l Kancelaria J. Bójko i Wspólnicy

Budowanie standardów czyli ESG w sektorze budownictwa

ESG (z ang. Environmental, Social, Corporate Governance), czyli ład środowiskowy, społeczny i korporacyjnym stają się coraz bardziej namacalny i mierzalny. Coraz większy ma też wpływ na biznes. Regulacje które dobrze rozpoznał sektor finansowy - zaczynają być oczekiwane przez inwestorów, instytucje finansujące, ale też pracowników i konsumentów dla których polityka zrównoważonego rozwoju często jest elementem wpływającym na decyzje zakupowe. Czytaj Dalej

Seminarium „Cyfryzacja a nieruchomości - token jako alternatywny instrument wyceny na rynku nieruchomości”

Zapraszamy na pierwsze wydarzenie inicjujące Real Estate Data Forum, które odbędzie się już 9 grudnia 2021 r. w godzinach 10:00-12:30 w formule on-line, podczas którego eksperci - prawnicy, ekonomiści, naukowcy oraz przedstawiciele biznesu reprezentujący obszar cyfryzacji - zaproszą do szerszej dyskusji i szukania instrumentów wdrożenia cyfryzacji na rynku nieruchomości. Czytaj Dalej

Kolejne zmiany przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Nowe instytucje obowiązane. Bardziej restrykcyjna weryfikacja beneficjenta rzeczywistego

Dnia 15 maja 2021 r. zaczęła obowiązywać część przepisów wprowadzonych ustawą zmieniającą ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z 1 marca 2018 r. (AML). Kolejne przepisy weszły w życie z końcem lipca i końcem października 2021 r. Nowelizacja dostosowała polskie przepisy AML do tzw. 5 Dyrektywy AML . Celem zmian jest przede wszystkim zwiększenie transparentności informacji o beneficjentach rzeczywistych podmiotów korporacyjnych, a także lepszy dostęp do informacji posiadanych przez instytucje obowiązane. Na instytucje obowiązane nałożone zostały dodatkowe obowiązki w zakresie stosowania środków bezpieczeństwa oraz identyfikacji beneficjentów rzeczywistych. Czytaj Dalej

Czy i jaka wartość dodana sygnalisty dla przedsiębiorców” – nasze podsumowanie

22 października br. odbyło się seminarium, pt. „Czy i jaka wartość dodana sygnalisty dla przedsiębiorców”, zorganizowane przez kancelarię JBW, Konsorcjum Kancelarii i Instytut Prawa Nowych Technologii i Ochrony Danych Osobowych Uczelni Łazarskiego, w ramach wspólnej inicjatywy Salonu Compliance. Czytaj Dalej

Crowdfunding udziałowy na platformach crowdfundingowych – wyzwania prawne.

W niniejszym artykule postanowiliśmy przyjrzeć się pracom na projektem ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych. Szczególnie interesuje nas wywołujący kontrowersje systemowe i prawne kontekst plasowania udziałów spółek z ograniczoną odpowiedzialnością na platformach crowdfundingowych. Nie rozstrzygając dalszych legislacyjnych losów przyjęcia takiej lub owej propozycji regulacyjnej, staramy się w dalszej części ocenić jego skutki.


Czytaj Dalej

Zapraszamy na Seminarium JBW i Konsorcjum Kancelarii pn. „Czy i jaka jest wartość dodana sygnalisty dla przedsiębiorcy” – 22 października 2021 r.

16 grudnia bieżącego roku upływa termin wdrożenia w UE przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Jest to akt prawa unijnego, którego znaczenie można przyrównać do rozporządzenia RODO, dyrektywy AML czy też dyrektywy dotyczącej ochronie konsumentów. W istocie, jego celem jest stworzenie systemu ochrony dla osób, które znajdując się w środku danej organizacji dostrzegają w niej pewne nieprawidłowości i są zobowiązane do ich zgłoszenia. Do tej pory tak jednolitego na poziomie unijnym systemu prawnego nie było, dyrektywa ma natomiast to zmienić. W celu przeanalizowania tych aspektów Kancelaria JBW wraz z Konsorcjum Kancelarii pod patronatem Instytutem Prawa Nowych Technologii i Ochrony Danych Osobowych Uczelni Łazarskiego zorganizowały Seminarium, pt. „Czy i jaka jest wartość dodana sygnalisty dla przedsiębiorców?” z udziałem praktyków gospodarczych i kadry naukowej. Seminarium to dedykujemy zarówno dla kadr naukowych jak i przedstawicieli biznesu ze wszystkich branż, przedstawicieli mediów oraz studentów a także innych osób zainteresowanych tym tematem.


Serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium, które odbędzie 22 października 2021 r. o godz. 10:00 na Uczelni Łazarskiego oraz w formule online.” Czytaj Dalej

Kolejne spotkanie Salonu Compliance - pozycja dominująca, antykonkurencyjność i dostęp do rynku

26 sierpnia 2021 r. odbyło się spotkanie Salonu Compliance poświęcone ocenie czy sprzeciw w zakresie rejestracji znaku towarowego może nosić znamiona korzystania z pozycji dominującej podmiotów chcących blokować dostęp do rynku w kontekście zachowania antykonkurencyjnego. Czytaj Dalej

Nadmierna ochrona znaku towarowego czy praktyki monopolistyczne?

