Kup swój sklep, czyli jak stworzyć dobrze funkcjonujący biznes w Internecie

sty 29, 2023

W czasach pandemii coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na przeniesienie swojej działalności do Internetu. Jest to nie tylko dogodne rozwiązanie dla unowocześnienia działalności prowadzonego sklepu oraz zwiększenia grupy Klientów, ale w obliczu zmieniającej się rzeczywistości takie rozwiązanie staje się koniecznością. Jednak z pozoru prosta czynność, jaką jest stworzenie własnej strony internetowej z oferowanymi produktami czy usługami, może okazać się pułapką dla przedsiębiorców niedoświadczonych w działalności online. Jak więc ustrzec się przed sankcjami związanymi z niedopełnieniem obowiązków, jakie ciążą na przedsiębiorcy w Internecie?

I. Odpowiednie przygotowanie

Wiele różnych regulacji oraz grożące kary finansowe mogą być czynnikiem odstraszającym niejednego sprawnie działającego na rynku przedsiębiorcę. Lęk przed nieznanym może mieć jednak swoje dobre strony. Jeśli chodzi bowiem o zapewnienie ochrony danych osobowych, ostrożność jest jak najbardziej wskazana. Przecież żaden rozważny przedsiębiorca nie podejmuje się działalności w nieznanym mu obszarze bez uprzedniego sprawdzenia obowiązujących w nim regulacji i wymogów, gdyż tego rodzaju działanie oznaczałoby w krótszym lub w dłuższym okresie czasu porażkę oraz straty finansowe. Podobnie jest z ochroną danych osobowych. Niejeden duży podmiot z ugruntowaną pozycją na rynku ma kłopoty z powodu lekceważenia obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych. O ile jednak duże podmioty radzą sobie z wysokimi karami finansowymi, dla mniejszych przedsiębiorców może to stanowić znacznie poważniejsze zagrożenie.

W celu uniknięcia nieprzyjemności ze strony Urzędu Ochrony Danych Osobowych i wysokich kar pieniężnych grożących za naruszenie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, należy zapewnić użytkownikom strony internetowej z oferowanymi produktami lub usługami odpowiednią ochronę ich danych.

II. Jak to wygląda w praktyce?

Najważniejszym, o czym musi pamiętać przedsiębiorca tworzący swój sklep internetowy jest pakiet dokumentów, które musi udostępnić użytkownikom. Są to przede wszystkim polityka prywatności z informacją o cookies (albo osobna polityka cookies), która powinna być widoczna zaraz po otworzeniu strony, regulamin sklepu, a także klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych oraz informacje przekazywane obowiązkowo konsumentom wynikające z prawa konsumenckiego. To podstawowy pakiet, który powinien znaleźć się na stronie każdego sklepu internetowego. Zestaw ten nie jest natomiast wystarczający pod względem prawidłowości ochrony danych osobowych. Bowiem oprócz obowiązku informacyjnego wobec użytkowników strony, na przedsiębiorcy – który w tym przypadku jest administratorem danych osobowych – ciąży obowiązek zapewnienia odpowiedniej dokumentacji wewnętrznej związanej m.in. z powierzeniem danych osobowych podmiotowi przetwarzającemu (procesorowi) oraz zapewniającej ochronę danych pracowników. W skład wymaganej dokumentacji wchodzą przede wszystkim polityka bezpieczeństwa wraz z rejestrem czynności przetwarzania i innymi załącznikami, upoważnienia do przetwarzania danych oraz umowa powierzenia danych, która powinna zostać zawarta z podmiotem przetwarzającym.

Trzeba się trochę zatem napracować, aby stworzyć prawidłową i wyczerpującą dokumentację ochrony danych dokumentacja ta powinna być dostosowana do danej działalności oraz sposobu przetwarzania danych w danym przedsiębiorstwie. Brak doświadczenia w tym zakresie może zniechęcić przed przeniesieniem działalności do sieci niejednego przedsiębiorcę. Kary bowiem za naruszenie ochrony danych osobowych są niemałe, a możliwości – nawet nieświadomego – naruszenia ochrony danych osobowych jest wiele.

III. Możliwe rozwiązania

Podjęcie decyzji o stworzeniu strony internetowej sklepu powinna być nierozerwalnie związana z podjęciem działań zmierzających do zgodności danego modelu sprzedaży online z przepisami mającego zastosowanie prawa. Oznacza to konieczność zastosowania się do ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy prawa telekomunikacyjne, o prawa konsumenta oraz ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz regulacjami dotyczącymi danych osobowych i sprzedaży do innych jurysdykcji.

