Justyna Bójko

Radca Prawny, Partner Zarządzający

 • infrastruktura
 • inwestycje budowlane
 • zagospodarowanie przestrzenne
 • prawo energetyczne
 • prawo wodne
 • cyberbezpieczeństwo
 • prawo cywilne
 • prawo gospodarcze
 • zamówienia publiczne

Specjalizuje się w prawie cywilnym i administracyjnym, inwestycjach infrastrukturalnych oraz infrastrukturze krytycznej i cyberbezpieczeństwie.
Przez wiele lat zarządzała kilkuosobowym działem nieruchomości i infrastruktury w dużej polskiej kancelarii. Współpracowała przy przygotowaniu i realizacji największych transakcji z zakresu przemysłu ciężkiego na rynku Polskim, pracując m.in. przy zakupie przez inwestorów krajowych i zagranicznych hut, kopalni, stoczni oraz dużych zakładów przemysłowych.
Posiada doświadczenie w prawie bankowym, zamówień publicznych oraz prawie energetycznym, wodnym i ochrony środowiska.

Przez wiele lat obsługiwała podmioty sektora publicznego w zakresie projektów PPP, a także restrukturyzacji, przekształceń majątkowych oraz inwestycji, procesach inwestycyjnych, wykorzystaniu majątku przemysłowego, procesach dotyczących budowy i eksploatacji infrastruktury, projektach budowlanych oraz postępowaniach sądowych i administracyjnych związanych z nieruchomościami.

Obecnie rozwija praktykę w zakresie wsparcia klientów w sprawach bezpieczeństwa cyfrowego oraz budowy infrastruktury krytycznej współpracując z polskimi i międzynarodowymi podmiotami.
Przez wiele lat wspólnik kancelarii LSW. Obecnie wpiera ją jako doradca zewnętrzny w zakresie spraw majątkowych i nieruchomości. Założycielka kancelarii J.Bójko i Wspólnicy. Członek samorządu Radcowskiego, w latach 206-2013 członek Rady OIRP w Warszawie i Przewodnicząca komisji Integracji środowiskowej. W latach 2012-2016 członek zarządu Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza. Od 2016 roku współzałożycielka i ekspert think tanku Forum Infrastruktury.
Autorka i konsultant merytoryczny wielu publikacji w tym regularnych publikacji z zakresu Infrastruktury Krytycznej – Zeszyty Bezpieczeństwo Infrastruktury krytycznej I, II, III.

tel. 0048 58 305 46 63 j.bojko@kancelariajbw.com.pl

Ewa Bójko

Radca Prawny

 • prawo cywilne
 • prawo gospodarcze
 • spory sądowe
 • prawo bankowe

Radca prawny z prawie czterdziestoletnim doświadczeniem zawodowym. Wybitny ekspert prawa bankowego przez wiele lat współpracujący  przy budowie polskiego sektora bankowości. Przez ponad 20 lat  wspierała praktykę prawną w największych bankach w Polsce zdobywając umiejętności, które obecnie przekazuje młodszym prawnikom. Specjalizuje się także  w prawie cywilnym, finansowym, gospodarczym i sporach sądowych.
Przez wiele lat z sukcesami obsługiwała podmioty sektora publicznego,  inwestorów zagranicznych, sektor medyczny i produkcyjny -  prowadząc swoją własną kancelarię.  Ekspert w zakresie  postępowań sądowych i administracyjnych, a także doradztwa w postępowaniach mediacyjnych.  

Obecnie, jako doświadczony prawnik, kontynuuje swoją drogę zawodową jako  wspólnik i ekspert  Kancelarii JBW w zakresie doradztwa bankowego, kredytowego i inwestycyjnego  dla naszych Klientów.

tel. 0048 58 305 46 63 kancelaria@kancelariajbw.com.pl

Monika Kościewicz

Radca Prawny

 • zamówienia publiczne
 • prawo upadłościowe
 • prawo budowlane
 • procesy inwestycyjne

Monika Kościewicz ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie oraz studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku.