W przypadku pozycji dominującej linia pomiędzy ochroną własnych praw a praktykami monopolistycznymi jest bardzo cienka. Czy zasada ta dotyczy również ochrony znaku towarowego? Czytaj Dalej

Przepisy dotyczące praw sygnalistów

W lipcu br. odbyło się kolejne spotkanie Ekspertów w ramach Salonu Compliance – czyli nowej inicjatywy JBW, której celem jest m.in. diagnozowanie braków i słabości regulacji sektora publicznego i prywatnego, prowadzenie dyskusji z przedstawicielami strony publicznej, a także utworzenie platformy do dyskusji dla praktyków w zakresie ich potrzeb. W związku z poruszoną tematyką przepisów dotyczących praw sygnalistów serdecznie zapraszamy do zapoznania się artykułem naszych Ekspertów, w którym odpowiadamy na pytania związane z celem dyrektywy, pracami związanymi z jej implementacją oraz ochroną praw sygnalistów. Czytaj Dalej

Dr Marcin Daniecki nowym Ekspertem kancelarii JBW

Z przyjemnością informujemy, iż współpracę z naszą Kancelarią jako of Counsel podjął Pan Dr. Marcin Daniecki - ekspert rynku kapitałowego, doświadczony w kształtowaniu jego struktur i instytucji. Dr. Marcin Daniecki przez wiele lat współpracował z podmiotami sektora instytucji finansowych, a także prowadził działalność akademicką.

Specjalista z zakresu legislacji, prawa finansowego oraz instytucji finansowych. Ekspert i doradca w wielu procesach normotwórczych - podczas których współtworzył regulacje oraz procesy tworzenia i przekształceniach rynku kapitałowego w Polsce. Obecnie Dr. Daniecki zaangażowany jest w działania wspierające transformację cyfrową sektora finansów. W JBW zajmował się będzie praktyką funkcjonowania rynków finansowych; ładu korporacyjnego i nowych technologii wraz z ich aspektami prawnymi. Czytaj Dalej

Building Information Modelling (BIM), czyli koncepcja zmieniająca oblicze projektowania oraz realizacji inwestycji

Zarządzanie informacją cyfrową nie ominie budownictwa. Wielka Brytania tworzy modele cyfrowe swoich miast, w celu zarządzania procesami inwestycji i eksploatacji budynków, w Polsce jednak ciągle borykamy się z ryzykiem, iż inwestycje za wiele milionów zostaną wstrzymane na lata z powodu problemów projektowych, nieujawnionych kolizji itp. Czytaj Dalej

Cykl dot. Zielonych Certyfikatów: Certyfikacja ekologiczna w zakresie energetyki w Stanach Zjednoczonych i Unii Europejskiej

W ślad za pierwszą i drugą częścią cyklu dot. opracowań w zakresie certyfikatów ekologicznych zapraszamy do zapoznania się z kolejnym materiałem z serii: Certyfikaty ekologiczne cz. III - Certyfikacja ekologiczna w zakresie energetyki w Stanach Zjednoczonych i Unii Europejskiej Czytaj Dalej

Cykl dot. Zielonych Certyfikatów: Procedura ubiegania się o gwarancje pochodzenia energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w Polsce

W ślad za pierwszą częścią cyklu dot. opracowań w zakresie certyfikatów ekologicznych zapraszamy do zapoznania się z kolejnym materiałem z serii: Certyfikaty ekologiczne cz. II - Procedura ubiegania się o gwarancje pochodzenia energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w Polsce. Czytaj Dalej

JBW rusza z nową inicjatywą - Zespół ds. zielonych certyfikatów

Szanowni Państwo,
Z wielką przyjemnością informujemy, iż w czerwcu br. w JBW powstał Zespół ds. zielonych certyfikatów. Niniejsza inicjatywa będzie wspierana przez najlepszych rynkowych specjalistów, a jej głównymi założeniami będzie prowadzenie nowego cyklu opracowań w zakresie ekologicznych certyfikatów oraz zielonego budownictwa i infrastruktury, wsparcia prawnego projektów o charakterze środowiskowo-edukacyjnym, a także wsparcia projektów rozwoju sektora rolniczego i nowych technologii.
Jednocześnie zapraszamy do zapoznania się z pierwszym materiałem nowego cyklu - "Certyfikaty ekologiczne cz. I - proces udzielania upoważnienia do działania jako jednostka certyfikująca w zakresie prowadzenia kontroli i wydawania certyfikatów zgodności w rolnictwie ekologicznym oraz proces uzyskania certyfikatu. Czytaj Dalej

Mec. Marta Jastrzębska nowym Ekspertem kancelarii JBW

Mamy zaszczyt poinformować, iż w czerwcu br. do Zespołu JBW dołączyła Pani Mec. Marta Jastrzębska, która jako Mentor będzie wspierać inicjatywy legislacyjne oraz edukacyjne. Mec. Marta Jastrzębska jako wybitny specjalista w zakresie compliance będzie wspierać nową inicjatywę pn. „Salon Compliance”, której celem będzie m.in. diagnozowanie braków i słabości regulacji sektora publicznego i prywatnego, prowadzenie dyskusji z przedstawicielami strony publicznej, a także organizacja dyskusji praktyków o ich potrzebach oraz przygotowywanie dedykowanych szkoleń. Z osiągnięciami oraz doświadczeniami Mec. Marty Jastrzębskiej można się zapoznać pod adresem http://kancelariajbw.com.pl/team Czytaj Dalej