Możliwości są dwie:
(i) przygotowanie samemu takiej dokumentacji, w nadziei na sprostanie wymogom krajowym oraz unijnym lub
(ii) powierzenie tego zadania profesjonalistom.

W przypadku samodzielnego przygotowania dokumentacji należy upewnić się, że jest ona zgodna z ww. przepisami oraz z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), jak i z ustawą o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), a także z wytycznymi organów nadzorczych krajów, do których kierowania jest sprzedaż. Tylko dokładna znajomość obowiązujących przepisów prawa i ich zastosowania oraz praktyki organów nadzorczych da nam pewność, że wszystkie wymogi dotyczące ochrony danych osobowych i praw konsumentów oraz obowiązków informacyjnych zostały spełnione.

Podejmowanie się samodzielnie sprostowaniu tym wymogom jest więc ryzykowne, choć nie wykluczone. Należy dla przykładu pamiętać, że przez powielanie regulaminów innych sklepów nie tylko narażamy się na niedostosowanie ich do naszej działalności ale też na roszczenia w zakresie naruszenia prawa autorskich do dokumentacji. Bezpieczniejszym zatem rozwiązaniem wydaje się jednak skorzystanie z usług podmiotów specjalizujących się w przygotowywaniu dokumentacji dotyczącej sklepów internetowych oraz charakteryzujących się w tym zakresie doświadczeniem. Powierzenie tego zadania profesjonalistom zapewni bowiem komfort koncentracji na własnej działalności, przy poczuciu, że wszelkie wymogi prawne zostały spełnione i zabezpieczone.

IV. Podsumowanie

Okres przedłużającej się pandemii to idealny moment, żeby podjąć decyzję o przeniesieniu części lub całości działalności do sieci internetowej. Decyzja, którą wielu przedsiębiorców odkładało na później, będzie łatwiejsza, jeżeli zapewniona zostanie profesjonalna opieka prawna dotycząca m.in. prawidłowego zaadresowania kwestii dotyczących ochrony danych osobowych oraz praw konsumenckich, informacji oraz zgód czy tez wielości jurysdykcji. Rekomendujemy odpowiedzialne podejście do kwestii zabezpieczenia danych osobowych i związanych z tym obowiązków informacyjnych. Zapewni to Państwu nie tylko bezpieczeństwo, ale również będzie świadczyć o profesjonalizmie przedsiębiorcy. Zalecamy wyciągnięcie wniosków i niepowielenie niedopatrzeń podmiotów, które mimo dużych możliwości finansowych oraz ugruntowanej pozycji na rynku, nie dopełniły obowiązków związanych z ochroną danych osobowych. W biznesie bowiem jak i w życiu – najlepiej uczyć się na cudzych błędach.

Justyna Bójko – Partner Zarządzający, Radca prawny
Marlena Wach – Radca prawny, doktor nauk prawnych
Małgorzata Puto – Prawnik

Zbycie przedsiębiorstwa w trybie Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

Wobec kształtującej się dopiero praktyki wykonania Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1497 z późn. zm.)...

Kancelaria JBW partnerem prawnym konferencji „Polska-Ukraina-Świętokrzyskie. Przestrzeń dla wspólnego biznesu” 22.11.2023

W dniu 22.11.2023 r. Kancelaria JBW wzięła udział w Konferencji pn. „Polska-Ukraina-Świętokrzyskie. Przestrzeń dla wspólnego biznesu”, którego była także patronem prawnym. Organizatorem konferencji była Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza Przedstawicielstwo w Kielcach,...

Krótki przewodnik po Green Lease

Krótki przewodnik po Green Lease Rynek nieruchomości szuka sposobów na realizację celów zrównoważonego rozwoju, sposobów na zmniejszenie swojego śladu węglowego, zwiększenia atrakcyjności. Przyczyniło się to do powstania nowego typu umowy najmu komercyjnego zwanego...

ESG – rozwijamy praktykę

Pojęcie „dalszego odszkodowania” z tytułu opóźnionego, odwołanego lotu lub odmowy przyjęcia na pokład

O prawie pasażera do uzyskania zryczałtowanego odszkodowania w przypadku odwołania, opóźnienia lotu lub odmowy przyjęcia na pokład pisaliśmy w poprzednich artykułach:...

