Michał Lutnicki

Justyna Bójko

Lider Praktyki

 

Ochrona środowiska / ESG

Wspieramy naszych Klientów w ramach realizacji projektów środowiskowych, ekologicznych i edukacyjnych. Na zlecenie Klientów prowadzimy analizy i szkolenia w zakresie ESG.

Doradzamy w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych i krajowych na realizację projektów ekologicznych i środowiskowych. Przygotowujemy ekspertyzy dotyczące zgodności projektów z założeniami  polityki  Europejskiego Zielonego Ładu oraz  zrównoważonego rozwoju – w zakresie budownictwa, produkcji, sektora rolnego. Świadczyliśmy pomoc w kontaktach z instytucjami krajowymi i unijnymi w zakresie działalności dotyczącej zrównoważonego rozwoju, klimatu i ochrony środowiska.

Zajmujemy się opiniowaniem i doradztwem prawnym w zakresie sporządzania ekspertyz w tym dot. certyfikatów ekologicznych.

OCHRONA ŚRODOWISKA

 • doradztwo w sprawach związanych z ochroną środowiska przy dużych inwestycjach przemysłowych i infrastrukturalnych (energetyka, Lasy Państwowe, górnictwo)
 • reprezentacja Klientów przed organami regulacyjnymi w sprawach dotycząc udzielenia decyzji, kontroli, usunięcia naruszeń
 • sporządzanie opinii, analiz i raportów w zakresie regulacji prawa ochrony środowiska
 • wsparcie prawne przygotowania projektów finansowanych z programów środowiskowych
 • opracowania dotyczące zmian legislacyjnych w zakresie regulacji środowiska
 • prowadzenie postępowań dot. środowiska w projektach budowlanych
 • opiniowanie projektów pro-ekologicznych, współpraca z fundacjami i inicjatywami międzynarodowymi (np. Climate Neutral Data Center Pact)

 

ZRÓWNOWAŻONY BIZNES

 • doradztwo w zakresie przygotowania strategii funkcjonowania przedsiębiorstw z uwzględnieniem ESG
 • doradztwo w zakresie wdrożenia regulacji Zielonego Ładu, prowadzenie monitoringu przepisów, wsparcie w zakresie wdrożenia strategii,
 • doradztwo w zakresie minimalizacji ryzyk prawnych i wdrożenia koniecznych regulacji w zakresie ochrony środowiska, polityki net zero
 • doradztwo prawne w zakresie budowania standardów ESG (m. in. w zakresie budowania bardziej odpowiedzialnego i zrównoważonego biznesu)
 • doradztwo w zakresie łagodzenia efektu presji ze strony regulatorów, inwestorów, kredytodawców oraz wdrożenia zmian na poziomie prawnym
 • doradztwo w procesie weryfikacji i pozyskiwania partnerów do zrównoważonego procesu inwestycyjnego
 • doradztwo prawne w procesach zawierania umów, budowy nowych rozwiązań
 • doradztwo w zakresie pozyskania funduszy unijnych na inwestycje o charakterze środowiskowym
 • opiniowanie programów
 • opiniowanie w zakresie ESG
 • opiniowanie w zakresie ekologicznych certyfikatów w budownictwie (BREEAM, LEED, WELL, DGNB, HQE)
Michał Lutnicki
5

Michał Lutnicki

Michał Lutnicki

Radca prawny

5

Paulina Radecka

Paulina Radecka

Prawnik

Przywiąż się do nas

Klienci wybierają nas i zostają z nami na lata ponieważ:

 • Nasi prawnicy to skuteczni specjaliści z wieloletnim doświadczeniem, którzy doradzają Klientom zarówno publicznym jak i prywatnym.
 • Świadczymy usługi prawne rzetelnie, oferując najwyższy standard obsługi oraz elastyczność w zakresie ustalania zasad współpracy bez skomplikowanych struktur.
 • Potrafimy przewidzieć ścieżkę rozwoju projektów i budować zespół doradców zgodnie z potrzebami Klienta.
 • Współpracujemy z ekspertami branżowymi – inżynierami, naukowcami
  i wybitnymi praktykami.
 • Publikujemy, prowadzimy szkolenia i bierzemy udział w debatach, kongresach i konferencjach, a także pełnimy funkcje społeczne 
  w organizacjach sektorowych związanych z naszą specjalizacją.
 • Przede wszystkim z pasją zaczynamy i kończymy naszą pracę.

Dlatego – przywiąż się do nas!

JUSTYNA BÓJKO

Radca prawny, Partner Zarządzający
Radca prawny, Partner w kancelarii JBW, twórczyni think tanku Forum Infrastruktury, Członek
Instytutu Prawa Nowych Technologii i Ochrony Danych Osobowych Uczelni Łazarskiego w
Warszawie.
Specjalizuje się w doradztwie w procesie inwestycyjnym. Posiada doświadczenie w doradztwie
prawnym przy realizacji inwestycji kubaturowych i infrastrukturalnych, przygotowaniu analiz dla
inwestorów, przygotowaniu umów w procesie budowalnym oraz projekt managemencie inwestycji
budowlanych.
Specjalizuje się w doradztwie prawnym w zakresie infrastruktury (w tym infrastruktury krytycznej)
oraz cyberbezpieczeństwa. Zajmuje się prawnymi zagadnieniami w zakresie środowiska, energetyki
oraz infrastruktury. W zakresie regulacji stanów prawnych, projektowania i budowy doradzała w
zakresie infrastruktury liniowej takiej jak drogi, koleje, sieci ciepłownicze, energetyczne, gazowe i
telekomunikacyjne, inwestycje wodne, portowe oraz związane z infrastrukturą morską i pod wodami
płynącymi. Uczestniczyła także w przygotowaniu projektów regulacji i umów z zakresu PPP oraz
doradzała przy procesach inwestycyjnych z wykorzystaniem majątku kolejowego.
Doradzała w zakresie nabycia majątku przy największych transakcjach prywatyzacyjnych w Polsce –
w sektorze hutniczym, stalowym, stoczniowym, wydobywczym i przemysłowym.
Zajmowała się zagospodarowaniem gruntów poprzemysłowych – hut, stoczni, zakładów sektora
stalowego i wydobywczego. Świadczyła usługi doradztwa prawnego przy rewitalizacji,
przekształceniu oraz nowych projektach inwestycyjnych.
Reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych związanych z procesami
budowy infrastruktury, rozliczenia inwestycji, roszczeń związanych z robotami budowlanymi.
Doradza w sprawach z zakresu zamówień publicznych, a także prowadzeniu sporów związanych z
roszczeniami budowlanymi.
Ekspertka prawa rynku rolnego – specjalizujący się w regulacjach UE z zakresu zielonego ładu i
pozarolniczych form działalności.
Obecnie rozwija także praktykę z zakresu prawa ochrony środowiska, popularyzacji ESG i zasad
zrównoważonego rozwoju.
Konsultantka think tanku Forum Infrastruktury, pomysłodawczyni i współautorka Zeszytów
Infrastruktury Krytycznej, jest także autorką szeregu publikacji.
Specjalizacje: prawo cywilne, gospodarcze, obrót nieruchomościami i prawo budowlane,
infrastruktura w tym infrastruktura krytyczna, inwestycje i planowanie przestrzenne, zamówienia
publiczne, prawo nowych technologii, cyberbezpieczeństwo, ochrona środowiska i prawo rolne.