Mamy zaszczyt poinformować, iż Partner Zarządzający JBW Mec. Justyna Bójko oraz Dr Marlena Wach dołączyły do grona członków Instytutu Prawa Nowych Technologii i Ochrony Danych Osobowych Uczelni Łazarskiego w Warszawie, którym kieruje Prof. n. dr hab. Maciej Rogalskiego. Czytaj Dalej

Dyrektywa o ochronie sygnalistów – jakie zmiany niesie ze sobą dla organizacji? Jak przygotować się na jej implementację?

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii, tzw. dyrektywa o ochronie sygnalistów (dalej jako: Dyrektywa) zobowiązuje Państwa Członkowskie UE do wprowadzenia w życie przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do wykonania dyrektywy do dnia 17.12.2021 r. Czytaj Dalej

Jak zmieniają się miasta po pandemii?

Pandemia zmieniła sposób funkcjonowania wielkich aglomeracji miejskich – Nowy Jork, San Francisco, Londyn czy Barcelona czy Warszawa „tracą” mieszkańców. Powód ucieczki? Pandemia, ale czy tylko? Czy miejsca, w którym mieszkamy zaspokajają nasze potrzeby? Czytaj Dalej

Czy nadszedł koniec epoki wielkich biur?

Model pracy zdalnej lub hybrydowej zyskuje na popularności, w związku z czym wielkie powierzchnie biurowe i „open space” nie cieszą się już taką popularnością jako miejsce pracy. Czytaj Dalej

22 kwietnia 2021 - Światowy Dzień Ziemi

Jak uczciliśmy w JBW Światowy dzień Ziemi, któremu w tym roku towarzyszy hasło „Przywróć Naszą Ziemię”?
Mamy wielką przyjemność poinformować, iż JBW jest partnerem projektu aplikacji i gry Planet Saver. Czytaj Dalej

Bezpieczeństwo i ochrona danych w rolnictwie (cz.II)

Czy cyfryzacja sektora rolniczego objęta będzie programem transformacji Europy? Czy Polska doczeka się swojego Kodeksu w zakresie danych rolniczych? Czytaj Dalej

Bezpieczeństwo i ochrona danych w rolnictwie (cz.I)

Czy gromadzenie, udostępnianie, przechowywanie i wykorzystywanie zebranych danych rolniczych może mieć miejsce tylko wtedy, gdy twórca danych wyrazi na to wyraźną, wyraźną i świadomą zgodę w drodze umowy ?
Czy dane rolnicze muszą być gromadzone i wykorzystywane do określonego celu uzgodnionego w umowie? Czytaj Dalej

Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, a roszczenia przedsiębiorców

Kilka chwil temu zakończyła się konferencja z udziałem Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Zdrowia, zapowiadane ograniczenia mocno uderzą w gospodarkę jak i w życie codziennie mieszkańców Czytaj Dalej

Fińskie uregulowania w zakresie cyberbezpieczeństwa infrastruktury telekomunikacyjnej

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z artykułem naszego Partnera z Konsorcjum Kancelarii. - prof. zw. dr hab. Macieja Rogalskiego, Rektora Uczelni Łazarskiego (Wydział Prawa i Administracji, Szef Katedry Prawa Administracyjnego, Konstytucyjnego i Prawa Pracy). Czytaj Dalej

Prof. dr hab. inż. Janusz Dyduch nagrodzony za wybitne osiągnięcia w zakresie działalności naukowej

Szanowni Państwo,
Z wielką przyjemnością informujemy, iż prof. dr hab. inż. Janusz Dyduch, który reprezentuje współpracujące z nami Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP, uzyskał nagrodę za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności wdrożeniowej przyznawaną przez Ministra Edukacji i Nauki za rezultaty w projekcie naukowo-badawczym pt.: „System gromadzenia danych eksploatacyjnych i analizy niezawodności i bezpieczeństwa układów automatyki kolejowej”. Nagroda jest co roku przyznawana wybitnym przedstawicielom środowiska naukowego za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej i organizacyjnej oraz za całokształt dorobku.
Serdecznie gratulujemy! Czytaj Dalej

JBW wspiera rzemiosło i regionalizm

Z przyjemnością informujemy, że JBW pomogło w rejestracji nowego Stowarzyszenia Folks&Patterns.
Stowarzyszenie będzie promować kulturę regionalną, w szczególności wzornictwo, w tym wzornictwo przemysłowe, a także zajmie się ochroną praw autorskich twórców ludowych. Celem Stowarzyszenia jest wykorzystanie tożsamości kulturowej w nowoczesnym wzornictwie oraz promocja różnorodności kulturowej jako odpowiedź na procesy globalizacji, a także ochrona praw autorskich twórców ludowych.
Eksperci JBW przygotowują wiosenna konferencję wraz z Folks & Paterns . Zapraszamy do śledzenia tego przedsięwzięcia. Czytaj Dalej