Błąd na tablicy odlotów?

Lotniska odgrywają kluczową rolę w dzisiejszym świecie, zapewniając połączenia międzynarodowe i umożliwiając milionom ludzi podróżowanie w różne zakątki globu. W tym złożonym środowisku, gdzie często panuje pośpiech i deficyt czasu, tablice odlotów i przylotów pełnią...

Obowiązek pomocy pasażerom o ograniczonej sprawności w przewozie lotniczym

Osoby o ograniczonej sprawności ruchowej lub pasażerowie o ograniczonej mobilności stanowią jedną z najszybciej rosnących grup pasażerów w lotnictwie. Podróżnymi są też coraz częściej małe dzieci. Czy ich uprawniani są podobne? Czy port lotniczy może odmówić...

Znaj swoje prawa w podróży – zapowiedź kontynuacji cyklu o prawie lotniczym

Rozpoczęły się wakacje, na lotniskach tłumy. Okres nasilonego ruchu turystycznego to też czas sprawdzianu dla działalności operacyjnej przewoźników lotniczych. Prawdopodobnie podejmą oni wszelkie racjonalne środki aby uniknąć opóźnień lub odwołania lotów. Jeśli jednak...

Holizm prawniczy i nowe zawody prawnicze

Rolą prawnika jest ustalenie nie tylko celu jaki Klient chce osiągnąć, lecz także przyczyn dla których chce go osiągnąć. Czy zatem prawo jest nauką społeczną która wymaga podejścia holistycznego? Holizm (z greckiego holos, czyli całość) to filozoficzna koncepcja...

Nowe zasady  sprzedaży produktów rolnych lub spożywczych oraz wyrobów rękodzieła wytworzonych w gospodarstwie rolnym

Od dnia 1 stycznia 2022 r. obowiązuje Ustawa z dnia 29 października 2021 r.[1] o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników, która wprowadza obowiązek każdej gminy do wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty....

Kancelaria JBW partnerem prawnym konferencji „Polska-Ukraina-Świętokrzyskie. Przestrzeń dla wspólnego biznesu” 22.11.2023

W dniu 22.11.2023 r. Kancelaria JBW wzięła udział w Konferencji pn. „Polska-Ukraina-Świętokrzyskie. Przestrzeń dla wspólnego biznesu”, którego była także patronem prawnym. Organizatorem konferencji była Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza Przedstawicielstwo w Kielcach,...

Krótki przewodnik po Green Lease

Krótki przewodnik po Green Lease Rynek nieruchomości szuka sposobów na realizację celów zrównoważonego rozwoju, sposobów na zmniejszenie swojego śladu węglowego, zwiększenia atrakcyjności. Przyczyniło się to do powstania nowego typu umowy najmu komercyjnego zwanego...

ESG – rozwijamy praktykę

Pojęcie „dalszego odszkodowania” z tytułu opóźnionego, odwołanego lotu lub odmowy przyjęcia na pokład

O prawie pasażera do uzyskania zryczałtowanego odszkodowania w przypadku odwołania, opóźnienia lotu lub odmowy przyjęcia na pokład pisaliśmy w poprzednich artykułach:...

Błąd na tablicy odlotów?

Lotniska odgrywają kluczową rolę w dzisiejszym świecie, zapewniając połączenia międzynarodowe i umożliwiając milionom ludzi podróżowanie w różne zakątki globu. W tym złożonym środowisku, gdzie często panuje pośpiech i deficyt czasu, tablice odlotów i przylotów pełnią...

Obowiązek pomocy pasażerom o ograniczonej sprawności w przewozie lotniczym

Osoby o ograniczonej sprawności ruchowej lub pasażerowie o ograniczonej mobilności stanowią jedną z najszybciej rosnących grup pasażerów w lotnictwie. Podróżnymi są też coraz częściej małe dzieci. Czy ich uprawniani są podobne? Czy port lotniczy może odmówić...

Znaj swoje prawa w podróży – zapowiedź kontynuacji cyklu o prawie lotniczym

Rozpoczęły się wakacje, na lotniskach tłumy. Okres nasilonego ruchu turystycznego to też czas sprawdzianu dla działalności operacyjnej przewoźników lotniczych. Prawdopodobnie podejmą oni wszelkie racjonalne środki aby uniknąć opóźnień lub odwołania lotów. Jeśli jednak...

