PPK - to już!


Z przyjemnością informujemy, że w dniu 27 września ekspert naszej kancelarii (we współpracy z Eso Audit s.c.) przeprowadził szkolenie dotyczące pracowniczych planów kapitałowych.

Pracownicze Plany Kapitałowe to dobrowolny system długoterminowego oszczędzania w ramach III filaru systemu emerytalnego, na który składają się zarówno pracownicy, pracodawcy, jak i budżet państwa.

Podstawowym celem PPK jest zwiększenie stopy oszczędności Polaków oraz zapewnienie im większego bezpieczeństwa finansowego po nabyciu przez nich prawa do emerytury.

Dla gospodarstw domowych uruchomienie PPK oznacza dostęp do najłatwiejszego i najbardziej opłacalnego sposobu regularnego odkładania pieniędzy na przyszłość, do którego dopłacać będzie pracodawca i państwo. Dla przedsiębiorców PPK oznacza dodatkowe obowiązki i koszty, ale również nowe możliwości motywowania pracowników. Dla ekonomistów z kolei najważniejsze jest to, że PPK znacząco zwiększy stopę oszczędności Polaków, które obecnie należą do najniższych w Europie, co w długim okresie przełoży się na wyższy potencjał gospodarczy kraju i większą produktywność rodzimych firm.

PPK będą wprowadzane stopniowo. Terminy uzależnione są od wielkości firmy lub typu podmiotu zatrudniającego. Spółki wchodzące w skład jednej grupy kapitałowej mogą utworzyć PPK w terminie, w którym tworzy je największa pod względem liczby zatrudnionych spółka z grupy.
Podczas szkolenia przeprowadzonego przez naszego eksperta, omówione zostały takie aspekty jak:
- opracowanie projektu wprowadzenia PPK (m.in. oszacowanie kosztów ponoszonych przez pracodawcę w zależności od różnych zmiennych);
- metodologia, negocjacje, decyzja o wyborze dostawcy (m.in. przygotowanie metodologii wyboru zarządzającego PPK);
- proces zawarcia umów PPK (m.in. omówienie specyfiki umowy o zarządzanie oraz umowy o prowadzenie PPK);
- aspekty związane z wdrożeniem PPK (m.in. weryfikacja dokumentów pracowniczych, stworzenie koncepcji wdrożenia).”