Jak budować, żeby nie zwariować? Pierwszy artykuł z nowego cyklu opracowań JBW

W dniu 19 września 2020 roku weszły w życie zmiany ustawy Prawo budowlane . O przedmiotowych zmianach wiele się mówiło w różnych kontekstach m.in. o zmianach, o uproszczeniu procesu budowlanego, aż po zwiększenie odpowiedzialności projektanta, czyli osoby sporządzającej projekt budowlany. Jak wskazuje ustawodawca w pierwszych słowach uzasadnienia „Potrzeba wprowadzenia zmian w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.) wynika z konieczności uproszczenia i przyspieszenia procesu inwestycyjno-budowlanego oraz zapewnienia większej stabilności podejmowanych w nim rozstrzygnięć. Czytaj Dalej

GAIA-X - Europejskie Stowarzyszenie działające w zakresie Chmury i Danych

W ostatnim czasie nasi Prawnicy przygotowali publikację dot. wyroku Schrems II unieważniającego decyzję Komisji Europejskiej 2016/1250 z 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności. W obliczu wyzwań dot. bezpieczeństwa europejskich danych nie sposób więc nie wspomnieć o inicjatywie GAIA-X, której inicjatorzy za główny cel postawili sobie utworzenie pierwszej na świecie federacyjnej infrastruktury danych. Czytaj Dalej

Kwarantanna dziecka a praca rodziców – Przewodnik

Czy potrzebuję zwolnienia od lekarza POZ, aby otrzymać zasiłek opiekuńczy, a także usprawiedliwić nieobecność w pracy? Czy rodzic ma obowiązek codziennie sprawdzać skrzynkę elektroniczną? Czy pracownik czasie kwarantanny swojego dziecka może pracować zdalnie? Kwarantanna dziecka często powoduje, iż jego opiekunowie zmuszeni są do wykonywania obowiązków służbowych w trybie zdalnym. W naszym przewodniku odpowiadamy na najważniejsze pytania związane z kontaktami z placówkami, w których uczą się nasze pociechy oraz obowiązkami pracowniczymi w przypadku niespodziewanej kwarantanny. Czytaj Dalej

Omówienie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 22 października 2020 r. (K 1/20)

Opublikowany już wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 22 października 2020 r. (K 1/20), orzekający o niekonstytucyjności dopuszczalności przerywania ciąży w przypadku gdy badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu spotkał się ze zdecydowaną reakcją społeczną wyrażającą niezadowolenie z ingerencji w prawa kobiet o decydowaniu o swoim ciele. Wyrok ten jest kontrowersyjny nie tylko z moralnego punktu widzenia, ale też z punktu widzenia prawidłowości i dopuszczalności jego wydania, a w konsekwencji jego ważności. W niniejszym artykule ww. wyrok TK został omówiony m.in. z punktu widzenia zasady demokratycznego państwa prawnego, prawidłowości obsadzenia składu orzeczniczego oraz kwestii rozszerzenia katalogu czynów penalizowanych. Czytaj Dalej

Multipleksy i telewizja internetowa w świetle w nowego PKE

Nowe Prawo komunikacji elektronicznej (PKE), które wejdzie w życie 21.12.2020 r. zawiera szereg kluczowych rozwiązań legislacyjnych dotyczących rynku komunikacji elektronicznej, w tym funkcjonowania multipleksów. W związku z szerokim zakresem regulacji jej postanowienia odnoszą się także do operatorów telewizji internetowej. Ustawa ta stanowi wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej (UE) 2018/1972 z dnia 11 grudnia 2018 r. ustanawiająca Europejski kodeks łączności elektronicznej (EKŁE). Czytaj Dalej

Pakt neutralnych klimatycznie Centrów Danych zawarty!

Wiodący dostawcy infrastruktury chmurowej i operatorzy centrów danych – dwadzieścia pięć przedsiębiorstw i siedemnaście stowarzyszeń z całej Europy – utworzyli pakt na rzecz neutralnych klimatycznie centrów danych.
Cloud Community Europe Polska, którego kancelaria JBW jest partnerem prawnym – jest jedną z organizacji wspierających osiągnięcie neutralności klimatycznej centrów danych do 2030 r. Czytaj Dalej

Szkody na budowie – a odpowiedzialność deliktowa

Proces budowalny zazwyczaj nie jest działaniem szybkim, wybudowanie znacznej inwestycji wymaga czasu, w niektórych przypadkach może to zająć lata, zwłaszcza jeśli wystąpią przerwy w pracach oraz opóźnienia. Przyczyny przerw mogą być różne i pozostają poza zakresem tej krótkiej publikacji. Podczas tak długiego czasu na budowie mogą powstać zarówno szkody na osobie, jak i szkody na mieniu. Czytaj Dalej

Bezpieczeństwo sieci i usług w Europejskim Kodeksie Łączności Elektronicznej

Zgodnie z punktem 5 preambuły dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1972 z dnia 11 grudnia 2018 r. ustanawiającej Europejski kodeks łączności elektronicznej (wersja przekształcona) z dnia 11 grudnia 2018 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 321, s. 36) („EKŁE”), celem tej dyrektywy jest stworzenie ram prawnych dla zapewnienia swobody w zakresie dostarczania sieci i usług łączności elektronicznej, podlegających wyłącznie warunkom określonym w niniejszej dyrektywie oraz ograniczeniom zgodnie z art. 52 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, a w szczególności środkom podejmowanym w związku z polityką państwową, bezpieczeństwem publicznym oraz zdrowiem publicznym, oraz spójne z art. 52 ust. 1 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej. Czytaj Dalej