Dysponuje obszerną wiedzą w opracowywaniu kompleksowych ekspertyz i opinii dotyczących m.in. polskich i unijnych regulacji w przedmiocie bezpieczeństwa transportu oraz systemów logistycznych, aspektów cyberbezpieczeństwa, a także prawnych i faktycznych aspektów ochrony krajowej, europejskiej i światowej infrastruktury krytycznej. Doradzał polskim i zagranicznym Klientom w kwestiach dotyczących przygotowywania i przeprowadzania procesu nabycia podmiotów prawa handlowego. Świadczył także bieżące doradztwo prawne na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w aspektach dotyczących spełnienia wymagań wynikających z branżowych regulacji prawnych, w tym reprezentuje i doradza w przebiegu kontroli prowadzonych przez właściwe organy administracyjne.Jeszcze w trakcie studiów prawniczych zajmowała się problematyką prawną realizacji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską, Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w kancelarii prawniczej oraz w dziale prawnym jednej z największych spółek z sektora budownictwa hydrotechnicznego.

Posiada duże doświadczenie z zakresu prawa zamówień publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki branży budowlanej. Świadczyła kompleksową pomoc prawną dla wykonawców z sektora budowlanego w procedurze ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego, w tym dokonywała analizy ogłoszeń o zamówieniach, SIWZ wraz z dokumentacją, przygotowywała pod względem prawnym wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty oraz odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej.

Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej budowlanych procesów inwestycyjnych realizowanych w systemie zamówień publicznych oraz procedur FIDIC. Specjalizuje się w kontraktowym prawie budowlanym. Świadczyła stałą pomoc prawną na rzecz generalnego wykonawcy jednej z największych w Polsce inwestycji energetycznych.

Posiada również szerokie doświadczenie w postępowaniu upadłościowym, świadczyła obsługę prawną na rzecz syndyka masy upadłości jednego z przedsiębiorstw budowlanych.

tel. 0048 58 305 46 63 m.kosciewicz@kancelariajbw.com.pl

Magdalena Rymko

Ekspert rynku finansowego

 • analityka
 • cyber-bezpieczeństwo
 • infrastruktura krytyczna

Wieloletni pracownik największych banków w Polsce. Przez kilka lat pracowała w instytucjach finansowych, co umożliwiło jej zdobycie wszechstronnego doświadczenia zawodowego obejmującego m.in. zarządzanie gotówką, kontrolę wewnętrzną, czy współpracę z klientami korporacyjnymi. Ekspert w zakresie obsługi i analizy klienta.  

W trakcie swojej kariery zawodowej prowadziła szkolenia z zakresu obsługi klienta, tworzyła i kontrolowała procedury bankowe. Dzięki umiejętnościom zdobytym na danych stanowiskach w JBW zajmuje się konsultowaniem projektów powiązanych z doraźnymi zleceniami z sektora finansowego. Ponadto pozyskuje i analizuje informacje m.in. w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa ( w tym sektora zbrojeniowego), cyberbezpieczeństwa oraz infrastruktury krytycznej.  

Jej działania nakierowane są na wszechstronną analizę danych z wykorzystaniem wszelkich dostępnych źródeł informacji.

tel. 0048 58 305 46 63 m.rymko@kancelariajbw.com.pl

Marlena Wach

Radca Prawny

 • dane osobowe, RODO
 • prawo własności intelektualnej, mediów
 • IT, nowe technologie, IoT, Big Data, AI, cloud
 • prawo telekomunikacyjne
 • prawo ochrony konkurencji I konsumentów
 • zamówienia publiczne, fundusze
 • prawo umów, mediacja

Dr Marlena Wach, jest radcą prawnym, ekspertem w zakresie danych osobowych, prawa telekomunikacyjnego, IT, nowych technologii, prawa autorskiego, mediów, infrastruktury, cloud computing, sztucznej inteligencji, Internetu rzeczy, big data, prawa konkurencji i konsumentów.  

Posiada wieloletnie doświadczenie w negocjowaniu umów, prawie zamówień publicznych, prawie unijnym oraz mediacji. Pracowała 7 lat doradzając w sektorze telekomunikacyjnym oraz regulacjach, a następnie była szefem praktyki technologii, mediów, telekomunikacji w międzynarodowych kancelariach DLA Piper oraz Bird & Bird oraz starszym prawnikiem w DZP i K&L Gates. Marlena przez 6 lat była wykładowcą, obecnie prowadzi szkolenia dla biznesu. Jest także autorem wielu publikacji biznesowych oraz naukowych. Zajmuje się także doradztwem w ramach programów funduszy unijnych oraz krajowych.  

