Compliance / Ochrona danych

Zajmujemy się przygotowaniem i prowadzeniem szkoleń w zakresie compliance oraz elementów dotyczących compliance, wdrażania procedur compliance oraz kwestii związanych z sygnalistami (ustawa, procedury, ochrona praw sygnalistów), zajmujemy się sporządzaniem i wdrażaniem kodeksów compliance.

Nasi prawnicy zajmują się prowadzeniem spraw związanych z ochroną danych osobowych oraz nieosobowych (np. danych rolniczych). Przygotowujemy analizy i opinie prawnych dotyczących unijnych regulacji w zakresie ochrony danych osobowych (RODO).

Przeprowadzamy szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych, RODO, a także przeprowadzamy audyty prawne, sporządzamy analizy i opinie prawne dotyczące przetwarzania danych osobowych. Przygotowujemy i negocjujemy umowy dotyczące powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz ich udostępnienia do przetwarzania. Doradzamy w zakresie polityki bezpieczeństwa i instrukcji, upoważnień oraz zapisów umownych dot. przekazania i powierzenia danych osobowych.

 

Doradzamy i reprezentujemy w postępowaniach przed GIODO oraz przed sądami administracyjnymi.

Zajmujemy się przygotowaniem kompleksowych rozwiązań i regulacji w zakresie zapewnienia compliance w firmach, a także doradzamy podmiotom w zakresie związanym z ochrony poufności i bezpieczeństwa, compliance oraz AML.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 • przeprowadzanie audytów oraz sporządzanie analiz i opinii prawnych dotyczących przetwarzania danych osobowych w Polsce oraz transferów danych osobowych za granicę, w tym poza Europejski Obszar Gospodarczy
 • przygotowywanie i negocjowanie umów dotyczących powierzenia i przetwarzania danych osobowych oraz ich udostępnienia do przetwarzania
 • doradztwo i reprezentacja w postępowaniach przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych oraz przed sądami administracyjnymi dotyczących ochrony danych osobowych
 • pomoc prawna w transakcjach, w których przetwarzanie danych osobowych stanowi istotny element

 

RODO

 • przygotowanie analiz i opinii prawnych dotyczących nowych unijnych regulacji w zakresie ochrony danych osobowych, wprowadzonych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO – Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)
 • wsparcie w zakresie działań niezbędnych do uzyskania stosownych certyfikacji (m.in. potwierdzających zgodność operacji przetwarzania z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych)
 • szkolenia i opracowania w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych
 • przygotowanie i doradztwo w zakresie regulaminów sklepów internetowych, polityki cookies

 

DORADZTWO W ZAKRESIE COMPLIANCE

 • przygotowanie rozwiązań i regulacji w zakresie zapewnienia compliance w firmach
 • przygotowywanie procedur compliance
 • sporządzanie i wdrażanie Kodeksów compliance
 • przeprowadzanie audytów wymagań compliance
 • doradztwo w zakresie integracji elementów compliance w funkcjach operacyjnych oraz biznesowych spółek z uwzględnieniem wszelkich dot. danego przedsiębiorstwa regulacji od praw konsumentów do regulacji w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz procedur dotyczących sygnalizacji
 • doradztwo prawne w kwestiach związanych z szacowaniem ryzyka oraz przygotowanie rekomendacji w zakresie ścieżki działania zakresie compliance.
  5

  Ewa Bójko

  Ewa Bójko

  Radca prawny

  5

  Dominika Bukało

  Dominika Bukało

  Radca prawny

  Michał Lutnicki
  5

  Michał Lutnicki

  Michał Lutnicki

  Radca prawny

  5

  Jan Lee

  Jan Lee

  Prawnik

  Przywiąż się do nas

  Klienci wybierają nas i zostają z nami na lata ponieważ:

