Szkolenie JBW z zakresu regulacji partnerstwa publiczno-prywatnego


Z satysfakcją informujemy, że prawnicy Kancelarii JBW (we współpracy z partnerami technicznymi) w lutym 2019 roku przeprowadzili szkolenie w przedmiocie wybranych regulacji partnerstwa publiczno-prywatnego. Szkolenie zostało przygotowane dla pracowników jednej ze strategicznych trójmiejskich spółek, która - z udziałem partnera prywatnego - zamierza przeprowadzić dużą inwestycję infrastrukturalną. Na zorganizowanym przez nas szkoleniu poruszone zostały m.in. następujące zagadnienia:

  • Powołanie zespołu projektowego, określenie celów realizacji projektu (zgodność ze strategią podmiotu), analiza potrzeb, harmonogram działań. Wstępne zdefiniowanie zakresu i skali przedsięwzięcia, potencjalnych partnerów. Promocja, konsultacje społeczne, szkolenia;
  • Określenie potrzeb doradczych, sposobu/kryteriów wyboru, proces wyboru i podpisanie umowy;
  • Badanie rynku potencjalnych inwestorów i instytucji finansowych, weryfikacja założeń projektowych, analiza stanu prawnego. Analiza porównawcza (model PPP/metodą tradycyjną), analiza ryzyka, wybór modelu;
  • Uzgodnienia z instytucjami finansowymi, weryfikacja warunków finansowania, biznesplan;
  • Monitoring, kontrola (terminowość, koszty i jakość robót), odbiór prac;
  • Kontrola w fazie eksploatacji (parametry jakości, wskaźniki finansowe), monitorowanie płatności, zarządzanie zmianami (renegocjacje umowy), promocja;
  • Zarządzanie wynikami, finalna ocena i rozliczenie przedsięwzięcia, ewentualne przekazanie/przejęcie składników majątkowych.

Zapraszamy Państwa do współpracy.

Justyna Bójko – Partner Zarządzający, Radca prawny
Mateusz Kamm – Radca prawny


data publikacji: 27.03.2019