Holizm prawniczy i nowe zawody prawnicze

Rolą prawnika jest ustalenie nie tylko celu jaki Klient chce osiągnąć, lecz także przyczyn dla których chce go osiągnąć. Czy zatem prawo jest nauką społeczną która wymaga podejścia holistycznego? Holizm (z greckiego holos, czyli całość) to filozoficzna koncepcja...

Nowe zasady  sprzedaży produktów rolnych lub spożywczych oraz wyrobów rękodzieła wytworzonych w gospodarstwie rolnym

Od dnia 1 stycznia 2022 r. obowiązuje Ustawa z dnia 29 października 2021 r.[1] o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników, która wprowadza obowiązek każdej gminy do wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty....

Pojęcie okoliczności nadzwyczajnych a prawo linii lotniczej do odszkodowania – cz. II

Niniejszy artykuł jest kontynuacją rozważań dotyczących działalności operacyjnej przewoźnika lotniczego oraz podjęcia przez niego wszelkich racjonalnych środków, by uniknąć opóźnień lub odwołań lotów1.Jak wskazaliśmy, jedną z okoliczności nadzwyczajnych, na które...

Krótki przewodnik po Green Lease

Krótki przewodnik po Green Lease Rynek nieruchomości szuka sposobów na realizację celów zrównoważonego rozwoju, sposobów na zmniejszenie swojego śladu węglowego, zwiększenia atrakcyjności. Przyczyniło się to do powstania nowego typu umowy najmu komercyjnego zwanego...

ESG – rozwijamy praktykę

Pojęcie „dalszego odszkodowania” z tytułu opóźnionego, odwołanego lotu lub odmowy przyjęcia na pokład

O prawie pasażera do uzyskania zryczałtowanego odszkodowania w przypadku odwołania, opóźnienia lotu lub odmowy przyjęcia na pokład pisaliśmy w poprzednich artykułach:...

Błąd na tablicy odlotów?

Lotniska odgrywają kluczową rolę w dzisiejszym świecie, zapewniając połączenia międzynarodowe i umożliwiając milionom ludzi podróżowanie w różne zakątki globu. W tym złożonym środowisku, gdzie często panuje pośpiech i deficyt czasu, tablice odlotów i przylotów pełnią...

Obowiązek pomocy pasażerom o ograniczonej sprawności w przewozie lotniczym

Osoby o ograniczonej sprawności ruchowej lub pasażerowie o ograniczonej mobilności stanowią jedną z najszybciej rosnących grup pasażerów w lotnictwie. Podróżnymi są też coraz częściej małe dzieci. Czy ich uprawniani są podobne? Czy port lotniczy może odmówić...

Znaj swoje prawa w podróży – zapowiedź kontynuacji cyklu o prawie lotniczym

Rozpoczęły się wakacje, na lotniskach tłumy. Okres nasilonego ruchu turystycznego to też czas sprawdzianu dla działalności operacyjnej przewoźników lotniczych. Prawdopodobnie podejmą oni wszelkie racjonalne środki aby uniknąć opóźnień lub odwołania lotów. Jeśli jednak...

Holizm prawniczy i nowe zawody prawnicze

Rolą prawnika jest ustalenie nie tylko celu jaki Klient chce osiągnąć, lecz także przyczyn dla których chce go osiągnąć. Czy zatem prawo jest nauką społeczną która wymaga podejścia holistycznego? Holizm (z greckiego holos, czyli całość) to filozoficzna koncepcja...

Nowe zasady  sprzedaży produktów rolnych lub spożywczych oraz wyrobów rękodzieła wytworzonych w gospodarstwie rolnym

Od dnia 1 stycznia 2022 r. obowiązuje Ustawa z dnia 29 października 2021 r.[1] o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników, która wprowadza obowiązek każdej gminy do wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty....

Pojęcie okoliczności nadzwyczajnych a prawo linii lotniczej do odszkodowania – cz. II

Niniejszy artykuł jest kontynuacją rozważań dotyczących działalności operacyjnej przewoźnika lotniczego oraz podjęcia przez niego wszelkich racjonalnych środków, by uniknąć opóźnień lub odwołań lotów1.Jak wskazaliśmy, jedną z okoliczności nadzwyczajnych, na które...

