Czy cofając zgodę na przetwarzanie danych możesz także rozwiązać umowę z dostawcą usługi?


Zastanówmy się nad skutkami cofnięcia zgody na przetwarzanie naszych danych. Wyobraźmy sobie sytuację: odbierasz kolejny telefon, gdzie osoba po drugiej stronie słuchawki oferuje Ci usługi lub produkty którymi w ogóle nie jesteś zainteresowany(a). Załóżmy przy tym, że kontaktujący się z Tobą podmiot zdobył Twoje dane osobowe w pełni legalnie. Niezwłocznie więc, jeszcze podczas rozmowy, odwołujesz swoją zgodę na przetwarzanie danych i nieco zirytowany(a) odkładasz telefon. Po chwili jednak nachodzą Cię następujące wątpliwości: „No dobrze, może i znowu mnie zdenerwowali niepotrzebnymi telefonami, ale z tym podmiotem łączy mnie umowa, na której wykonywaniu mi jednak zależy (załóżmy: umowa rachunku bankowego). Czy aby na pewno ta umowa będzie mogła być dalej wykonywana?”

Przetwarzanie danych niezbędnych w celu wykonania umowy stanowi zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt b RODO jedną z autonomicznych przesłanek przetwarzania danych („przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą”). W zakres treści umowy rachunku bankowego nie wchodzi zgoda na dobrowolne bycie odbiorcą szerokiej oferty np. kredytowej danego banku. Tak więc najprawdopodobniej w umowie rachunku bankowego wyraziliśmy zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, co może nastąpić na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO („osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów”). Mamy więc dwie osobne podstawy przetwarzania danych osobowych, a przed chwilą wycofaliśmy zgodę tylko w odniesieniu do jednej z podstaw, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych. Czy wobec tego można twierdzić, że równocześnie rozwiązaliśmy umowę na prowadzenie rachunku bankowego?

Niezbędność przetwarzania danych osobowych do wykonania umowy zachodzi wówczas, gdy wykonanie operacji na danych jest niezbędne i adekwatne do celu umowy, to znaczy dane są potrzebne do realizacji praw lub obowiązków wynikających z umowy. Przetwarzanie określonego zakresu i kategorii danych osobowych, minimalizacja danych w celu wykonania umowy rachunku bankowego jest konieczne – musielibyśmy rozwiązać samą umowę, a dopóki tego nie zrobiliśmy, bank będzie uprawniony do przetwarzania naszych danych osobowych w adekwatnym i niezbędnym zakresie określonym umową. Podkreślmy raz jeszcze, że jest to przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do wykonywania umowy. Po cofnięciu przez nas zgody podmiot dla którego zgoda stanowiła podstawę przetwarzania danych musi zaprzestać ich przetwarzania i usunąć dane zgodnie z postanowieniami umowy.Marlena Wach – Radca prawny, doktor nauk prawnych
Mateusz Kamm – Radca prawny


data publikacji: 17.08.2018