Czy nadszedł koniec epoki wielkich biur?

sty 30, 2023

Model pracy zdalnej lub hybrydowej zyskuje na popularności, w związku z czym wielkie powierzchnie biurowe i „open space” nie cieszą się już taką popularnością jako miejsce pracy. Jest to jeden ze skutków pandemii, wymusił wdrożenie nowych zasad i metod pracy – więcej na temat ograniczeń covidowych w Polsce i innych krajach europejskich w publikacji Małgorzaty Puto, prawnika JBW1.

Praca biurowa poza biurowcem…

1. Praca zdalna i hybrydowa Jednym ze skutków trwającej już niemal rok pandemii jest umożliwienie pracownikom pracy zdalnej lub hybrydowej w celu zmniejszenia ryzyka zarażenia się wirusem (np. podczas dojazdu do pracy komunikacją publiczną) oraz jego ewentualnego rozprzestrzeniania się (co może spowodować czasowe zamknięcia firmy z powodu kwarantanny). Z uwagi na wymogi sanitarne, bezpieczeństwo i higienę w miejscu pracy, stała obecność pracowników w biurze nie jest obecnie pożądana, a nawet limitowana ze względu na rządowe restrykcje. Wielu pracodawców wdrożyło model pracy hybrydowej polegającej na łączeniu pracy zdalnej i stacjonarnej.

Oczywiście nie w każdym zawodzie istnieje możliwość zapewnienia pracy zdalnej wykonywanej we własnym domu, ale za wydajnością takiego sposobu wykonywania obowiązków przemawiają statystyki. Z badania State of Telecommuting in the U.S. przeprowadzonego przez Global Workspace Analytics, wynika, że pracodawcy oszczędzają średnio 11 tys. dolarów rocznie w przeliczeniu na każdą osobę wykonującą telepracę w niepełnym wymiarze godzin. W zredukowane koszty wchodzą m. in. czas pracowników potrzeby na dotarcie do pracy oraz koszt związany z eksploatacją biura (najem, zużycie sprzętu). Z tego powodu, jak podaje CNN, największe firmy, takie jak Amazon, Viacom, Universal Music Group, Warner Music Group, Sony Music, Group Nine Media (należy do Discovery i Axel Springer) nie planują powrotu pracowników do biur w tym roku. Facebook, Twitter i Slack zadeklarowały, że nie zamierzają powrócić do biur nawet w przyszłym roku2.

2. Przestrzeń multi-funkcjonalna Jednym z wyznaczników nowoczesnego modelu pracy biurowej jest łączenie w sobie miejsca pracy z przestrzenią usługowo-handlową i towarzyską. Zapewnienie pracownikom w pobliżu miejsca pracy mobilnych kiosków medycznych, przedszkoli, sklepów i kin pozwala budować głębszą więź z innymi pracownikami i pracodawcami. Takie „human centric” mają zapewnić pracownikom sferę relaksu poza pracą i ułatwiać im codzienną egzystencję3.

Nowe technologie IT pozwalające na komunikację sieciową (jak Microsoft Teams, Skype) ułatwiają pracę zdalną i być może w pewnym stopniu ten trend się utrzyma. W Stanach Zjednoczonych zainteresowanie pracą zdalną i korzyści wynikające z tego faktu pozwoliły wielu instytucjom rządowym na spore oszczędności. Przykładowo roczne koszty nieruchomości i energii w Generalnej Administracji Usług spadły o 30 mln dolarów. Redukcja kosztów nieruchomości w skali roku w Departamencie Edukacji wyniosła ponad 6 mln dolarów, a w Amerykańskim Urzędzie Patentów i Znaków Towarowych aż 42 mln dolarów.

Lokowanie kapitału w miejsca stanowiące „human centric” może stanowić najbardziej zyskowny interes. W zależności od lokalizacji budynku dobrym rozwiązaniem może okazać się także przeznaczenie części budynku na cele mieszkaniowe (apartamenty, pokoje na najem długoterminowy). W takim przypadku rentowne stanie się umieszczenie w takiej aglomeracji także żłobków, przedszkoli oraz kiosków medycznych. Dzięki temu możliwe jest utrzymanie stałego dochodu z czynszu najmu (nawet jeśli restauracje zostaną czasowo zamknięte, to znajdą się klienci gotowi pracować w nowoczesnych i bezpiecznych salach coworkingowych).