Pojęcie okoliczności nadzwyczajnych a prawo pasażera linii lotniczej do odszkodowania

Na jakie okoliczności „nadzwyczajne” mogą powoływać się przewoźnicy lotniczy w celu uniknięcia wypłaty odszkodowania, a które w świetle działalności lotniczej wcale zjawiskami nadzwyczajnymi nie są? Główne tezy:Przedmiotem rozważań będzie pojęcie nadzwyczajnych...

Przywiąż się do nas

Klienci wybierają nas i zostają z nami na lata ponieważ:

  • Nasi prawnicy to skuteczni specjaliści z wieloletnim doświadczeniem, którzy doradzają Klientom zarówno publicznym jak i prywatnym.
  • Świadczymy usługi prawne rzetelnie, oferując najwyższy standard obsługi oraz elastyczność w zakresie ustalania zasad współpracy bez skomplikowanych struktur.
  • Potrafimy przewidzieć ścieżkę rozwoju projektów i budować zespół doradców zgodnie z potrzebami Klienta.
  • Współpracujemy z ekspertami branżowymi – inżynierami, naukowcami
    i wybitnymi praktykami.
  • Publikujemy, prowadzimy szkolenia i bierzemy udział w debatach, kongresach i konferencjach, a także pełnimy funkcje społeczne 
    w organizacjach sektorowych związanych z naszą specjalizacją.
  • Przede wszystkim z pasją zaczynamy i kończymy naszą pracę.

Dlatego – przywiąż się do nas!

JUSTYNA BÓJKO

Radca prawny, Partner Zarządzający
Radca prawny, Partner w kancelarii JBW, twórczyni think tanku Forum Infrastruktury, Członek
Instytutu Prawa Nowych Technologii i Ochrony Danych Osobowych Uczelni Łazarskiego w
Warszawie.
Specjalizuje się w doradztwie w procesie inwestycyjnym. Posiada doświadczenie w doradztwie
prawnym przy realizacji inwestycji kubaturowych i infrastrukturalnych, przygotowaniu analiz dla
inwestorów, przygotowaniu umów w procesie budowalnym oraz projekt managemencie inwestycji
budowlanych.
Specjalizuje się w doradztwie prawnym w zakresie infrastruktury (w tym infrastruktury krytycznej)
oraz cyberbezpieczeństwa. Zajmuje się prawnymi zagadnieniami w zakresie środowiska, energetyki
oraz infrastruktury. W zakresie regulacji stanów prawnych, projektowania i budowy doradzała w
zakresie infrastruktury liniowej takiej jak drogi, koleje, sieci ciepłownicze, energetyczne, gazowe i
telekomunikacyjne, inwestycje wodne, portowe oraz związane z infrastrukturą morską i pod wodami
płynącymi. Uczestniczyła także w przygotowaniu projektów regulacji i umów z zakresu PPP oraz
doradzała przy procesach inwestycyjnych z wykorzystaniem majątku kolejowego.
Doradzała w zakresie nabycia majątku przy największych transakcjach prywatyzacyjnych w Polsce –
w sektorze hutniczym, stalowym, stoczniowym, wydobywczym i przemysłowym.
Zajmowała się zagospodarowaniem gruntów poprzemysłowych – hut, stoczni, zakładów sektora
stalowego i wydobywczego. Świadczyła usługi doradztwa prawnego przy rewitalizacji,
przekształceniu oraz nowych projektach inwestycyjnych.
Reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych związanych z procesami
budowy infrastruktury, rozliczenia inwestycji, roszczeń związanych z robotami budowlanymi.
Doradza w sprawach z zakresu zamówień publicznych, a także prowadzeniu sporów związanych z
roszczeniami budowlanymi.
Ekspertka prawa rynku rolnego – specjalizujący się w regulacjach UE z zakresu zielonego ładu i
pozarolniczych form działalności.
Obecnie rozwija także praktykę z zakresu prawa ochrony środowiska, popularyzacji ESG i zasad
zrównoważonego rozwoju.
Konsultantka think tanku Forum Infrastruktury, pomysłodawczyni i współautorka Zeszytów
Infrastruktury Krytycznej, jest także autorką szeregu publikacji.
Specjalizacje: prawo cywilne, gospodarcze, obrót nieruchomościami i prawo budowlane,
infrastruktura w tym infrastruktura krytyczna, inwestycje i planowanie przestrzenne, zamówienia
publiczne, prawo nowych technologii, cyberbezpieczeństwo, ochrona środowiska i prawo rolne.