Dr Marcin Daniecki nowym Ekspertem kancelarii JBW

Z przyjemnością informujemy, iż współpracę z naszą Kancelarią jako of Counsel podjął Pan Dr. Marcin Daniecki - ekspert rynku kapitałowego, doświadczony w kształtowaniu jego struktur i instytucji. Dr. Marcin Daniecki przez wiele lat współpracował z podmiotami sektora instytucji finansowych, a także prowadził działalność akademicką.

Specjalista z zakresu legislacji, prawa finansowego oraz instytucji finansowych. Ekspert i doradca w wielu procesach normotwórczych - podczas których współtworzył regulacje oraz procesy tworzenia i przekształceniach rynku kapitałowego w Polsce. Obecnie Dr. Daniecki zaangażowany jest w działania wspierające transformację cyfrową sektora finansów. W JBW zajmował się będzie praktyką funkcjonowania rynków finansowych; ładu korporacyjnego i nowych technologii wraz z ich aspektami prawnymi.