PRZEWODNIK do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, z którego wynika m.in. zakaz przemieszczania się w Sylwestra jak również zamknięcie stoków narciarskich jest jednym z najgłośniej komentowanych aktów prawnych ostatnich dni. Przedmiotowe rozporządzenie jest bardzo często komentowane m.in. w zakresie jego konstytucyjności, jak i dotkliwości, a także skutków jakie za sobą niesie. Ponadto, wiele z kwestii uregulowanych w tymże rozporządzeniu jest bardzo kazuistycznych, co niesie za sobą dodatkowe trudności. Czytaj Dalej

Rzeczywistość po wyroku Schrems II – wytyczne EROD

W związku z unieważnieniem przez TSUE w wyroku w sprawie Schrems II decyzji 2016/1250 Komisji Europejskiej, „Tarcza Prywatności” już nie obowiązuje. Z tego powodu w dniu 10 listopada 2020 r. Europejska Rada Ochrony Danych wydała rekomendacje w sprawie środków, które uzupełniają narzędzia transferu, aby zapewnić zgodność z unijnym poziomem ochrony danych osobowych. W poniższym artykule opisujemy ww. rekomendacje. Czytaj Dalej

Holizm prawniczy cześć II – Nowe zawody

Koniec roku to dobry czas podsumowań, czas, kiedy zastanawiamy się na tym jaki będzie następny rok, w tym roku, z racji tego, iż kończymy drugą dekadę XXI wieku zastanawiamy się jaka będzie ta trzecia, czego należy się spodziewać i na co przygotować. Paradoksalnie pandemia COVID 19 stała się swoistym katalizatorem, który przyspieszył część zmian. Zdecydowanie częściej korzystamy z metod porozumiewania się na odległość, a globalny świat przybliżył nas do siebie jeszcze bardziej. Coraz częściej przeprowadzamy telekonferencję lub wideokonferencję, natomiast to, gdzie jest nasz rozmówca straciło na znaczeniu, zupełnie zniknęły bariery odległości, korków na autostradach czy braku miejsc parkingowych w centrach dużych miast. Czytaj Dalej

Decyzje generalne – co to? Czy po cichu zmienia się KPA?

W dniu 21 grudnia 2020 r. upływa bowiem termin na implementację do polskiego porządku prawnego dyrektywy wspólnotowej dotyczącej sektora łączności elektronicznej . Obok innowacyjnych rozwiązań legislacyjnych, na szczególną uwagę zasługuje wprowadzenie instytucji decyzji generalnych wydawanych przez Prezesa UKE. Czytaj Dalej

Tarcza 6.0 jest i co nam dała?

Tarcza 6.0, czyli ustawa z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw trzeba przyznać, iż budzi skojarzenia z jedną z najpiękniejszych kolęd, wszakże od proroków ogłoszona, od długiego czasu wyczekiwana, upragniona i objawiła się w nocy, zwłaszcza, iż od godziny 16 jest ciemno. W dniu 14 grudnia 2020 roku Prezydent RP podpisał ustawę tego samego dnia została ona opublikowana w Dzienniku Ustaw. Czytaj Dalej

Aborcja w Europie i w Polsce – przegląd orzecznictwa

W związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 22 października 2020 r. w sprawie K 1/20, stwierdzającym niezgodność art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności z art. 38 w zw. z art. 30 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, przedstawiamy zestawienie opisów uregulowań aborcyjnych w niektórych państwach europejskich oraz przegląd kluczowego orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w odniesieniu do sytuacji w Polsce. Czytaj Dalej

Tarcza 6.0? Where are you?

Od kilku tygodni pojawiają się coraz to liczniejsze informacje o tarczy 6.0. Pojawiły się liczne publikacje, jakie branże mogą skorzystać, a także pochlebne opinie, iż jest to znaczna pomoc dla przedsiębiorców najbardziej dotkniętych ograniczeniami związanymi z epidemią. Czytaj Dalej

AI nowe wyzwanie dla prawa własności intelektualnej

Obecnie zauważa się znaczący wzrost rozwoju technologii informatycznej, a przede wszystkim sztucznej inteligencji (ang. Artificial Intelligence - dalej AI). Trudno nie dostrzec jej coraz większej obecności w naszym codziennym życiu. Technologii używamy już nie tylko w bankowości, ale także w transporcie, gdzie korzystamy m.in. z autonomicznych samochodów, w pracy - gdzie maszyny mogą pomóc diagnozować problemy biznesowe, czy też w opiece zdrowotnej - rozwiązując problemy medyczne . W latach 2010-2014 średni wzrost sprzedaży robotów wynosił 17% rocznie, w 2014 r. sprzedaż zwiększyła się o 29%, a w ciągu ostatnich dziesięciu lat trzykrotnie wzrosła liczba składanych wniosków patentowych dotyczących robotyki . Dane te potwierdzają, że jesteśmy u progu rewolucji technologicznej. Czytaj Dalej

