PRZEWODNIK do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, z którego wynika m.in. zakaz przemieszczania się w Sylwestra jak również zamknięcie stoków narciarskich jest jednym z najgłośniej komentowanych aktów prawnych ostatnich dni. Przedmiotowe rozporządzenie jest bardzo często komentowane m.in. w zakresie jego konstytucyjności, jak i dotkliwości, a także skutków jakie za sobą niesie. Ponadto, wiele z kwestii uregulowanych w tymże rozporządzeniu jest bardzo kazuistycznych, co niesie za sobą dodatkowe trudności. Pomijając aspekt konstytucyjności, dotkliwości jak i skutków przedstawiamy krótki przewodnik, który mamy nadzieję pomoże Państwu odleźć się w gąszczu ograniczeń, nakazów i zakazów wynikających z ww. rozporządzenia.

Niniejszy przewodnik nie zawiera oceny zgodności z konstytucją lub obowiązującymi przepisami prawa. Przewodnik nie stanowi porady prawnej, wykazu wszystkich zakazów oraz nie stanowi rekomendacji prawnej. Wskazuje się, iż każdy przypadek wymaga indywidualnej oceny.

Do pobrania.