  • Nasi prawnicy to skuteczni specjaliści z wieloletnim doświadczeniem, którzy doradzają Klientom zarówno publicznym jak i prywatnym.
  • Świadczymy usługi prawne rzetelnie, oferując najwyższy standard obsługi oraz elastyczność w zakresie ustalania zasad współpracy bez skomplikowanych struktur.
  • Potrafimy przewidzieć ścieżkę rozwoju projektów i budować zespół doradców zgodnie z potrzebami Klienta.
  • Współpracujemy z ekspertami branżowymi – inżynierami, naukowcami
   i wybitnymi praktykami.
  • Publikujemy, prowadzimy szkolenia i bierzemy udział w debatach, kongresach i konferencjach, a także pełnimy funkcje społeczne 
   w organizacjach sektorowych związanych z naszą specjalizacją.
  • Przede wszystkim z pasją zaczynamy i kończymy naszą pracę.

  Dlatego – przywiąż się do nas!

  JUSTYNA BÓJKO

  Radca prawny, Partner Zarządzający
  Radca prawny, Partner w kancelarii JBW, twórczyni think tanku Forum Infrastruktury, Członek
  Instytutu Prawa Nowych Technologii i Ochrony Danych Osobowych Uczelni Łazarskiego w
  Warszawie.
  Specjalizuje się w doradztwie w procesie inwestycyjnym. Posiada doświadczenie w doradztwie
  prawnym przy realizacji inwestycji kubaturowych i infrastrukturalnych, przygotowaniu analiz dla
  inwestorów, przygotowaniu umów w procesie budowalnym oraz projekt managemencie inwestycji
  budowlanych.
  Specjalizuje się w doradztwie prawnym w zakresie infrastruktury (w tym infrastruktury krytycznej)
  oraz cyberbezpieczeństwa. Zajmuje się prawnymi zagadnieniami w zakresie środowiska, energetyki
  oraz infrastruktury. W zakresie regulacji stanów prawnych, projektowania i budowy doradzała w
  zakresie infrastruktury liniowej takiej jak drogi, koleje, sieci ciepłownicze, energetyczne, gazowe i
  telekomunikacyjne, inwestycje wodne, portowe oraz związane z infrastrukturą morską i pod wodami
  płynącymi. Uczestniczyła także w przygotowaniu projektów regulacji i umów z zakresu PPP oraz
  doradzała przy procesach inwestycyjnych z wykorzystaniem majątku kolejowego.
  Doradzała w zakresie nabycia majątku przy największych transakcjach prywatyzacyjnych w Polsce –
  w sektorze hutniczym, stalowym, stoczniowym, wydobywczym i przemysłowym.
  Zajmowała się zagospodarowaniem gruntów poprzemysłowych – hut, stoczni, zakładów sektora
  stalowego i wydobywczego. Świadczyła usługi doradztwa prawnego przy rewitalizacji,
  przekształceniu oraz nowych projektach inwestycyjnych.
  Reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych związanych z procesami
  budowy infrastruktury, rozliczenia inwestycji, roszczeń związanych z robotami budowlanymi.
  Doradza w sprawach z zakresu zamówień publicznych, a także prowadzeniu sporów związanych z
  roszczeniami budowlanymi.
  Ekspertka prawa rynku rolnego – specjalizujący się w regulacjach UE z zakresu zielonego ładu i
  pozarolniczych form działalności.
  Obecnie rozwija także praktykę z zakresu prawa ochrony środowiska, popularyzacji ESG i zasad
  zrównoważonego rozwoju.
  Konsultantka think tanku Forum Infrastruktury, pomysłodawczyni i współautorka Zeszytów
  Infrastruktury Krytycznej, jest także autorką szeregu publikacji.
  Specjalizacje: prawo cywilne, gospodarcze, obrót nieruchomościami i prawo budowlane,
  infrastruktura w tym infrastruktura krytyczna, inwestycje i planowanie przestrzenne, zamówienia
  publiczne, prawo nowych technologii, cyberbezpieczeństwo, ochrona środowiska i prawo rolne.