Zmiany na rynku nieruchomości biurowych

1. Będą straty czy pustostany?

Dane statystyczne z 2020 r. wskazują na wzrost powierzchni pustostanów – wzrósł on o 3,2 p.p., a wskaźnik powierzchni biurowych w budowie jest najniższy od 5 lat. W porównaniu z 2019 r. popyt na powierzchnie biurowe spadł o 15 %. Na rynku aglomeracji warszawskiej wolumen pustostanów wzrósł o 2,2 p.p4. Obecność koronawirusa daje się odczuć na rynku najmu powierzchni biurowych – pojawia się coraz więcej pustostanów, najemcy szukają lokali na krótsze okresy najmu (3 lata zamiast 10 lat).

Dane statystyczne opracowane przez AXI IMMO wskazują, że w Polsce na koniec 2020 r. znajdowało się 1 320 100 m2 pustych biur, co stanowi niemal 11 3% całkowitych zasobów rynkowych. W stolicy w końcu IV kwartału 2020 r. wolumen pustostanów wzrósł do 9,9% (wzrost o 2,1 pp. r/r). Najwyższe wskaźniki pustostanów dotyczą: Łodzi – 16,4 % (94 600 m2), Wrocławia – 14,9% (183 400 m2), Krakowa – 13,9% (217 500 m2). Przy czym niski współczynnik pustostanów mają miasta takie jak: Szczecin – 6,9% (12 600 m2), Lublin – 7,8% (14 300 m2), Katowice – 9,1% (54 000 m2)5, co zapewne wiąże się z relatywnie niską podażą.

Spadek zainteresowania ofertą biurową to tendencja ogólnoświatowa, zatem może wpływać na zawieranie umów najmu już obowiązujących zawieranych w przyszłości.

2. Czy wynajmujący okażą elastyczność

Na rynku powierzchni biurowych rośnie zainteresowanie podnajmem do renegocjowaniem warunków najmu. Często chodzi o skrócenie czasu najmu, możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy, zdefiniowanie siły wyższej lub możliwość podnajęcia przestrzeni przez inne podmioty. Najwięcej ofert na podnajem poza Warszawą znajdowało się we Wrocławiu – 30%, w Krakowie 23% i w Trójmieście – 20%6. Niewiele firm może pozwolić sobie na tak długofalową inwestycję jak PZU, które w czerwcu tego roku podpisało ze Sanską umowę najmu powierzchni na 10 lat za 800 mln zł7.

Pośrednicy na rynku nieruchomości już sygnalizują spadek stawek czynszu. W końcu 2020 r. stawki bazowe za najlepsze powierzchnie biurowe w centrum Warszawy spadły do 23,50 EUR / m2 za miesiąc i 14,75 EUR / m2 za miesiąc poza Centrum. W pozostałych miastach stawki czynszu utrzymały się na dotychczasowym poziomie 13-15 EUR / m2 za miesiąc8.

1. Nowe trendy na rynku

Jakie jeszcze zmiany czekają rynek nieruchomości? Część ekspertów zapowiada koniec epoki pośredników nieruchomości. Klienci nie będą musieli korzystać z usług profesjonalnych doradców nieruchomości, ponieważ wiele ofert jest obecnie dostępnych chmurze, rozwija się również system sztucznej inteligencji i łączy między oferującymi i klientami.

Zgodnie z danymi ekspertów REDD (Real Estate Digitala Data) w marcu 2021 r. odnotowano rekordowo wysoki odsetek zawarcia umów najmu powierzchni biurowej – zawarto ich 601 (dotyczą one 170 tys. m2 powierzchni biurowej). Dla porównania w lutym 2021 r. zawarto ich 562, obejmowały 155 tys. m2 biur9.