Co nam wolno - krótkie kompendium dla pracodawcy i pracownika

Przedstawiamy Państwu - odpowiedzi na kilka istotnych pytań które rodzi się wraz z home office i praca zdalna. Ryzyka związane z ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa zostały przedstawione w publikacji Jak chronić dane w obliczu konieczności zdalnego trybu pracy? oraz kolizją obowiązków jakim jest praca i opieka nad dzieckiem niepełnoletnim odbywającym naukę online omówiliśmy w publikacji Czy opieka nad dzieckiem przy jednoczesnym wykonywaniu pracy zdalnej stanowi ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych? Czytaj Dalej

Kup swój sklep - propozycja pakietów w wersji rozszerzonej

W ostatnim czasie nasi Prawnicy przygotowali materiał dotyczący aspektów przygotowawczych oraz przyjętych praktyk w ramach prowadzenia działalności w Internecie wraz z propozycją gotowych rozwiązań w zakresie pakietów dokumentacji. Jako doświadczony zespół doradców od wielu lat współpracujący z różnymi branżami mamy świadomość, iż każdy biznes cechuje się różnymi potrzebami - dlatego aby wyjść na wprost oczekiwaniom przedsiębiorców różnych szczebli nasi Eksperci przygotowali rozszerzone wersje pakietów dokumentacji niezbędnej do prawidłowego prowadzenia działalności w Internecie. Czytaj Dalej

Bezpieczeństwo systemów automatyki przemysłowej w dobie 5G

Technologia 5G stała się jednym z bardziej kontrowersyjnych tematów, wywołujących nierzadko skrajne emocje. Wątpliwości w zakresie bezpieczeństwa z punktu widzenia naszego zdrowia spowodowały protesty na całym świecie. Jednak obok kwestii zdrowotnych, technologia 5G wiąże się również z innymi zagrożeniami. Czytaj Dalej

Kup swój sklep - czyli propozycja pakietów dokumentacji niezbędnej do prawidłowego prowadzenia działalności w Internecie

W ostatnim czasie nasi Prawnicy przygotowali materiał dotyczący aspektów przygotowawczych oraz przyjętych praktyk w ramach prowadzenia działalności w Internecie (). Jak wskazaliśmy w naszym opracowaniu - przedsiębiorca podejmujący się rozszerzenia bądź przeniesienia świadczonych przez siebie usług do sfery online musi pamiętać o tym, że zbiór prawidłowej i zgodnej z obowiązującymi regulacjami dokumentacji stanowi podstawę funkcjonowania sklepów internetowych oraz zapewnienia bezpieczeństwa zarówno przedsiębiorcy, jak i użytkownika. Czytaj Dalej

Znaczenie bioróżnorodności dla Morza Bałtyckiego

Bioróżnorodność oznacza różnorodność i zmienność życia na Ziemi we wszystkich jego formach i interakcjach. Obejmuje ona różnorodność w obrębie gatunku, między gatunkami i różnorodność ekosystemów. Zachowanie bioróżnorodności ma duże znaczenie dla naszego środowiska. Zarówno unijna strategia ochrony bioróżnorodności, jak i strategia światowa, mają na celu przywrócenie równowagi w przyrodzie. Zakres planowanych działań obejmuje również rejon Morza Bałtyckiego, o czym mowa w artykule. Czytaj Dalej

Kup swój sklep, czyli jak stworzyć dobrze funkcjonujący biznes w Internecie

W czasach pandemii coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na przeniesienie swojej działalności do Internetu. Jest to nie tylko dogodne rozwiązanie dla unowocześnienia działalności prowadzonego sklepu oraz zwiększenia grupy Klientów Czytaj Dalej

Dane finansowe w chmurze po wyroku Schrems II

W wyroku z 16 lipca 2020 r. w sprawie Schrems II TSUE stwierdził, że przesyłanie danych osobowych do państw trzecich niezapewniających adekwatnej ochrony tych danych jest niezgodne z prawem Unii Europejskiej. Przedstawiamy Państwu najważniejsze skutki wyroku Trybunału w ww. zakresie oraz wskazówki dla administratorów danych w celu dostosowania dotychczasowych rozwiązań do nowej sytuacji prawnej. Czytaj Dalej

JBW współinicjatorem utworzenia Rady Programowej Cloud Community Europe Polska

Z przyjemnością informujemy iż Partner Zarządzający naszej Kancelarii Justyna Bójko w dniu 1 października została wybrana Przewodniczącą Rady Programowej Cloud Community Europe Polska. Zadaniem Rady jest wspieranie Zarządu tego międzynarodowego Stowarzyszenia oraz utworzenie Zespołów Roboczych w zakresie cyberbezpieczeństwa. Czytaj Dalej

Z TARCZĄ CZY NA TARCZY, CZYLI OSTATNIE DNI DO ZŁOŻENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.

Pandemia koronawirusa 2020, a co ze sprawozdaniami finansowymi, jak obyć zgromadzenie wspólników czy akcjonariuszy wobec istniejących obostrzeń? Czytaj Dalej

JBW uczestnikiem Trzeciej Polskiej Konferencji Wodorowej PCHET 2020

W dniach 28-29 września br. nasi Prawnicy uczestniczyli w Trzeciej Polskiej Konferencji Wodorowej PCHET 2020.

Czytaj Dalej

Holizm w prawie - dziwne? Nie, już jest!

