przygotowujemy kompleksowe umowy najmu i regulaminy dla dużych powierzchni handlowych.

Uczestniczymy w przygotowaniu umów oraz przygotowaniu analiz rynku, a także wsparciu prawnym procesu komercjalizacji.

Pracujemy przy projektach wsparcia zrównoważonego budownictwa. Doradzamy w zakresie ESG dla budownictwa. Sporządzamy opinie i ekspertyzy w zakresie realizacji celów zielonej gospodarki.

Doradzamy także w zakresie sporów związanych z realizacją inwestycji i prac budowlanych oraz ich rozliczenia – prowadzimy negocjacje, postępowania ugodowe i spory.

 

UMOWY

 • wsparcie prawne we wszelkich kwestiach związanych z transakcjami dotyczącymi nieruchomości – umowy rezerwacyjne, umowy sprzedaży, umowy dotyczące obciążeń rzeczowych i hipotecznych
 • przygotowanie umów najmu, dzierżawy, użyczenia
 • przygotowanie umów związanych z obciążaniem nieruchomości oraz ustanowieniem ograniczonych praw rzeczowych

 

NABYCIE NIERUCHOMOŚCI

 • przygotowanie analiz due diligence stanów prawnych nieruchomości
 • kompleksowa obsługa transakcji sprzedaży nieruchomości
 • doradztwo w zakresie przygotowywania nieruchomości do sprzedaży
 • wsparcie procesu restrukturyzacji majątkowej
 • pomoc prawna przy sprawach z zakresu zagospodarowania nieruchomości

 

REGULACJA STANÓW PRAWNYCH

 • wsparcie prawne przy decyzjach planistycznych i zmianie przekształceniach
 • regulacja stanu prawnego nieruchomości warszawskich, wywłaszczonych, zamkniętych
 • reprezentacja klienta przed organami administracji publicznej i sądami powszechnymi w sprawach dotyczących nieruchomości
 • udział w pracach legislacyjnych dotyczących procesu inwestycyjnego
 • ochrona zabytków – doradztwo, legislacja
 • doradztwo z zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego
 • opinie z zakresu regulacji stanów prawnych i stosowania prawa

 

PROCESY INWESTYCYJNE

 • wsparcie procesów przygotowanie inwestycji, projektowania (umowy, decyzje administracyjne, postępowania)
 • doradztwo przy projektach inwestycyjnych i komercjalizacji
 • pomoc prawna przy rewitalizacji i zmianie przeznaczenia gruntów – opinie, wsparcie procesu
 • project management przez doświadczonych prawników
 • opinie z zakresu lex developer

 

PROCES BUDOWLANY

 • umowy z architektami
 • umowy w procesie inwestycyjnym
 • doradztwo z zakresie rozporządzania nieruchomościami
 • doradztwo w zakresie wykorzystania nieruchomości jako przedmiotu zabezpieczenia, obciążania nieruchomości hipotekami, ujawnienia roszczeń w księgach wieczystych
 • umowy FIDIC
 • umowy PPP
 • umowy budowlane realizowane w trybie prawa zamówień publicznych
 • przygotowanie dokumentacji do zamówienia robót budowalnych w trybie prawa zamówień publicznych

 

ROSZCZENIA BUDOWLANE

 

 • analiza potencjalnych roszczeń wykonawczych i przygotowanie dokumentacji związanej z roszczeniami
 • analiza roszczeń w trybie FIDIC i prowadzenie dochodzenia roszczenia
 • negocjacje w zakresie roszczeń
 • pomoc prawna w weryfikacji  prawidłowości zgłoszonych roszczeń
 • prowadzenie procesów sądowych w zakresie roszczeń
 • pomoc prawna w zakresie zawierania ugód dotyczących roszeń budowalnych
Michał Lutnicki
5

Michał Lutnicki

Michał Lutnicki

Radca prawny

5

Ryszard Strzelczyk

Ryszard Strzelczyk

Radca prawny

5

Jan Lee

Jan Lee

Prawnik

5

Paulina Radecka

Paulina Radecka

Prawnik

Przywiąż się do nas

Klienci wybierają nas i zostają z nami na lata ponieważ:

