JBW uczestnikiem Trzeciej Polskiej Konferencji Wodorowej PCHET 2020

W dniach 28-29 września br. nasi Prawnicy uczestniczyli w Trzeciej Polskiej Konferencji Wodorowej PCHET 2020. Konferencja podzielona została na kilka sekcji: technologiczną, kolejową, europejską i polską. Podczas sekcji polskiej, na sesji prawnej omówione zostały kwestie dotyczące głównych celów krajowej polityki wodorowej. Ministerstwo zmierza w kierunku stymulacji popytu i podaży na wodór, redukcji opłat za elektrolizery, zniesienia barier legislacyjnych i finansowych oraz zwiększenia wiarygodności systemu. Prace legislacyjne są na początkowym etapie, ale przejawiana jest tendencja do usuwania barier dla rynku wodorowego. Obecnie Ministerstwo jest na etapie identyfikowania wszystkich aspektów. Na ten moment nie ma planów ograniczenia produkcji wodoru dla gospodarstw domowych ani wprowadzania licencji na produkcję wodoru. Ministerstwo klimatu przygotowuje dopiero strategię.

Wodór określany jest paliwem przyszłości, mającym zastąpić dotychczasowe wykorzystywanie gazu ziemnego. Unia Europejska wiąże z wodorem duże nadzieje również z ekologicznego punktu widzenia – pozyskiwanie wodoru ma na celu zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do środowiska.

Polskie rozwiązania legislacyjne wzorowane będą na rozwiązaniach unijnych, które planowane są na przyszły rok. Już teraz zaobserwowano natomiast potrzebę poszerzenia definicji źródeł energii, uwzględniającą gwarancje ich pochodzenia.

Wniosek: odzwierciedlenie regulacji unijnych nie wystarczy – potrzeba bardziej szczegółowych regulacji krajowych.