Justyna Bójko

Lider Praktyki

 

Prawo wodne

Doradzamy przy realizacji inwestycji dotyczących rzek, obszarów przybrzeżnych, portów morskich, żeglugi śródlądowej, obiektów hydrotechnicznych oraz zbiorników retencyjnych.

Świadczyliśmy usługi doradztwa prawnego przy realizacji inwestycji dotyczących obszarów przybrzeżnych i portów morskich.

Doradzaliśmy w przygotowaniu koncepcji odbudowy żeglugi śródlądowej oraz rozbudowy sieci kanałów i połączeń logistycznych (wodnych).

Świadczyliśmy usługi doradztwa prawnego w zakresie dochodzenia roszczeń (żegluga śródlądowa).

Nasi prawnicy brali udział w pracach legislacyjnych dotyczących gospodarczego wykorzystania wód śródlądowych oraz morskich.

Świadczyliśmy usługi doradztwa prawnego w zakresie regulowania stanów prawnych gruntów pod wodami śródlądowymi i morskimi.

PRAWO WODNE:

 • pomoc prawna w zakresie regulowania stanów prawnych gruntów pod wodami śródlądowymi i morskimi
 • pomoc prawna przy realizacji inwestycji dotyczących obszarów przybrzeżnych, portów morskich, żeglugi śródlądowej, obiektów hydrotechnicznych oraz zbiorników retencyjnych
 • przygotowanie i wsparcie prawne w procesach dochodzenia roszczeń związanych z robotami hydrotechnicznymi
 • doradztwo w zakresie gospodarczego wykorzystania wód morskich, projektów off-shore
 • sporządzanie opracowań dotyczących pozwoleń wodnoprawnych
 • zapewniamy wsparcie w procesie uzyskania pozwoleń i koncesji wodnoprawnych, gospodarowania wodami i decyzji w zakresie opłat za gospodarowanie wodami
 • regulacja stanów prawnych gruntów pod wodami płynącymi i wodami morskimi (w tym przyrost gruntu)
 • doradztwo w zakresie połączeń logistycznych (wodnych/ kanał zawierciański).

 

DORADZTWO W SEKTORZE MORSKIM

 • przygotowanie opinii dla podmiotów prowadzących żeglugę promową
 • przygotowanie opracowań dotyczących inwestycji off-shore
 • pomoc prawna w zakresie przygotowania dla inwestora koncepcji budowy floty przybrzeżnej
 • sporządzanie wzorców umownych oraz regulaminów
 • bieżąca obsługa podmiotów sektora portowego, opiniowanie umów handlowych, umów o świadczenie usług, doradztwo w zakresie umów outsourcingowych
 • doradztwo w zakresie sporów i roszczeń wynikających z realizacji umów na ich każdym etapie (zawarcie, realizacja, zakończenie)

 

BEZPIECZEŃSTWO INFRASTRUKTURY PORTOWEJ

 • doradztwo w zakresie systemów bezpieczeństwa w portach, takaż realizacji robót związanych z infrastrukturą portową
 • sporządzanie opracowań dotyczących systemów bezpieczeństwa w portach oraz elementów infrastruktury krytycznej na obszarze portów
 • opiniowanie nowych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa infrastruktury portowej

  Przywiąż się do nas

  Klienci wybierają nas i zostają z nami na lata ponieważ:

  • Nasi prawnicy to skuteczni specjaliści z wieloletnim doświadczeniem, którzy doradzają Klientom zarówno publicznym jak i prywatnym.
  • Świadczymy usługi prawne rzetelnie, oferując najwyższy standard obsługi oraz elastyczność w zakresie ustalania zasad współpracy bez skomplikowanych struktur.
  • Potrafimy przewidzieć ścieżkę rozwoju projektów i budować zespół doradców zgodnie z potrzebami Klienta.
  • Współpracujemy z ekspertami branżowymi – inżynierami, naukowcami
   i wybitnymi praktykami.
  • Publikujemy, prowadzimy szkolenia i bierzemy udział w debatach, kongresach i konferencjach, a także pełnimy funkcje społeczne 
   w organizacjach sektorowych związanych z naszą specjalizacją.
  • Przede wszystkim z pasją zaczynamy i kończymy naszą pracę.

  Dlatego – przywiąż się do nas!

  JUSTYNA BÓJKO

  Radca prawny, Partner Zarządzający
  Radca prawny, Partner w kancelarii JBW, twórczyni think tanku Forum Infrastruktury, Członek
  Instytutu Prawa Nowych Technologii i Ochrony Danych Osobowych Uczelni Łazarskiego w
  Warszawie.
  Specjalizuje się w doradztwie w procesie inwestycyjnym. Posiada doświadczenie w doradztwie
  prawnym przy realizacji inwestycji kubaturowych i infrastrukturalnych, przygotowaniu analiz dla
  inwestorów, przygotowaniu umów w procesie budowalnym oraz projekt managemencie inwestycji
  budowlanych.
  Specjalizuje się w doradztwie prawnym w zakresie infrastruktury (w tym infrastruktury krytycznej)
  oraz cyberbezpieczeństwa. Zajmuje się prawnymi zagadnieniami w zakresie środowiska, energetyki
  oraz infrastruktury. W zakresie regulacji stanów prawnych, projektowania i budowy doradzała w
  zakresie infrastruktury liniowej takiej jak drogi, koleje, sieci ciepłownicze, energetyczne, gazowe i
  telekomunikacyjne, inwestycje wodne, portowe oraz związane z infrastrukturą morską i pod wodami
  płynącymi. Uczestniczyła także w przygotowaniu projektów regulacji i umów z zakresu PPP oraz
  doradzała przy procesach inwestycyjnych z wykorzystaniem majątku kolejowego.
  Doradzała w zakresie nabycia majątku przy największych transakcjach prywatyzacyjnych w Polsce –
  w sektorze hutniczym, stalowym, stoczniowym, wydobywczym i przemysłowym.
  Zajmowała się zagospodarowaniem gruntów poprzemysłowych – hut, stoczni, zakładów sektora
  stalowego i wydobywczego. Świadczyła usługi doradztwa prawnego przy rewitalizacji,
  przekształceniu oraz nowych projektach inwestycyjnych.
  Reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych związanych z procesami
  budowy infrastruktury, rozliczenia inwestycji, roszczeń związanych z robotami budowlanymi.
  Doradza w sprawach z zakresu zamówień publicznych, a także prowadzeniu sporów związanych z
  roszczeniami budowlanymi.
  Ekspertka prawa rynku rolnego – specjalizujący się w regulacjach UE z zakresu zielonego ładu i
  pozarolniczych form działalności.
  Obecnie rozwija także praktykę z zakresu prawa ochrony środowiska, popularyzacji ESG i zasad
  zrównoważonego rozwoju.
  Konsultantka think tanku Forum Infrastruktury, pomysłodawczyni i współautorka Zeszytów
  Infrastruktury Krytycznej, jest także autorką szeregu publikacji.
  Specjalizacje: prawo cywilne, gospodarcze, obrót nieruchomościami i prawo budowlane,
  infrastruktura w tym infrastruktura krytyczna, inwestycje i planowanie przestrzenne, zamówienia
  publiczne, prawo nowych technologii, cyberbezpieczeństwo, ochrona środowiska i prawo rolne.