 • Nasi prawnicy to skuteczni specjaliści z wieloletnim doświadczeniem, którzy doradzają Klientom zarówno publicznym jak i prywatnym.
 • Świadczymy usługi prawne rzetelnie, oferując najwyższy standard obsługi oraz elastyczność w zakresie ustalania zasad współpracy bez skomplikowanych struktur.
 • Potrafimy przewidzieć ścieżkę rozwoju projektów i budować zespół doradców zgodnie z potrzebami Klienta.
 • Współpracujemy z ekspertami branżowymi – inżynierami, naukowcami
  i wybitnymi praktykami.
 • Publikujemy, prowadzimy szkolenia i bierzemy udział w debatach, kongresach i konferencjach, a także pełnimy funkcje społeczne 
  w organizacjach sektorowych związanych z naszą specjalizacją.
 • Przede wszystkim z pasją zaczynamy i kończymy naszą pracę.

Dlatego – przywiąż się do nas!

JUSTYNA BÓJKO

Radca prawny, Partner Zarządzający
Radca prawny, Partner w kancelarii JBW, twórczyni think tanku Forum Infrastruktury, Członek
Instytutu Prawa Nowych Technologii i Ochrony Danych Osobowych Uczelni Łazarskiego w
Warszawie.
Specjalizuje się w doradztwie w procesie inwestycyjnym. Posiada doświadczenie w doradztwie
prawnym przy realizacji inwestycji kubaturowych i infrastrukturalnych, przygotowaniu analiz dla
inwestorów, przygotowaniu umów w procesie budowalnym oraz projekt managemencie inwestycji
budowlanych.
Specjalizuje się w doradztwie prawnym w zakresie infrastruktury (w tym infrastruktury krytycznej)
oraz cyberbezpieczeństwa. Zajmuje się prawnymi zagadnieniami w zakresie środowiska, energetyki
oraz infrastruktury. W zakresie regulacji stanów prawnych, projektowania i budowy doradzała w
zakresie infrastruktury liniowej takiej jak drogi, koleje, sieci ciepłownicze, energetyczne, gazowe i
telekomunikacyjne, inwestycje wodne, portowe oraz związane z infrastrukturą morską i pod wodami
płynącymi. Uczestniczyła także w przygotowaniu projektów regulacji i umów z zakresu PPP oraz
doradzała przy procesach inwestycyjnych z wykorzystaniem majątku kolejowego.
Doradzała w zakresie nabycia majątku przy największych transakcjach prywatyzacyjnych w Polsce –
w sektorze hutniczym, stalowym, stoczniowym, wydobywczym i przemysłowym.
Zajmowała się zagospodarowaniem gruntów poprzemysłowych – hut, stoczni, zakładów sektora
stalowego i wydobywczego. Świadczyła usługi doradztwa prawnego przy rewitalizacji,
przekształceniu oraz nowych projektach inwestycyjnych.
Reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych związanych z procesami
budowy infrastruktury, rozliczenia inwestycji, roszczeń związanych z robotami budowlanymi.
Doradza w sprawach z zakresu zamówień publicznych, a także prowadzeniu sporów związanych z
roszczeniami budowlanymi.
Ekspertka prawa rynku rolnego – specjalizujący się w regulacjach UE z zakresu zielonego ładu i
pozarolniczych form działalności.
Obecnie rozwija także praktykę z zakresu prawa ochrony środowiska, popularyzacji ESG i zasad
zrównoważonego rozwoju.
Konsultantka think tanku Forum Infrastruktury, pomysłodawczyni i współautorka Zeszytów
Infrastruktury Krytycznej, jest także autorką szeregu publikacji.
Specjalizacje: prawo cywilne, gospodarcze, obrót nieruchomościami i prawo budowlane,
infrastruktura w tym infrastruktura krytyczna, inwestycje i planowanie przestrzenne, zamówienia
publiczne, prawo nowych technologii, cyberbezpieczeństwo, ochrona środowiska i prawo rolne.