Źródło: REDD

Biorąc pod uwagę czas, w jakim powierzchnia biurowa jest wynajmowana, stolica pozostaje w tyle rankingu, ponieważ okres oczekiwania na najemcę wynosi przeciętnie 285 dni. W innych miastach sytuacja ta przedstawia się następująco:
• w Katowicach – 174 dni
• w Krakowie – 214 dni
• we Wrocławiu – 227 dni
• w Poznaniu – 268 dni10.

Zgodnie z Raportem REDD za I kwartał 2021 r. całkowita powierzchnia biurowa w Polsce wynosi 12 824 933 m2, z czego wolna powierzchnia budynków istniejących i w budowie wynosi łącznie 2 650 949 m2 biur (z czego 1,9 mln m2 stanowią biura gotowe do użytku, a 641,770 m2 budujące się)11.

Do największych transakcji, jakie sfinalizowano w 2020 r. należy Face2face B w Katowicach (26 200 m2– Echo Investment), Olivia Prime B w Gdańsku (25 000 m2 – Olivia Business Center),pierwszą fazę Centrum Południe we Wrocławiu (23 700 m2– Skanska), budynek Wave A w Gdańsku (23 600 m2– Skanska) oraz High 5ive IV w Krakowie (23 500 m2– Skanska)12.

Alternatywy dla biurowców

Duże otwarte przestrzenie biurowe zaczynają wychodzić z użytku, większym zainteresowaniem cieszą się natomiast oddzielne gabinety bądź izolowane ściankami stanowiska pracy. W związku z epidemią konieczne jest zapewnienie większej przestrzeni dla pracowników – obecnie wymaga się 7 m², a w przyszłości może być to nawet 10 – 15 m². Dla pracodawców oznacza to konieczność redukcji pracowników przebywających w biurze w tym samym czasie.

Coworking i sale spotkań

Gdzie w takim razie można wykonywać pracę biurową w czasie pandemii? Alternatywą dla biurowców wydają się być sale na wynajem i coworking. Dla odbycia spotkań biznesowych, rekrutacyjnych, czy też konferencji najlepiej opłaca się wynajęcie sal z zapewnioną obsługą recepcji i wyposażeniem biurowym (ksero, drukarka, skaner, wi-fi). Dodatkowo zapewniają one dostęp do płynu dezynfekcyjnego i zapewniają bezpieczny dystans dla uczestników. W ramach wyposażenia gwarantowane jest zapewnienie infrastruktury łączności elektronicznej oraz rodzaje usług niezbędnych do odbywania spotkań biznesowych. W Warszawie wynajem takich sal waha się w granicach 50 zł – 100 zł za dwie godziny. Pracodawca ponosi jedynie realny koszt wynajmu biura na czas spotkania, nie musi opłacać czynszu na lata/miesiące.

Druga alternatywą, a w zasadzie opcja uzupełniającą jest coworking, czyli praca (samodzielna lub wspólna) w wynajmowanej przestrzeni zapewniającej wygodne stanowisko pracy i relaksu. Własne biurko, sprzęt biurowy oraz kawa, herbata i woda w przystępnej cenie są wybierane nie tylko przez freelancerów, ale także pracowników dużych firm. Dla pracodawców jest to wygodne, ponieważ najem takich lokali nie wiążę się z podpisywaniem długoterminowych umów. Miesięczny koszt najmu waha się w granicach 200 – 3000 zł, a dziennie można wynająć stanowisko za ok. 20 – 150 zł (zależy to od lokalizacji i wyposażenia stanowiska pracy) . Niewątpliwie zaletą takiego rozwiązania jest elastyczność okresu najmu oraz dopasowana do potrzeb pracownika aranżacja przestrzeni biurowej.