Pojęcie holizmu na dobre zakorzeniło się w polskim języku, bowiem holistyczne podejście zarówno do sposobu życia, medycyny, pracy, koncepcji zarządzania jest coraz bardziej popularne. Często używamy tego słowa, które w naszej ocenie jest adekwatne do tego co chcemy wyrazić, zapominając co oznacza wspomniana koncepcja.

Czytaj Dalej

Ochrona danych w rolnictwie czy europejskiemu rolnictwu potrzebna jest strategia transformacji cyfrowej?

Cyfryzacja całych sektorów, w tym sektora rolnictwa, nierozerwalnie wiąże się z kluczowymi rozwiązaniami w ramach polityki cyberbezpieczeństwa oraz tworzeniem bezpiecznych ekosystemów cyfrowych pozwalających na gospodarowanie danymi.

Czytaj Dalej

Z TARCZĄ CZY NA TARCZY

Czy można zmniejszyć opłaty za użytkowanie wieczyste, najem i dzierżawę? Tak! Tylko jak?

Czytaj Dalej

Nasi eksperci w grupie roboczej ds. cyfryzacji przy Ministerstwie Cyfryzacji

Z wielka dumą informujemy, że nasi eksperci wstąpili do grupy roboczej ds. cyberbezpieczenstwa w Ministerstwie Cyfryzacji. Mecenas Justyna Bójko wraz z Mecenas Marleną Wach pracują w zespole ds. cyberbezpieczeństwa Przemysłu 4.0, natomiast nasz Partner z Konsorcjum Kancelarii Mecenas prof. Maciej Rogalski w zespole ds. certyfikacji w cyberbezpieczeństwie - CertiSecPL.

Czytaj Dalej

Konsorcjum Kancelarii wśród prelegentów konferencji European Economic Congress

23 czerwca 2020 roku odbyła się konferencja European Economic Congress online. Partner naszego Konsorcjum Kancelarii był panelistą sesji „5G - Cyfrowe autostrady” - prof. dr hab. Maciej Rogalski. EEC jest wydarzeniem wypełnionym transmisjami live, prezentacjami, rozmowami, webinariami i debatami online poświęconymi gospodarce. Tematyką panelu dot. cyfrowych autostrad było m.in wykorzystanie możliwości 5G dla budowy e-państwa, innowacji w przemyśle i inteligentnej gospodarki, technologie i modele biznesowe oraz bezpieczeństwo infrastruktury.

Czytaj Dalej

JBW nązuje współpracę ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Komunikacji RP

Dnia 25 czerwca 2020 r. kancelaria JBW oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP (SITK) nązały oficjalną współpracę w zakresie projektów prowadzonych przez Stowarzyszenie, a także w przedmiocie wspólnie planowanych przez Strony inicjatyw. W ramach współpracy zespół JBW będzie wspierać SITK w prowadzonych projektach dotyczących roszczeń.

Czytaj Dalej

Sprawozdania finansowe w dobie koronawirusa

Roczne sprawozdanie finansowe powinno zostać sporządzone w terminie 3 miesięcy od dnia bilansowego, zazwyczaj jest to do dnia 31.03. kolejnego roku, z uwagi na okoliczność, iż dla większości podmiotów rok obrotowy rozpoczyna się i kończy wraz z rokiem kalendarzowym. Następnie sprawozdanie finansowe powinno być zatwierdzone w terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego, a zatem najczęściej w terminie do dnia 30.06. następnego roku. Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego należy je złożyć do KRS w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia, czyli przy założeniu podjęcia uchwały w ostatnim dniu będzie to dzień 15.07.

Czytaj Dalej

JBW jednym z założycieli Konsorcjum Kancelarii

W dniu 1 czerwca 2020 r. zostało utworzone Konsorcjum Kancelarii Prawnych. Założycielami są kancelarie J. Bójko i Wspólnicy oraz Rogalski i Wspólnicy. Formuła Konsorcjum pozwala na przystępowanie innych kancelarii. Konsorcjum Kancelarii Prawnych jest jednym z pierwszych tego rodzaju przedsięwzięć na polskim rynku prawniczym. W ten sposób powstaje podmiot, który będzie gromadzić wybitnych specjalistów praktyków oferujących swoje usługi zgodnie z najwyższymi standardami. Formuła Konsorcjum jest odpowiedzią zarówno na oczekiwaniami prawników na rynku prawniczym, jak i potrzeby Klientów, poszukujących profesjonalnej pomocy prawnej.

Czytaj Dalej

Dane medyczne w chmurze - przyszłość czy rzeczywistość

Z uwagi na kontrowersje i wątpliwości postanowiliśmy przybliżyć Państwu uregulowania prawne dotyczące przetwarzania danych przez placówki medyczne na tzw. serwerach chmurowych. Przeanalizowane zostały kwestie bezpieczeństwa cyfrowego przetwarzania danych wrażliwych oraz zagrożenia związane z korzystaniem z zewnętrznych serwerów przechowujących dane medyczne. Porównana została w zakresie udostępniania danych agencjom rządowym sytuacja prawna Unii Europejskiej ze Stanami Zjednoczonymi oraz zwracamy uwagę na pewną niezgodność obu systemów prawnych i wynikające z tego konsekwencje.

