Plany ciągłości działania (business continuity plan)

Plany ciągłości działania (business continuity plan) – czyli BCP po polsku w zderzeniu z aktualną rzeczywistością. Wstęp do cyklu artykułów JBW poruszających tematykę planowania ciągłości działania.

Z jakimi kluczowymi wyzwaniami wiąże się konieczność zachowania ciągłości działania? Jak bardzo dramatyczne skutki wywrze sytuacja epidemiologiczna na gospodarce? Co należy zrobić, by złagodzić straty do możliwego minimum? Celem niniejszego artykułu jest nie tylko wskazanie istoty tworzenia i wdrażania planu ciągłości działania, ale także uświadomienia, iż stanowi on must-have każdego przedsiębiorcy.

BCP jest planem zapewnienia ciągłości biznesu, którego głównym celem jest ujęcie konieczności podjęcia działań w zakresie tworzenia, analizy oraz aktualizacji planów wznawiania działania w obszarze kluczowych procesów organizacji, w przypadku wystąpienia katastrofy, a także uwzględniając wyznaczenie etapów przywracania procesów biznesowych po ich przerwaniu. Istotną częścią planu są wskazane czynniki wyzwalające podjęcie działań, osoby zaangażowane w proces, czy chociażby kanały komunikacyjne.1

Sytuacje kryzysowe, takie jak obecna sytuacja epidemiologiczna, nie leżą w codzienności obywateli i stanowią wyzwanie techniczne i organizacyjne dla większości przedsiębiorców oraz instytucji państwowych. W obliczu najnowszych wyzwań przedsiębiorców, w zależności od specyfiki ich działalności, mierzą się z koniecznością dostosowania formy świadczonych przez siebie usług do potrzeb swoich klientów oraz dotychczasowych zobowiązań wobec swoich kontrahentów.

Wskazuje się, iż tzw. sektor usług nowoczesnych dokłada wszelkich starań w walce z kryzysem, wykorzystując przy tym całą swoją wiedzę i technologię. Aktualnie mamy do czynienia ze wzrastającym popytem chociażby na usługi IT oraz instrumenty pozwalające na wykonywanie bezpiecznej pracy w trybie zdalnym, czemu towarzyszy m.in. spełnienie wymogów cyberbezpieczeństwa. Niektóre sektory, takie jak na przykład sektor infrastruktury krytycznej, mają utrudnione zadanie z uwagi na poziom wrażliwości przetwarzanych przez nie danych lub zwiększone wymogi bezpieczeństwa. W obliczu sytuacji epidemiologicznej podmioty zarządzające infrastrukturą mogą podjąć kroki takie jak zmniejszenie ekspozycji biologicznej swoich pracowników na zagrożenie. Niektóre z tych podmiotów - takie jak np. elektrownie, dostawcy wody lub innych mediów, czy też podmioty strategicznych sektorów (np. produkcji – paliwa, surowców energetycznych, żywności) - nie mogą być obsługiwane zdalnie z uwagi na konieczność ciągłej obecności zespołów, jako iż ich funkcjonowanie musi być zapewnione nawet w sytuacji ryzyka dla życia pracowników.2

Niezależnie od poziomu trudności wdrożenia długofalowych instrumentów zachowania ciągłości operacyjnej w zakresie kluczowych funkcji biznesowych i organizacyjnych - podmioty gospodarcze powinny zrewidować posiadane plany, a także gdy to możliwe dokonać korekty celów i założeń biznesowych. W tym przypadku kluczową rolę pełni posiadanie planu zapewnienia ciągłości biznesu na poziomie doraźnym, a następnie na poziomie bieżących czynności - który umożliwi nieprzerwane funkcjonowanie podmiotów przy równoczesnej minimalizacji potencjalnych strat, także w perspektywie długofalowej.

Powyższym artykułem rozpoczynamy nasz nowy cykl opracowań poświęconych tematyce BCP.Wyjaśnienia:
1Polski glosariusz ITIL®, wersja 1.0, z dnia 15 grudnia 2011, AXELOS Limited 2011
2https://www.cyberdefence24.pl/analizy/wymogi-cyberbezpieczenstwa-moga-uniemozliwiac-prace-zdalna-