JBW nawiązuje współpracę ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Komunikacji RP

Dnia 25 czerwca 2020 r. kancelaria JBW oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP (SITK) nawiązały oficjalną współpracę w zakresie projektów prowadzonych przez Stowarzyszenie, a także w przedmiocie wspólnie planowanych przez Strony inicjatyw. W ramach współpracy zespół JBW będzie wspierać SITK w prowadzonych projektach dotyczących roszczeń.