JAN LEE

Prawnik

Absolwent studiów prawniczych oraz studiów podyplomowych na kierunku „prawo lotnicze” na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie, gdzie obecnie pobiera nauki na seminarium doktoranckim nauk prawnych. Kursant szkolenia lotniczego na licencję pilota samolotowego transportu liniowego. Ukończył także m.in. Szkolenie Bazowe z Zakresu Mediacji w Polskim Centrum Mediacji i stale poszerza swoją wiedzę na kursach i szkoleniach.

W ramach praktyki zawodowej świadczył usługi na rzecz kancelarii prawnych i przedsiębiorstw prywatnych, również w charakterze prawnika in-house. Ze szczególnym zamiłowaniem podejmuje się spraw z zakresu prawa administracyjnego oraz szeroko pojętego prawa zobowiązań. 

W kancelarii JBW wspiera praktykę infrastruktury, postępowań sądowych i zamówień publicznych. Komentuje regulacje związane z sektorem lotnictwa cywilnego (w tym general aviation).

 

   Przywiąż się do nas

   Klienci wybierają nas i zostają z nami na lata ponieważ:

   • Nasi prawnicy to skuteczni specjaliści z wieloletnim doświadczeniem, którzy doradzają Klientom zarówno publicznym jak i prywatnym.
   • Świadczymy usługi prawne rzetelnie, oferując najwyższy standard obsługi oraz elastyczność w zakresie ustalania zasad współpracy bez skomplikowanych struktur.
   • Potrafimy przewidzieć ścieżkę rozwoju projektów i budować zespół doradców zgodnie z potrzebami Klienta.
   • Współpracujemy z ekspertami branżowymi – inżynierami, naukowcami
    i wybitnymi praktykami.
   • Publikujemy, prowadzimy szkolenia i bierzemy udział w debatach, kongresach i konferencjach, a także pełnimy funkcje społeczne 
    w organizacjach sektorowych związanych z naszą specjalizacją.
   • Przede wszystkim z pasją zaczynamy i kończymy naszą pracę.

   Dlatego – przywiąż się do nas!

   JUSTYNA BÓJKO

   Radca prawny, Partner Zarządzający
   Radca prawny, Partner w kancelarii JBW, twórczyni think tanku Forum Infrastruktury, Członek
   Instytutu Prawa Nowych Technologii i Ochrony Danych Osobowych Uczelni Łazarskiego w
   Warszawie.
   Specjalizuje się w doradztwie w procesie inwestycyjnym. Posiada doświadczenie w doradztwie
   prawnym przy realizacji inwestycji kubaturowych i infrastrukturalnych, przygotowaniu analiz dla
   inwestorów, przygotowaniu umów w procesie budowalnym oraz projekt managemencie inwestycji
   budowlanych.
   Specjalizuje się w doradztwie prawnym w zakresie infrastruktury (w tym infrastruktury krytycznej)
   oraz cyberbezpieczeństwa. Zajmuje się prawnymi zagadnieniami w zakresie środowiska, energetyki
   oraz infrastruktury. W zakresie regulacji stanów prawnych, projektowania i budowy doradzała w
   zakresie infrastruktury liniowej takiej jak drogi, koleje, sieci ciepłownicze, energetyczne, gazowe i
   telekomunikacyjne, inwestycje wodne, portowe oraz związane z infrastrukturą morską i pod wodami
   płynącymi. Uczestniczyła także w przygotowaniu projektów regulacji i umów z zakresu PPP oraz
   doradzała przy procesach inwestycyjnych z wykorzystaniem majątku kolejowego.
   Doradzała w zakresie nabycia majątku przy największych transakcjach prywatyzacyjnych w Polsce –
   w sektorze hutniczym, stalowym, stoczniowym, wydobywczym i przemysłowym.
   Zajmowała się zagospodarowaniem gruntów poprzemysłowych – hut, stoczni, zakładów sektora
   stalowego i wydobywczego. Świadczyła usługi doradztwa prawnego przy rewitalizacji,
   przekształceniu oraz nowych projektach inwestycyjnych.
   Reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych związanych z procesami
   budowy infrastruktury, rozliczenia inwestycji, roszczeń związanych z robotami budowlanymi.
   Doradza w sprawach z zakresu zamówień publicznych, a także prowadzeniu sporów związanych z
   roszczeniami budowlanymi.
   Ekspertka prawa rynku rolnego – specjalizujący się w regulacjach UE z zakresu zielonego ładu i
   pozarolniczych form działalności.
   Obecnie rozwija także praktykę z zakresu prawa ochrony środowiska, popularyzacji ESG i zasad
   zrównoważonego rozwoju.
   Konsultantka think tanku Forum Infrastruktury, pomysłodawczyni i współautorka Zeszytów
   Infrastruktury Krytycznej, jest także autorką szeregu publikacji.
   Specjalizacje: prawo cywilne, gospodarcze, obrót nieruchomościami i prawo budowlane,
   infrastruktura w tym infrastruktura krytyczna, inwestycje i planowanie przestrzenne, zamówienia
   publiczne, prawo nowych technologii, cyberbezpieczeństwo, ochrona środowiska i prawo rolne.