JBW wspiera rzemiosło i regionalizm

Z przyjemnością informujemy, że JBW pomogło w rejestracji nowego Stowarzyszenia Folks&Patterns.
Stowarzyszenie będzie promować kulturę regionalną, w szczególności wzornictwo, w tym wzornictwo przemysłowe, a także zajmie się ochroną praw autorskich twórców ludowych. Celem Stowarzyszenia jest wykorzystanie tożsamości kulturowej w nowoczesnym wzornictwie oraz promocja różnorodności kulturowej jako odpowiedź na procesy globalizacji, a także ochrona praw autorskich twórców ludowych.
Eksperci JBW przygotowują wiosenna konferencję wraz z Folks & Paterns. Zapraszamy do śledzenia tego przedsięwzięcia.

Zapraszamy na stronę internetową naszego Partnera: folksandpatterns.com.