Taisa Plewa – Prawnik
Konsultacje: Justyna Bójko – Radca Prawny, Partner Zarządzający

1 M. Puto, Porównanie warunków lockdownu w wybranych państwach – stan na 6 kwietnia 2021 r., https://kancelariajbw.com.pl/files/tabela-lockdown-jbw.pdf
2 https://www.forbes.pl/kariera/koronawirus-na-swiecie-i-praca-zdalna-kiedy-w-polsce-wrocimy-do-pracy-w-biurze/gjhyqz4
3 https://humancentered.colliers.pl/biurowce-jak-hotele
4 https://mojafirma.infor.pl/nieruchomosci/wiadomosci/5203037,Rynek-nieruchomosci-biurowych-2021-ceny-koszty-trendy.html
5 https://www.axiimmo.com/raporty-i-publikacje/rynek-biurowy-w-polsce-podsumowanie-2020-i-trendy-na-2021-r
6 https://www.jll.pl/pl/trendy-i-analizy/badanie/rynek-biurowy-w-polsce
7 http://cbre.vo.llnwd.net/grgservices/secure/Regionalny%20rynek%20powierzchni%20biurowych%201%20kw.%202020_VbGo.pdf?e=1604421589&h=a0d350112c1906212b73390561ac0317
8 https://www.qbusiness.pl/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=46979&cntnt01returnid=112
9 https://alebank.pl/rynek-wynajmu-biur-dobry-pierwszy-kwartal-i-rekordowy-marzec-2021-r/?id=365080&catid=22871&cat2id=30292
10 https://www.qbusiness.pl/uploads/Raporty/pinkbiuramag2020.pdf
11 https://www2.reddplatform.com/pl/resources/q1-2021-podsumowanie-i-kw-na-rynku-biurowym/
12 https://www.qbusiness.pl/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=46979&cntnt01returnid=112
13 https://osharenews.pl/czym-jest-coworking-do-kogo-jest-skierowany-i-gdzie-mozna-znalezc-strefy-coworkingowe/, https://www.dziendobrywarszawo.pl/coworking-warszawa/

Zbycie przedsiębiorstwa w trybie Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

Wobec kształtującej się dopiero praktyki wykonania Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1497 z późn. zm.)...

Kancelaria JBW partnerem prawnym konferencji „Polska-Ukraina-Świętokrzyskie. Przestrzeń dla wspólnego biznesu” 22.11.2023

W dniu 22.11.2023 r. Kancelaria JBW wzięła udział w Konferencji pn. „Polska-Ukraina-Świętokrzyskie. Przestrzeń dla wspólnego biznesu”, którego była także patronem prawnym. Organizatorem konferencji była Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza Przedstawicielstwo w Kielcach,...

Krótki przewodnik po Green Lease

Krótki przewodnik po Green Lease Rynek nieruchomości szuka sposobów na realizację celów zrównoważonego rozwoju, sposobów na zmniejszenie swojego śladu węglowego, zwiększenia atrakcyjności. Przyczyniło się to do powstania nowego typu umowy najmu komercyjnego zwanego...

ESG – rozwijamy praktykę

Pojęcie „dalszego odszkodowania” z tytułu opóźnionego, odwołanego lotu lub odmowy przyjęcia na pokład

O prawie pasażera do uzyskania zryczałtowanego odszkodowania w przypadku odwołania, opóźnienia lotu lub odmowy przyjęcia na pokład pisaliśmy w poprzednich artykułach:...

Błąd na tablicy odlotów?

Lotniska odgrywają kluczową rolę w dzisiejszym świecie, zapewniając połączenia międzynarodowe i umożliwiając milionom ludzi podróżowanie w różne zakątki globu. W tym złożonym środowisku, gdzie często panuje pośpiech i deficyt czasu, tablice odlotów i przylotów pełnią...

Obowiązek pomocy pasażerom o ograniczonej sprawności w przewozie lotniczym

Osoby o ograniczonej sprawności ruchowej lub pasażerowie o ograniczonej mobilności stanowią jedną z najszybciej rosnących grup pasażerów w lotnictwie. Podróżnymi są też coraz częściej małe dzieci. Czy ich uprawniani są podobne? Czy port lotniczy może odmówić...