Doradza prawnie i biznesowo w sposób praktyczny, uwzględniając zawsze aspekty i specyfikę działalności danego podmiotu oraz otoczenie regulacyjne, kontraktowe i biznesowe klienta. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji UW, gdzie także obroniła swoją pracę doktorską.

tel. 0048 58 305 46 63 m.wach@kancelariajbw.com.pl

Małgorzata Puto

Prawnik

 • AML
 • prawo europejskie

Małgorzata Puto jest absolwentką prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz doktorantką w katedrze Prawa Europejskiego i Komparatystyki Prawniczej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Specjalizuje się w prawie Unii Europejskiej, a swoją pracę doktorską przygotowuje pod kątem granic swobód traktatowych w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Małgorzata Puto ukończyła również Szkołę prawa chińskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, a także program stypendialny na Pekińskim Uniwersytecie Technologicznym. Posiada doświadczenie zawodowe w obszarze AML, w JBW czynnie współpracuje przy projektach z zakresu zamówień publicznych.

tel. 0048 58 305 46 63 m.puto@kancelariajbw.com.pl

Marcin Daniecki

Of Counsel

 • rynki kapitałowe
 • legislacja
 • prawo finansowe
 • prawo nowych technologii

Ekspert rynku kapitałowego, z wieloletnim doświadczeniem w kształtowaniu jego struktur i instytucji. Doświadczenie zdobywał pracujący w administracji rządowej sektora finansów publicznych. Specjalista z zakresu legislacji oraz interpretacji przepisów sektora instytucji finansowych. Ekspert i doradca w wielu procesach, tworzenia i przekształcenia rynku kapitałowego w Polsce. Prowadził działalność akademicką – w zakresie finansów, form pozyskiwania źródeł finansowania, innowacji finansowych, bankowości, zarządzania systemami bezpieczeństwa informacji. Brał udział w pracach nad powołaniem regulowanego, wtórnego, publicznego pozagiełdowego obrotu papierami wartościowymi, tj. segmentu rynku kapitałowego zwanego jako Centralna Tabela Ofert (obecnie, Bondspot S.A.) Dr M. Daniecki obecnie zajmuje się prawem nowych technologii. Jest też członkiem Rady Programowej Stowarzyszenia Cloud Community Europe Polska i Szefem jego Grupy Roboczej ds. Fintech. Jest prezesem Fundacji Instytut Badań i Edukacji Planowania Finansowego (FIBEPF) o profilu badawczo-edukacyjnym zorientowanym na obszar planowania finansowego, jak również blockchain, Fin-Tech i inne nowe technologie. FIBEPF jest także współzałożycielem Izby Gospodarczej Blockchain i Nowych Technologii. Dr. M. Daniecki współpracuje z Blockchain Alliance, jest członkiem EU Blockchain Observatory and Forum oraz Fintech Connector.

W latach 1999-2007 pracował w Ministerstwie Finansów w d. Departamencie Instytucji Finansowych. Wcześniej w Szkole Głównej Handlowej, na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, dawnym Zespole Domów Maklerskich (ZDM) przy Związku Banków Polskich. Rynek doradczy poznawał w amerykańskiej firmie doradczej Barents Group, LLC. W latach 2005-2013 wykładowca Akademii Finansów w Warszawie.

Wykształcenie:
W 1996 r. uzyskał tytuł zawodowy licencjat w Szkole Głównej Handlowej, w 2003 r. tytuł zawodowy magister nauk ekonomicznych w dawnej Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości (Akademia Finansów), zaś w 2014 r. w Szkole Głównej Handlowej - stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych. Jego rozprawa doktorska dotyczyła „Nowych form pośrednictwa finansowego na europejskim rynku finansowych w latach 1990-2009 na przykładzie private equity”. W latach 1989-1990 odbył I rok studiów w College of Administration and Business, Louisiana Tech University, Ruston, LA, USA. W lecie 1988 r. uczestniczył jako stypendysta w programie „Operation Enterprise” organizowanym przez the American Management Association, w Hamilton, NY, USA. W latach 1998-2001 był członkiem-korespondentem w the National Association of Securities Dealers (NASD) Academic Forum, Washington, DC, USA.

tel. 0048 58 305 46 63 m.daniecki@kancelariajbw.com.pl