Justyna Bójko

Lider Praktyki

 

Znaki towarowe

Świadczyliśmy usługi prawne w procesie rejestracji znaku towarowego – złożenia wniosku, opłat, korespondencji z urzędami zajmującymi się rejestrowaniem znaków towarowych (m. in. Urzędem Patentowym RP, EUIPO), a także reprezentujemy naszych klientów w procedurach odwoławczych dotyczących rejestracji znaków towarowych.

Doradzamy naszym klientom w sprawach dotyczących rejestracji znaków towarowych – w zakresie ochrony krajowej oraz międzynarodowej.

Świadczymy usługi w zakresie sporządzania analiz i badań rynkowych w obszarze wykorzystania znaków towarowych, a także w zakresie klas rejestrowych.

Zajmujemy się także opiniowaniem umów dotyczących przeniesienia praw autorskich i praw własności przemysłowej, a także zajmujemy się przygotowaniem opinii prawnych w sprawie ochrony znaków towarowych oraz wdrażania procedur i środków prawnych powiązanych z ochroną zarejestrowanych znaków towarowych.

Reprezentujemy klientów w sporach dotyczących naruszenia praw ochronnych do znaków towarowych. Reprezentowaliśmy Klienta w wygranym sporze z jednym z największych sieci telewizyjnych o prawo do prowadzenia działalności pod  jego znakiem towarowym, wspierając przy szereg organizacji proekologicznych.

 

REJESTRACJA ZNAKÓW TOWAROWYCH

 • doradztwo w zakresie rejestracji znaków towarowych na szczeblu krajowym i międzynarodowym
 • doradztwo w zakresie procedury rejestracji znaków towarowych
 • prowadzenie procedury odwoławczej dotyczącej rejestracji znaków towarowych
 • wsparcie klientów w zakresie korespondencji z urzędami zajmującymi się rejestrowaniem znaków towarowych (m. in. Urzędem Patentowym RP, EUIPO)

 

OPINIE I ANALIZY

 • przygotowanie opinii prawnych w sprawie ochrony znaków towarowych
 • sporządzanie analiz i badań rynkowych w obszarze znaków towarowych, klas rejestrowych
 • opiniowanie umów dotyczących przeniesienia praw autorskich i praw własności przemysłowej
 • wdrażanie procedur i środków prawnych powiązanych z ochroną zarejestrowanych znaków towarowych

 

PROWADZENIE SPORÓW:

 • prowadzeniem sporów dotyczących ochrony znaków towarowych
 • reprezentacja klientów w zakresie spraw dotyczących prowadzenia działalności i naruszenia praw ochronnych
 • doradztwo w zakresie prowadzenia negocjacji z podmiotami będącymi stroną w sprawach związanych ze spornymi znakami towarowymi.

 

  5

  Paulina Radecka

  Paulina Radecka

  Prawnik

  Przywiąż się do nas

  Klienci wybierają nas i zostają z nami na lata ponieważ:

  • Nasi prawnicy to skuteczni specjaliści z wieloletnim doświadczeniem, którzy doradzają Klientom zarówno publicznym jak i prywatnym.
  • Świadczymy usługi prawne rzetelnie, oferując najwyższy standard obsługi oraz elastyczność w zakresie ustalania zasad współpracy bez skomplikowanych struktur.
  • Potrafimy przewidzieć ścieżkę rozwoju projektów i budować zespół doradców zgodnie z potrzebami Klienta.
  • Współpracujemy z ekspertami branżowymi – inżynierami, naukowcami
   i wybitnymi praktykami.
  • Publikujemy, prowadzimy szkolenia i bierzemy udział w debatach, kongresach i konferencjach, a także pełnimy funkcje społeczne 
   w organizacjach sektorowych związanych z naszą specjalizacją.
  • Przede wszystkim z pasją zaczynamy i kończymy naszą pracę.

  Dlatego – przywiąż się do nas!

  JUSTYNA BÓJKO

  Radca prawny, Partner Zarządzający
  Radca prawny, Partner w kancelarii JBW, twórczyni think tanku Forum Infrastruktury, Członek
  Instytutu Prawa Nowych Technologii i Ochrony Danych Osobowych Uczelni Łazarskiego w
  Warszawie.
  Specjalizuje się w doradztwie w procesie inwestycyjnym. Posiada doświadczenie w doradztwie
  prawnym przy realizacji inwestycji kubaturowych i infrastrukturalnych, przygotowaniu analiz dla
  inwestorów, przygotowaniu umów w procesie budowalnym oraz projekt managemencie inwestycji
  budowlanych.
  Specjalizuje się w doradztwie prawnym w zakresie infrastruktury (w tym infrastruktury krytycznej)
  oraz cyberbezpieczeństwa. Zajmuje się prawnymi zagadnieniami w zakresie środowiska, energetyki
  oraz infrastruktury. W zakresie regulacji stanów prawnych, projektowania i budowy doradzała w
  zakresie infrastruktury liniowej takiej jak drogi, koleje, sieci ciepłownicze, energetyczne, gazowe i
  telekomunikacyjne, inwestycje wodne, portowe oraz związane z infrastrukturą morską i pod wodami
  płynącymi. Uczestniczyła także w przygotowaniu projektów regulacji i umów z zakresu PPP oraz
  doradzała przy procesach inwestycyjnych z wykorzystaniem majątku kolejowego.
  Doradzała w zakresie nabycia majątku przy największych transakcjach prywatyzacyjnych w Polsce –
  w sektorze hutniczym, stalowym, stoczniowym, wydobywczym i przemysłowym.
  Zajmowała się zagospodarowaniem gruntów poprzemysłowych – hut, stoczni, zakładów sektora
  stalowego i wydobywczego. Świadczyła usługi doradztwa prawnego przy rewitalizacji,
  przekształceniu oraz nowych projektach inwestycyjnych.
  Reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych związanych z procesami
  budowy infrastruktury, rozliczenia inwestycji, roszczeń związanych z robotami budowlanymi.
  Doradza w sprawach z zakresu zamówień publicznych, a także prowadzeniu sporów związanych z
  roszczeniami budowlanymi.
  Ekspertka prawa rynku rolnego – specjalizujący się w regulacjach UE z zakresu zielonego ładu i
  pozarolniczych form działalności.
  Obecnie rozwija także praktykę z zakresu prawa ochrony środowiska, popularyzacji ESG i zasad
  zrównoważonego rozwoju.
  Konsultantka think tanku Forum Infrastruktury, pomysłodawczyni i współautorka Zeszytów
  Infrastruktury Krytycznej, jest także autorką szeregu publikacji.
  Specjalizacje: prawo cywilne, gospodarcze, obrót nieruchomościami i prawo budowlane,
  infrastruktura w tym infrastruktura krytyczna, inwestycje i planowanie przestrzenne, zamówienia
  publiczne, prawo nowych technologii, cyberbezpieczeństwo, ochrona środowiska i prawo rolne.