Znaj swoje prawa w podróży – zapowiedź kontynuacji cyklu o prawie lotniczym

Rozpoczęły się wakacje, na lotniskach tłumy. Okres nasilonego ruchu turystycznego to też czas sprawdzianu dla działalności operacyjnej przewoźników lotniczych. Prawdopodobnie podejmą oni wszelkie racjonalne środki aby uniknąć opóźnień lub odwołania lotów. Jeśli jednak...

Holizm prawniczy i nowe zawody prawnicze

Rolą prawnika jest ustalenie nie tylko celu jaki Klient chce osiągnąć, lecz także przyczyn dla których chce go osiągnąć. Czy zatem prawo jest nauką społeczną która wymaga podejścia holistycznego? Holizm (z greckiego holos, czyli całość) to filozoficzna koncepcja...

Nowe zasady  sprzedaży produktów rolnych lub spożywczych oraz wyrobów rękodzieła wytworzonych w gospodarstwie rolnym

Od dnia 1 stycznia 2022 r. obowiązuje Ustawa z dnia 29 października 2021 r.[1] o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników, która wprowadza obowiązek każdej gminy do wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty....

Kancelaria JBW partnerem prawnym konferencji „Polska-Ukraina-Świętokrzyskie. Przestrzeń dla wspólnego biznesu” 22.11.2023

W dniu 22.11.2023 r. Kancelaria JBW wzięła udział w Konferencji pn. „Polska-Ukraina-Świętokrzyskie. Przestrzeń dla wspólnego biznesu”, którego była także patronem prawnym. Organizatorem konferencji była Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza Przedstawicielstwo w Kielcach,...

Krótki przewodnik po Green Lease

Krótki przewodnik po Green Lease Rynek nieruchomości szuka sposobów na realizację celów zrównoważonego rozwoju, sposobów na zmniejszenie swojego śladu węglowego, zwiększenia atrakcyjności. Przyczyniło się to do powstania nowego typu umowy najmu komercyjnego zwanego...

ESG – rozwijamy praktykę

Pojęcie „dalszego odszkodowania” z tytułu opóźnionego, odwołanego lotu lub odmowy przyjęcia na pokład

O prawie pasażera do uzyskania zryczałtowanego odszkodowania w przypadku odwołania, opóźnienia lotu lub odmowy przyjęcia na pokład pisaliśmy w poprzednich artykułach:...

Błąd na tablicy odlotów?

Lotniska odgrywają kluczową rolę w dzisiejszym świecie, zapewniając połączenia międzynarodowe i umożliwiając milionom ludzi podróżowanie w różne zakątki globu. W tym złożonym środowisku, gdzie często panuje pośpiech i deficyt czasu, tablice odlotów i przylotów pełnią...

Obowiązek pomocy pasażerom o ograniczonej sprawności w przewozie lotniczym

Osoby o ograniczonej sprawności ruchowej lub pasażerowie o ograniczonej mobilności stanowią jedną z najszybciej rosnących grup pasażerów w lotnictwie. Podróżnymi są też coraz częściej małe dzieci. Czy ich uprawniani są podobne? Czy port lotniczy może odmówić...

Znaj swoje prawa w podróży – zapowiedź kontynuacji cyklu o prawie lotniczym

Rozpoczęły się wakacje, na lotniskach tłumy. Okres nasilonego ruchu turystycznego to też czas sprawdzianu dla działalności operacyjnej przewoźników lotniczych. Prawdopodobnie podejmą oni wszelkie racjonalne środki aby uniknąć opóźnień lub odwołania lotów. Jeśli jednak...

Holizm prawniczy i nowe zawody prawnicze

Rolą prawnika jest ustalenie nie tylko celu jaki Klient chce osiągnąć, lecz także przyczyn dla których chce go osiągnąć. Czy zatem prawo jest nauką społeczną która wymaga podejścia holistycznego? Holizm (z greckiego holos, czyli całość) to filozoficzna koncepcja...

Nowe zasady  sprzedaży produktów rolnych lub spożywczych oraz wyrobów rękodzieła wytworzonych w gospodarstwie rolnym

Od dnia 1 stycznia 2022 r. obowiązuje Ustawa z dnia 29 października 2021 r.[1] o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników, która wprowadza obowiązek każdej gminy do wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty....

