Bezpieczeństwo Infrastruktury Krytycznej – zapowiedź zeszytu nr 5!


Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy, że jesteśmy obecnie na etapie finalizacji naszego corocznego wydawnictwa zawierającego autorskie artykuły w przedmiocie najistotniejszych aspektów bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej, a także teksty współpracujących z nami ekspertów - poruszające najważniejsze zagadnienia aktualnych uwarunkowań prawno-gospodarczych i bieżącej praktyki prawniczej, stanowiące zarazem próbę rozważenia najbardziej progresywnych perspektyw wypływających na ich społeczno-gospodarzy odbiór.

Będzie to już nasze piąte wydawnictwo dotyczące bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej, stanowiące już obecnie tradycję Kancelarii J. Bójko i Wspólnicy. Opublikujemy m.in. teksty dotyczące:

- Nowoczesnych koncepcji zmieniających oblicze projektowania oraz realizacji inwestycji;
- Sądowej waloryzacji kontraktów budowlanych;
- Legislacyjnych aspektów finansowania budowy zewnętrznych portów morskich.

Już niedługo, zapraszamy Państwa do lektury. Wersja .pdf zostanie opublikowana na naszej stronie w zakładce „Publikacje”.