Czytaj Dalej

Epidemia COVID-19 a umowy o roboty budowlane zawarte na ogólnych warunkach FIDIC w trybie ustawy o zamówieniach publicznych

Epidemia COVID-19 nie wstrzymuje procesów inwestycyjnych. Co więcej, pobudzenie gospodarki będzie polegało między innymi na silnym stymulowanie sektora inwestycji publicznych. Zatem przedsiębiorcy którzy obecnie sprostają wyzwaniom nie zaprzestaną wykonywania swoich zobowiązań i dotrzymają warunków kontraktowych mają szanse na realizację kolejnych umów - w przeciwnym wypadku ryzykują wykluczeniem z przyszłych postepowań.

Czytaj Dalej

Organizacja pracy zdalnej wymaga uregulowanie jej w polityce lub regulaminie

Obecna sytuacja, gdy WHO ogłosiło na świecie stan pandemii, a polski rząd wprowadził stan zagrożenia epidemicznego i zamknął polskie granice, wpływa niewątpliwie na organizację pracy w przedsiębiorstwie. Obywatele zobowiązani zostali wydanymi przez Rząd aktami prawnymi do pozostania w domu. Wymusiło to na przedsiębiorcach szukania rozwiązań w pracy zdalnej w celu możliwości kontynuowania działalności. Brak odpowiedniego dostosowania się do aktualnej sytuacji, może doprowadzić do wielu negatywnych konsekwencji dla przedsiębiorców.

Czytaj Dalej

Zgłoszenie beneficjentów rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR)

Z dniem 13 października 2019 weszła w życie ustawa o Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Wprowadziła ona w Polsce CRBR. Podmioty gospodarcze (nie tylko instytucje obowiązane w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy - AML) są, pod rygorem kary finansowej - zobligowane do zgłoszenia do CRBR beneficjenta rzeczywistego.

Czytaj Dalej

Jak chronić dane w obliczu konieczności zdalnego trybu pracy?

Obecna sytuacja epidemiologiczna odznacza piętno na przedsiębiorcach, stawiając przed nimi wyzwania związane z zachowaniem ciągłości działalności. W poprzednich artykułach dotyczących ochrony danych osobowych skupiliśmy się m.in. na obniżeniu ekspozycji biologicznej pracowników czy też ochronie danych osobowych w ramach gromadzenia przez przedsiębiorców danych medycznych pracowników i klientów/potencjalnych klientów przedsiębiorstw. Aspekty te koncentrują się jednak na sytuacjach, w których obecność pracowników w zakładach pracy jest niezbędna. Jak więc wygląda sytuacja ochrony danych w przypadku podmiotów, w których istnieje możliwość przeniesienia całości lub jakiejś części ich działalności na tryb zdalny oraz jakich zasad należy przestrzegać?

Czytaj Dalej

Czy opieka nad dzieckiem przy jednoczesnym wykonywaniu pracy zdalnej stanowi ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych?

Ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorobach zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374), (dalej jako: „Ustawa koronawirusowa”) zmieniono Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.), (dalej jako: „Prawo oświatowe”), tym samym umożliwiając ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania czasowe ograniczenie bądź zawieszenie funkcjonowania jednostek oświatowych.

Czytaj Dalej

Gromadzenie danych medycznych w obliczu sytuacji epidemiologicznej - wyzwania w zakresie zgodności z ochroną danych osobowych

W związku z sytuacją epidemiologiczną spowodowaną koronawirusem SARS-CoV-2 światowa gospodarka została postawiona przed sytuacją, w której przedsiębiorcy muszą podjąć wszelkie kroki, które pomogą im zachować ciągłość działania, uwzględniając przy tym wszelkie aspekty nie tylko bezpieczeństwa zdrowotnego swoich pracowników, ale także bezpieczeństwa przetwarzanych danych. Jakie rozwiązania powinni stosować polscy przedsiębiorcy w obliczu walki z pandemią? Na co mogą sobie pozwolić pracodawcy w zakresie ankiet medycznych?

Czytaj Dalej

Plany ciągłości działania (business continuity plan)

Czyli BCP po polsku w zderzeniu z aktualną rzeczywistością. Wstęp do cyklu artykułów JBW poruszających tematykę planowania ciągłości działania.

Czytaj Dalej

PPK - to już!

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 27 września ekspert naszej kancelarii (we współpracy z Eso Audit s.c.) przeprowadził szkolenie dotyczące pracowniczych planów kapitałowych. Podstawowym celem PPK jest zwiększenie stopy oszczędności Polaków oraz zapewnienie im większego bezpieczeństwa finansowego po nabyciu przez nich prawa do emerytury.

Czytaj Dalej

Bezpieczeństwo Infrastruktury Krytycznej - zapowiedź zeszytu nr 5!

Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy, że jesteśmy obecnie na etapie finalizacji naszego corocznego wydawnictwa zawierającego autorskie artykuły w przedmiocie najistotniejszych aspektów bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej, a także teksty współpracujących z nami ekspertów - poruszające najważniejsze zagadnienia aktualnych uwarunkowań prawno-gospodarczych i bieżącej praktyki prawniczej, stanowiące zarazem próbę rozważenia najbardziej progresywnych perspektyw wypływających na ich społeczno-gospodarzy odbiór.

Czytaj Dalej