Pojęcie okoliczności nadzwyczajnych a prawo linii lotniczej do odszkodowania – cz. II

Niniejszy artykuł jest kontynuacją rozważań dotyczących działalności operacyjnej przewoźnika lotniczego oraz podjęcia przez niego wszelkich racjonalnych środków, by uniknąć opóźnień lub odwołań lotów1.Jak wskazaliśmy, jedną z okoliczności nadzwyczajnych, na które...

Krótki przewodnik po Green Lease

Krótki przewodnik po Green Lease Rynek nieruchomości szuka sposobów na realizację celów zrównoważonego rozwoju, sposobów na zmniejszenie swojego śladu węglowego, zwiększenia atrakcyjności. Przyczyniło się to do powstania nowego typu umowy najmu komercyjnego zwanego...

ESG – rozwijamy praktykę

Pojęcie „dalszego odszkodowania” z tytułu opóźnionego, odwołanego lotu lub odmowy przyjęcia na pokład

O prawie pasażera do uzyskania zryczałtowanego odszkodowania w przypadku odwołania, opóźnienia lotu lub odmowy przyjęcia na pokład pisaliśmy w poprzednich artykułach:...

Błąd na tablicy odlotów?

Lotniska odgrywają kluczową rolę w dzisiejszym świecie, zapewniając połączenia międzynarodowe i umożliwiając milionom ludzi podróżowanie w różne zakątki globu. W tym złożonym środowisku, gdzie często panuje pośpiech i deficyt czasu, tablice odlotów i przylotów pełnią...

Obowiązek pomocy pasażerom o ograniczonej sprawności w przewozie lotniczym

Osoby o ograniczonej sprawności ruchowej lub pasażerowie o ograniczonej mobilności stanowią jedną z najszybciej rosnących grup pasażerów w lotnictwie. Podróżnymi są też coraz częściej małe dzieci. Czy ich uprawniani są podobne? Czy port lotniczy może odmówić...

Znaj swoje prawa w podróży – zapowiedź kontynuacji cyklu o prawie lotniczym

Rozpoczęły się wakacje, na lotniskach tłumy. Okres nasilonego ruchu turystycznego to też czas sprawdzianu dla działalności operacyjnej przewoźników lotniczych. Prawdopodobnie podejmą oni wszelkie racjonalne środki aby uniknąć opóźnień lub odwołania lotów. Jeśli jednak...

Holizm prawniczy i nowe zawody prawnicze

Rolą prawnika jest ustalenie nie tylko celu jaki Klient chce osiągnąć, lecz także przyczyn dla których chce go osiągnąć. Czy zatem prawo jest nauką społeczną która wymaga podejścia holistycznego? Holizm (z greckiego holos, czyli całość) to filozoficzna koncepcja...

Nowe zasady  sprzedaży produktów rolnych lub spożywczych oraz wyrobów rękodzieła wytworzonych w gospodarstwie rolnym

Od dnia 1 stycznia 2022 r. obowiązuje Ustawa z dnia 29 października 2021 r.[1] o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników, która wprowadza obowiązek każdej gminy do wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty....

Pojęcie okoliczności nadzwyczajnych a prawo linii lotniczej do odszkodowania – cz. II

Niniejszy artykuł jest kontynuacją rozważań dotyczących działalności operacyjnej przewoźnika lotniczego oraz podjęcia przez niego wszelkich racjonalnych środków, by uniknąć opóźnień lub odwołań lotów1.Jak wskazaliśmy, jedną z okoliczności nadzwyczajnych, na które...

Pojęcie okoliczności nadzwyczajnych a prawo pasażera linii lotniczej do odszkodowania

Na jakie okoliczności „nadzwyczajne” mogą powoływać się przewoźnicy lotniczy w celu uniknięcia wypłaty odszkodowania, a które w świetle działalności lotniczej wcale zjawiskami nadzwyczajnymi nie są? Główne tezy:Przedmiotem rozważań będzie pojęcie nadzwyczajnych...

Przywiąż się do nas

Klienci wybierają nas i zostają z nami na lata ponieważ:

  • Nasi prawnicy to skuteczni specjaliści z wieloletnim doświadczeniem, którzy doradzają Klientom zarówno publicznym jak i prywatnym.
  • Świadczymy usługi prawne rzetelnie, oferując najwyższy standard obsługi oraz elastyczność w zakresie ustalania zasad współpracy bez skomplikowanych struktur.
  • Potrafimy przewidzieć ścieżkę rozwoju projektów i budować zespół doradców zgodnie z potrzebami Klienta.
  • Współpracujemy z ekspertami branżowymi – inżynierami, naukowcami
    i wybitnymi praktykami.
  • Publikujemy, prowadzimy szkolenia i bierzemy udział w debatach, kongresach i konferencjach, a także pełnimy funkcje społeczne 
    w organizacjach sektorowych związanych z naszą specjalizacją.
  • Przede wszystkim z pasją zaczynamy i kończymy naszą pracę.

Dlatego – przywiąż się do nas!

JUSTYNA BÓJKO

Radca prawny, Partner Zarządzający
Radca prawny, Partner w kancelarii JBW, twórczyni think tanku Forum Infrastruktury, Członek
Instytutu Prawa Nowych Technologii i Ochrony Danych Osobowych Uczelni Łazarskiego w
Warszawie.
Specjalizuje się w doradztwie w procesie inwestycyjnym. Posiada doświadczenie w doradztwie
prawnym przy realizacji inwestycji kubaturowych i infrastrukturalnych, przygotowaniu analiz dla
inwestorów, przygotowaniu umów w procesie budowalnym oraz projekt managemencie inwestycji
budowlanych.
Specjalizuje się w doradztwie prawnym w zakresie infrastruktury (w tym infrastruktury krytycznej)
oraz cyberbezpieczeństwa. Zajmuje się prawnymi zagadnieniami w zakresie środowiska, energetyki
oraz infrastruktury. W zakresie regulacji stanów prawnych, projektowania i budowy doradzała w
zakresie infrastruktury liniowej takiej jak drogi, koleje, sieci ciepłownicze, energetyczne, gazowe i
telekomunikacyjne, inwestycje wodne, portowe oraz związane z infrastrukturą morską i pod wodami
płynącymi. Uczestniczyła także w przygotowaniu projektów regulacji i umów z zakresu PPP oraz
doradzała przy procesach inwestycyjnych z wykorzystaniem majątku kolejowego.
Doradzała w zakresie nabycia majątku przy największych transakcjach prywatyzacyjnych w Polsce –
w sektorze hutniczym, stalowym, stoczniowym, wydobywczym i przemysłowym.
Zajmowała się zagospodarowaniem gruntów poprzemysłowych – hut, stoczni, zakładów sektora
stalowego i wydobywczego. Świadczyła usługi doradztwa prawnego przy rewitalizacji,
przekształceniu oraz nowych projektach inwestycyjnych.
Reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych związanych z procesami
budowy infrastruktury, rozliczenia inwestycji, roszczeń związanych z robotami budowlanymi.
Doradza w sprawach z zakresu zamówień publicznych, a także prowadzeniu sporów związanych z
roszczeniami budowlanymi.
Ekspertka prawa rynku rolnego – specjalizujący się w regulacjach UE z zakresu zielonego ładu i
pozarolniczych form działalności.
Obecnie rozwija także praktykę z zakresu prawa ochrony środowiska, popularyzacji ESG i zasad
zrównoważonego rozwoju.
Konsultantka think tanku Forum Infrastruktury, pomysłodawczyni i współautorka Zeszytów
Infrastruktury Krytycznej, jest także autorką szeregu publikacji.
Specjalizacje: prawo cywilne, gospodarcze, obrót nieruchomościami i prawo budowlane,
infrastruktura w tym infrastruktura krytyczna, inwestycje i planowanie przestrzenne, zamówienia
publiczne, prawo nowych technologii, cyberbezpieczeństwo, ochrona środowiska i prawo rolne.